วิ ธีเ พ า ะทุเรียน ปลูกติดไว

สวัสดีเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบทานทุเรียนอย ากจะเ พ า ะปลูกไว้กินเอง ซึ่งสามารถเ พ า ะปลูกเองได้ด้วยการใช้เมล็ด เรามาดูกันว่าเ พ า ะปลูกยังไงให้ได้ต้นที่แข็งแ ร ง

ปกติแล้วมักจะเห็นทุเรียนปลูกด้วยการใช้กิ่งพันธุ์ในการปลูกซึ่งโตเร็วและได้รับความนิยมเพราะปลูกง่ายต้นโตเร็วให้ผลผลิตเร็วแต่ต้องเ สี ยค่าต้นพันธุ์ค่อนข้างสูง วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีเ พ า ะทุเรียนด้วยเมล็ดที่เหลือจากการรับประทานให้เป็นต้นที่แข็งแ ร งและให้ผลผลิตได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เมล็ดทุเรียน

2. แกลบเก่า

3. มูลวัว

4. ดินปลูก

5. ถุงเ พ า ะชำ

6. น้ำส ะ อ า ด

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการ นำเมล็ดทุเรียนสายพันธุ์ใดก็ได้ที่เหลือจากการรับประทานเนื้อมาล้างให้ส ะ อ า ดโดยอ ย่ าให้มีเนื้อทุเรียนติดและเลือ กเม็ดที่สมบูรณ์ ทำการแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน

2. จากนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าเมล็ดทุเรียนเริ่มมีตุ่มรากเริ่มงอ กออ กมาให้เห็นก็ถือว่าเมล็ดพร้อมลงปลูกแล้ว

3. ขั้นต่อมาให้เตรียมดินสำหรับเ พ า ะเมล็ดด้วยการนำ ดินปลูก แกลบดิบ มูลวัวแห้ง ในอัตราส่วน 1:1:1 มาคลุกผสมกันเป็นเนื้อเดียว

4. จากนั้นให้นำถุงเ พ า ะชำมาใส่ดินที่ผสมเตรียมไว้เหลือพื้นที่ว่างสักจากขอบถุง 2 นิ้ว แล้วทำหลุมเล็กๆตรงกลาง นำเมล็ดทุเรียนที่เตรียมมาจิ้มลงไปในหลุมโดยเอาส่วนรากลงดินและอ ย่ ากลบดินให้จน มิดเมล็ดทุเรียนให้มีเมล็ดทุเรียนโผล่ขึ้น มาเล็กน้อย

5. ขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการรดน้ำให้ดินชุ่มแล้วไปตั้งไว้ในที่ร่ม จนเวลาผ่านไป 3 เดือน จะพบว่าต้นทุเรียนจะงอ กขึ้น มาประมาณ 1 ฟุต ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ ลงปลูกลงแปลงลงดินต่อได้เลยค่ะ

การจะปลูกทุเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องการดูแลเอาใจใส่อ ย่ างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้น้ำ ให้ปุ๋ ย สภาพอากาศ ดินแต่ละพื้นที่ ครั้งกหน้ากินทุเรียนแล้วอ ย่ าลืมเก็บเมล็ดไว้นะคะ

ที่มา WutJC บูรพา, promotions  postnoname