วิ ธีเก็บมะนาวให้สด กินได้นานเป็นปี

ในช่วงหน้าแล้งมะนาวมันไม่ออ กผลและร า ค า สู งทำให้ในช่วงฤดุกาลที่มะนาวออ กเยอะควรเก็บมะนาวไว้รับประทานในหน้าแล้งเพื่อเป็นการประหยัด แต่การเก็บมะนาวให้อยู่ได้นานหล า ยเดือนหรือเป็นปีนั้นก็ต้องอาศัยเทคนิคหล า ยอ ย่ างวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีเก็บมะนาวแบบง่ายๆแต่ได้ผลค่ะ

วิ ธีที่1 ตัดให้เหลือขั้ว

หากซื้ อมะนาวมาเป็นพวงหรือตัดมาจากต้นให้ตัดมะนาวให้เหลือขั้วติดลูกไว้วิ ธีนี้จะช่วยยืดอายุของมะนาวให้สดและยังคุณภาพดี

วิ ธีที่2 ใส่โหลแช่น้ำ

นำมะนาวมาล้างทำความส ะ อ า ดแล้วนำเรียงใส่โหลแก้วแล้วเทน้ำส ะ อ า ดต ามลงไปให้ท่วมแล้วปิดฝาให้สนิท ทำการเปลี่ยนน้ำทุกๆสองวันก็สามารถรั ก ษ ามะนาวไว้ให้สดได้

วิ ธีที่3 มัดถุงพลาสติก

ให้นำมะนาวมาเรียงในถุงหูหิ้วพลาสติกแล้วย างหนังสติ๊กรัดผลมะนาวเป็นตุ้มแยกเป็นผลคล้ายๆไส้กรอ กอีสานวิ ธีนี้จะเก็บมะนาวได้หล า ยเดือนและก ลิ่ นและรสชาติก็ยังคงเดิม

วิ ธีที่4 ห่อ กระดาษ

นำมะนาวมาล้างทำความส ะ อ า ดแล้วผึ่งให้แห้งสนิทดีจากนั้นนำแต่ละผลมาห่อ กระดาษทีละผลแล้วนำไปใส่ในถุงร้อนแล้วรีดอากาศออ กจากถุงให้ได้มากที่สุดมัดด้วยย างอีกครั้งแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นในช่องแช่ผัก

วิ ธีที่5 แช่ช่องแช่แข็ง

เตรียมบล็อคน้ำแข็งแล้วทำการคั้นน้ำมะนาวมาใส่บล็อคแล้วแช่แข็งไว้วิ ธีนี้เก็บได้นานเป็นแต่ก ลิ่ นและรสชาติอาจต่างกว่าเดิมนิดหน่อยค่ะ

วิ ธีที่6 ฝังทราย

นำมะนาวมาฝังด้วยทรายเป็นวิ ธีโบราณที่สามารถยืดอายุมะนาวสดได้นานโดยให้ฝังลึกประมาณ 1 นิ้ว สามารถรั ก ษ าความสดได้ถึง 3 เดือนเลยทีเดียว

ที่มา Postnoname