วิ ธีเพาะมะกรูดด้วยเมล็ดให้งอ กใน 5 วัน

มะกรูดเป็นพืชส มุ น ไ พ รอีกหนึ่งชนิดที่นำมาทำประโยชน์ได้หล า ยอ ย่ าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกง ทำน้ำย าสระผม น้ำย าล้างจานและอื่นๆอีกมากมาย นั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาลองเพาะมะกรูดกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

มะกรูดสามารถขย ายพันธุ์ได้หล า ยวิ ธีไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ด การปักชำ ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และอื่นๆอีกมากมาย โดยวันนี้ขอนำเสนอวิ ธีเพาะเมล็ดมะกรูดซึ่งการเพาะเมล็ดมะกรูด ไม่จำเป็นต้องใช้ดินหรือ ปุ๋ ยอินทรีย์ ชีวภาพ ชนิดใดในขั้ น ต อ นการเพาะ ต้องเพาะให้ได้ต้นอ่อนก่อนถึงจะใช้ ปุ๋ ย สำหรับปลูก

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ผลมะกรูดแก่

2. ดินร่วน

3. ขุยมะพร้าว

4. กระดาษทิชชู

5. กล่องที่มีฝาปิด

6. ถุงเพาะชำ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการผ่ามะกรูดออ กเป็นสองซีก แล้วเขี่ยเอาเมล็ดมะกรูดออ กมาอ ย่ าให้เมล็ดเ สี ยห า ย

2. นำเมล็ดไปวางไว้บนกระดาษทิชชูไปผึ่งแดดให้แห้งประมาณ 3 แดด ให้แห้งสนิทเป็นอันใช้ได้ค่ะ

3. นำเมล็ดไปเพาะได้เลย ทำได้ 2 วิ ธี โดยวิ ธีแรกหลังจากนำเมล็ดต ากแดดแล้วก็นำไปเพาะได้เลย ส่วนอีกหนึ่งวิ ธีให้ค่อยๆเลาะเปลือ กหุ้มเมล็ดออ ก โดยจะช่วยเร่งให้เมล็ดงอ กเร็วขึ้นกว่าเดิมหล า ยเท่า โดยสามารถงอ กรากและมีใบในช่วง 5-10 วันหลังเพาะ

4.จากนั้นให้นำเมล็ดไปบ่มในกระดาษทิชชูชุ่มน้ำแล้วนำใส่กล่องปิดฝาไว้เพื่อเร่งการงอ กรากเมื่องอ กรากแล้วก็นำไปปลูกลงดินได้เลย

5. เตรียมดินด้วยการผสมดินปลูกกับขุยมะพร้าวมาผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วใส่ถาดเพาะเมล็ดหรือภาชะปลูกไว้ จากนั้นให้ค่อยๆหยอ ดเมล็ดลงในดินอ ย่ าให้หนาแน่นและซ้อนทับกัน

6. ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้นำไปตั้งไว้ในที่ร่มแล้วรดน้ำต ามให้ชุ่มดีเมื่อเวลาผ่านไปและมีรากและใบจริงจึงย้ายไปลงปลูกในถุงเพาะชำ ก็จะพบว่าต้น มะกรูดงอ กได้ดีและรวดเร็วอีกด้วยค่ะ

ข้ อ ดีและข้ อเ สี ยในการเพาะเมล็ดมะกรูด

ข้ อ ดี มีระบบรากที่มีความแข็งแ ร งได้พืชพันธุ์ที่มีความแข็งแ ร งและสมบูรณ์ในทุกส่วน สะดวกในการขนส่งไประยะทางที่ไกลๆรวมทั้งผลผลิตที่ได้อาจจะดีกว่าด้วย

ข้ อเ สี ย มีการเจริญเติบโตและผลผลิตค่อนข้างช้าและอาจจะมีการกล า ยพันธุ์

ที่มา ปปลูกผักปลูกสุข เราปลูกไปพร้อมกัน Postnoname