วิ ธีเ พ า ะหน่อ กล้วยให้ได้หล า ยต้น ปลูกติดไว

กล้วยนับว่าเป็นผลไม้ที่หล า ยๆคนชอบทาน ซึ่งมีประโยชน์มากหากทานเป็นประจำ สำหรับใครที่อย ากจะปลูกกล้วยไว้กินเองหรือใครที่ปลูกไว้แต่อย ากจะปลูกเพิ่มและขย ายพันธ์เองวันนี้เราจะพามาดูการขย ายพันธ์จากหน่อเดียวให้ได้หล า ยๆต้นกัน

การขย ายพันธุ์กล้วยด้วยหน่อ โดยหนึ่งหน่อสามารถขย ายพันธุ์ไปปลูกได้หล า ยต้น โดยมีวิ ธีทำง่ายๆไม่ย ากและวิ ธีนี้หน่อ กล้วยที่นำไปปลูกก็มีโอกาสเป็นต้นสูงค่ะ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำหน่อยกล้วยสภาพสมบูรณ์นำมาตัดร า กค่อยๆออ กไปจนหมด โดยสังเกตที่ต าของหน่อจะเป็นปุ่มซึ่งเพราะที่จะขย ายพันธุ์

2. จากนั้นให้ทำการผ่ าหน่อ กล้วยให้ได้ต ามแนวนอนเป็นท่อนๆ โดยหน่อ กล้วยหนึ่งหน่อจะผ่ าแบ่งได้ประมาณ 8 ชิ้น

3. ขั้นต่อมาให้นำหน่อ กล้วยมาล้างน้ำแล้วนำไปแช่น้ำปูนแดงผสมน้ำโดยใช้ปูนแดง 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำส ะอ า ด 5 ลิตร แช่ประมาณ 1 ชั่ วโมง

4. ระหว่างนี้ให้มาเตรียมวัสดุเ พ า ะหน่อโดยให้ผสมขี้เลื่อย 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้

5. นำตะกร้าเ พ า ะหน่อมาเตรียมไว้แล้วรองก้นด้วยกระดาษแล้วนำวัสดุเ พ า ะที่ผสมไว้มาปูรองพื้นก่อนแล้วนำหน่อ กล้วยมาวางเรียงโดยคว่ำส่วนเนื้อลงด้านล่าง โดยอ ย่ าให้หน่อเกยทับกัน

6. จากนั้นให้นำวัสดุเ พ า ะที่เหลือ กลบหน่อ กล้วยให้มิดแล้วรดน้ำต ามให้ชุ่มแต่อ ย่ าให้แฉะจนเกินไป

7. รดน้ำทุกวันวันละครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน ก็นำหน่อ กล้วยขึ้น มาก็จะพบว่าแต่ละหน่อออ กร า กแล้วก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เลยค่ะ

8. โดยการปลูกให้ค่อยๆแยกแต่ละหน่อ แล้วลงปลูกในถุงปลูกเพื่อเ พ า ะหน่อต่อไปให้พร้อมลงแปลงค่ะ หน่อ กล้วยที่ได้จากวิ ธีนี้นอ กจจากจะแข็งแ ร งแล้วและเป็นทุกต้นแล้วยังช่วยประหยัดเวลาและหน่อ กล้วยต้นแม่อีกด้วยเพราะทำครั้งเดียวได้หล า ยต้นค่ะ

ที่มา Postnoname