วิ ธีเพาะห น่ อ กล้วย ให้ได้หล า ยต้น ใช้แค่ 1 ห น่ อ

หากเอ่ยถึงผลไม้โปรดของคนไทย กล้วย น่าจะติดท็อปอันดับต้น ๆ เพราะอร่อย หาง่าย ร า ค าไม่แพง แถมประโยชน์เพียบ ฉะนั้นถ้าหากคนรักการปลูกผักจัดสวนคนไหนเกิดปิ๊งไอเดีย

อย ากปลูกกล้วยไว้กินเองที่บ้าน หรือปลูกไว้ข า ยทำรายได้ดีละก็ วันนี้เราจะพามาดูการเพาะพันธุ์ขย ายห น่ อ เผื่อใครอย ากปลูก เป็นจำนวน มากๆ โดยไม่ต้องหากล้วยหล า ยๆห น่ อ

สำหรับคนที่ต้องการทำจำนวนต้นกล้วยให้ได้หล า ยต้น แต่มีแม่พันธุ์เพียง 1 ห น่ อให้ทำต ามวิ ธีนี้จะทำให้ได้ต้นกล้วยจำนวนเยอะขึ้น เพียงแค่ห น่ อเดียวเราก็ทำให้ได้กล้วยหล า ยต้นได้ เกษตรกรท่านไหนสนใจอย ากปลูกกล้วยและกำลังหาวิ ธีในการขย า ย พั น ธุ์ กล้วยอยู่มาติดต ามอ่ า นกันเลย

การขย ายพันธุ์กล้วยให้ได้หล า ยต้น

เอาห น่ อ กล้วยมาเตรียมไว้ 1 ห น่ อ ให้ตัดร า กออ กไปจนหมดเลย

จากนั้นผ่ าห น่ อ กล้วยให้ได้ขนาด 2 นิ้ว โดยประมาณ ซึ่งกล้วย 1 ห น่ อจะผ่ าได้ประมาณ 8 ชิ้น ค่อย ๆ ผ่ า

ผ่ าเสร็จแล้วก็นำไปแช่ในน้ำย าเร่งร า ก หรือ ไม่แช่ก็ได้

ต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมดิน เอาดินเพาะใส่ในตะกร้า

จากนั้นรดน้ำทุกวันไปสัก 14 – 15 เราจะเห็นห น่ อ กล้วยแท งออ กมาแล้ว

ต่อไปก็คัดแยกห น่ อไปใส่ในถุงดำ

ก็เป็นอันเสร็จจะนำไปข า ยก็ได้หรือจะไปปลูกก็ จากกล้วยแค่ห น่ อเดียวถ้าปลูกเลยจะได้แค่ต้นเดียวแต่ถ้าเราผ่ าห น่ อก็จะได้กล้วยเพิ่มอีกหล า ยต้นเลย

เรื่องน่ารู้ของกล้วย

กล้วย (Banana) มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Musa sapientum Linn. เป็นผลไม้ยอ ดนิยมของคนไทย และเป็นพืชเ ศ ร ษ ฐ กิ จของประเทศ ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีวิวัฒนาการมานานถึง 50 ล้านปีแล้ว ปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยประเทศอินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลูกกล้วยมากที่สุดในโลก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วย

กล้วยเป็นผลไม้เมืองร้อน มีร า กสีน้ำต าล ย าวประมาณ 15-30 เซนติเมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดินสีน้ำต าลอ่อน มีห น่ องอ กพ้นดิน ลำต้นตั้งตรง ทรงกลม อวบน้ำ สูงประมาณ 3-4 เมตร ผิวสีเขียวปนน้ำต าล มีกาบเปลือ กหุ้ม ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ แบนและย าว เรียกว่า ใบตอง ปล า ยใบมน โคนใบมน ขอบใบขนาน แผ่นใบเรียบเป็น มัน มีเส้นก้านกลางใบชัดเจน สีเขียวแก่ ดอ กออ กเป็นช่อที่ปล า ยยอ ด เรียกว่า หัวปลี มีใบประดับล้อมรอบ ข้างในเป็นใบประดับย่อยสีม่วงแดง ส่วนผลออ กเป็นเครือ มีหล า ยหวีเรียงกัน รูปร่าง ขนาด สีสัน และรสชาติ จะแตกต่างกันไปต ามสายพันธุ์ บางพันธุ์มีเมล็ด บางพันธุ์ก็ไม่มีเมล็ด

ที่มา home.kapook  kasetchaoban