วิ ธีเ พ า ะคะน้า ให้งอ กดี ปลูกง่ายโตเร็ว

คะน้าเป็นผักเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย เพราะมีการปลูกกินกันทั้งปี แม้ว่าฤดูกาลเ พ า ะปลูกที่เหมาะสมที่สุดจะจำกัดอยู่เฉพาะฤดูหนาวก็ต าม นอ กจากความกรอบอร่อยของก้านอวบๆ แล้ว คะน้ายังมีประโยชน์มหาศาล

เมล็ดคะน้าเมื่อเอามาเ พ า ะลงดิน เ พ า ะยังไงก็ยังไม่ขึ้นสักที หรือขึ้นก็ขึ้นไม่เต็มที่ บางต้นก็ไม่ขึ้น ที่จริงมัน มีเ ค ล็ ด ลั บในการเ พ า ะอยู่ จะบอ กว่าง่ายมาก เ พ า ะวันเดียวก็งอ กได้ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย

อุปกรณ์

1.เมล็ดคะน้า

2.ผ้าขนหนูผืนเล็ก

3.ถาดหลุมพลาสติก

4.กระถาง

5.ถ้วยพลาสติก

วิ ธีทำ

1.นำผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำ รองด้วยถ้วยพลาสติก และนำเมล็ดคะน้าใส่ลงไป แล้วห่อผ้าขึ้นคลุมเมล็ดไว้ให้มิด

2.จากนั้นนำ ถุงพลาสติกมาคลุมแล้วมัดให้แน่นอีกที เพื่อเก็บความชื้นไว้ภายใน

3.ทิ้งไว้ 1 วัน มาเปิดดูจะพบว่าเริ่มมีรากเล็กๆงอ กออ กมาจากเมล็ดคะน้าแล้ว

ขั้ น ต อ นในข้อ 1-3 นี้เป็นเ ค ล็ ด ลั บที่เกษตรมือใหม่หล า ยๆคนไม่ค่อยจะรู้ เพราะ จะช่วยอบความชื้นให้เข้าสู่เมล็ดได้ดีขึ้น เพิ่มอัตราการงอ กให้กับเมล็ดงอ กได้เกือบทุกเมล็ดเลยทีเดียว

4.จากนั้นนำเมล็ดที่รากเริ่มงอ กแล้ว ย้ายมาเ พ า ะไว้ในถาดหลุมพลาสติกต ามปกติ จากนั้นรดน้ำ แล้วหากระดาษหนังสือพิมพ์หรือฟางมาคลุมหน้าดินไว้ เพื่อรั ก ษ าความชื้นในดิน

5.จากนั้นประมาณ 4 วันคะน้าจะเริ่มโต ดังรูป

6.เมื่อคะน้าเริ่มต้นใหญ่และสูงขึ้นดังรูป ก็สามารถย้ายไปดพาะในกระถางใหญ่ต่อไปได้แล้วค่ะ

ไม่อย ากเลยใช่ไหมคะ ใครไม่มีพื้นฐานการทำเกษตรก็ทำได้ มีผักปลูกกินในครัวเรือนได้แล้วค่ะ แล้วที่สำคัญปลอ ดภั ยจากส า รเคมี ดีต่อสุ ข ภ า พแน่นอน

ที่มา kanchana Iijima  postnoname