วิ ธีเ พ า ะถั่วพูปลูกในกระถาง ไว้กินเองที่บ้าน

ถั่วพู จัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมนำฝักอ่อน มารับประทาน ทั้งจิ้มน้ำพริก และประกอบอาหารจำพวกแกง เนื่องจาก เนื้อฝักมีความกรอบ และให้รสมัน ซึ่งแต่ก่อนเป็นผักที่ปลูกต ามครัวเรือนสำหรับรับประทานเอง

ถั่วพูเป็นผักที่นำมาประกอบอาหาร ไ ท ย ได้หล า ยอย่ าง ซึ่งเป็นผักที่หล า ยๆคนชอบทานกัน ซึ่งบางครั้งก็หากินได้ ย า ก ฉนั้นถ้าหากเราปลูกกินเองได้เราจะมีถั่วพูกินได้ตลอ ด วันนี้เราจะชวนทุกคน มาปลูกถั่วพูกินเองกันเมื่อ กล่าวถึงถั่วพูหล า ยคนอาจคิดว่าปลูก ย า ก

ต้องใช้พื้นที่ในการเ พ า ะปลูกเยอะ เนื่องจากต้องมีค้างในการปลูกเ พ ร า ะถั่วพูเป็นไม้เลื้อยต้น มีที่ให้เติบโตเยอะและต้องอาศัยการดูแลบำรุงมาก วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกถั่วพูแบบง่ายๆ ซึ่งสามารถปลูกลงกระถางได้ และได้ผลผลิตที่ดีเหมาะ อ ย่ า ง ยิ่งสำหรับใครที่ อ ย า กปลูกถั่วพู รับประทานเองในครอบ ค รั ว

สิ่ ง ที่ต้องเตรียม

1 ปุ๋ ยคอ ก

2 เชือ กสำห รั บทำค้าง

3 เศษใบไม้แ ห้ ง

4 ดินปลูก

5 ต้นกล้า ถั่ ว พู

6 กระถางสำ ห รั บ ปลูก

7 ไม้ไผ่สำหรับทำ ค้ า ง

วิ ธี ก า ร ทำ

1 เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำกระถางมาใส่ใบไม้แห้งลงไป รอง ก้ น กระถางแล้วเติมดินต ามลงไปประมาณครึ่งกระถาง

2 จากนั้นให้ทำการนำกล้าถั่วพูลงปลูกโดยวางไว้กึ่งกลาง ของกระถางแล้วกลบดินต ามลงไปให้เต็มกระถาง

3 ขั้นต่อมาให้โรยปุ๋ ยคอ กเล็กน้อยแล้วโรยใบไม้แห้งคลุมดินเพื่อ รั ก ษ าความชื้นพร้อมกับรดน้ำต ามให้ชุ่มดีแต่อ ย่ าให้ขังแฉะ

4 ทำค้างให้ถั่วพูเลื้อยโดยการปักไม้ไผ่ลงในกระถางปักเป็น 3 ขาแล้วใช้เชือ ก ผู ก เป็นกระโจมไว้ด้านบน เมื่อถั่วพูเจริญเติบโตก็จะเริ่มพันต ามแนวไม้ขึ้นด้านบน

5 ทำการรดน้ำต้นถั่วพูทุกวันวันละครั้งแต่อ ย่ าให้ขังแฉะ เมื่อเวลา ผ่ า นไป 10 สัปดาห์ ก็สามารถเก็บฝักถั่วพูได้แล้ว

วิ ธีการเ พ า ะเมล็ด ถั่ ว พู

1 เริ่มจากการการนำเมล็ดถั่วพูแช่น้ำไว้ประมาณ 6 ชั่ วโมง แล้วเลือ กเอาแต่เมล็ดที่จมน้ำเมล็ดที่ลอยน้ำให้ทิ้งไป

2 นำ ผ้ าชุบน้ำหมาดๆมาห่อเมล็ดแล้วใส่กล่องปิดฝาไว้ ประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงนำไปปลูกลงกระถางเ พ า ะหรือในถุงเ พ า ะ จะช่วยให้เมล็ดงอ กเร็วขึ้น

3 เตรียมถุงเ พ า ะหรือ กระถางเ พ า ะด้วยการใส่ดินสำหรับปลูกแล้วค่อยๆ คัดต้นที่งอ กดีลงไป หมั่นรดน้ำอ ย่ าให้ดินแห้งแต่อ ย่ าให้แฉะมากจนเกินไป

4 เมื่อต้นกล้าโตก็สามารถนำมาปลูกลงแปลงหรือลงกระถางต่อได้เลยค่ะ ต้นกล้าที่ได้ก็จะแข็งแ ร งและเติบโตรวดเร็วเป็นการปลูกถั่วพูแบบไม่ย า กและ สามารถใช้พื้นที่น้อยด้วยการปลูกในกระถางก็สามารถมีฝักถั่วพูเก็บกินได้เรื่อยๆ

ที่มา Postnoname sit-smiling