วิ ธีเ พ า ะต้นทุเรียนไว้ปลูกเอง

ทุเรียนเป็นผลไม้โปรดของหล า ยๆคน ซึ่งหนึ่งปีจะได้กินแค่ครั้งเดียวและมีร า ค าที่สูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆในบ้านเรา ทำให้หล า ยๆคนอย ากจะปลูกไว้กินเองสักต้นเมื่อซื้ อมาก็จะมีเปลือ กกับเมล็ดเหลือทิ้ง เปลือ กนำไปทำเป็นปุ๋ ยหมั กได้ ส่วนเมล็ด นำมาเ พ า ะพันธุ์สำหรับการปลูกเป็นต้นใหม่ได้ แล้วจะปลูกไว้ทานเองก็ได้ แถมต้นพันธุ์ทุเรียนนั้นยังสามารถข า ยได้ด้วย มาดูขั้ น ต อ นในการเ พ า ะพันธุ์ทุเรียนได้เลย

ขั้ น ต อ นในการปลูก

ในการปลูกทุเรียนโดยเอาเมล็ดมาเ พ ร า ะให้ต้นกล้าโตก่อน ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ไหนก็นำมาใช้วิ ธีนี้ได้หมด จากนั้นก็เอาเมล็ดที่มีนั้น มาแช่ในน้ำได้เลย เอาแค่พอท่วมเมล็ดก็เพียงพอแล้ว

จากนั้นก็แช่เอาไว้แบบนั้นสัก 3 วัน รากก็จะเริ่มออ กมาจากเมล็ดแล้ว แล้วก็เอาดินปลูกมาผสมให้เรียบร้อย เอาดินปลูก แกลบเก่า แกลบดิบ ปุ๋ ยคอ กมาผสมคลุกให้เข้ากัน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 แล้วก็เทลงไปในชามผสม

ดินที่ใช้นั้นก็หาจากข้างลำธารจะเป็นดินดานหน่อยก็ดี หรือจะใช้ดินอะไรก็ได้ที่มี ทำการคลุก ๆ ให้ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็กรอ กดินลงไปในถุงเ พ า ะชำได้เลย ต่อไปนำเมล็ดที่มีรากงอ กแล้วก็

ตอนเสียบเมล็ดลงไปปลูกในถุงเ พ า ะชำ ให้ปักเอาขั้วด้านล่างลงไป โดยให้ส่วนหนึ่งของเมล็ดนั้นพ้นจากหน้าดิน เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม รดน้ำทุกวัน วางถุงเ พ า ะชำ ไว้ในที่ร่มแดดรำไรก่อนจนกว่าต้นจะโตพอที่จะย้ ายไปปลูกลงหลุมจริง หากคุณมีเมล็ดทุเรียนเหลือทิ้งอยู่ไม่ว่าจะสักกี่เมล็ดนำ มาเ พ า ะแบบนี้ได้เลย ไม่แน่คุณจะเป็นเจ้าของต้นทุเรียนรสอร่อยก็ได้

ที่มา kasetchaoban sangkomonline