วิ ธีเก็บกะเพราโหระพา ไว้ทำกินได้ทั้งปี

ปลูกใบกะเพรากับใบโหระพาไว้หลังบ้านกะว่าจะทยอยทำอาหาร แต่ขึ้นดกเกินทำให้กินไม่ทัน อย ากได้วิ ธีเก็บผักไว้กินนาน ๆ กะเพราโหระพาถือเป็นผักที่นิยมรับประทานกัน มากแต่ก็สามารถเก็บไว้รับประทานได้ในระยะเวลาอันสั้นไม่กี่วันก็เหี่ยวเฉาแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีเก็บใบกะเพราโหระพาด้วยวิ ธีง่ายๆโดยสามารถเก็บไว้กินได้ข้ามปีเลยทีเดียวค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.กะเพราโหระพาสด

2.ถุงซิปล็อค

วิ ธีทำ

1.เริ่มจากเด็ดใบกะเพราและโหระพาเตรียมไว้แล้วล้างให้ส ะอ า ด แล้วต้มน้ำส ะอ า ดใส่หม้อให้เดือ ดจัด

2.นำใบกะเพราโหระพาที่เด็ดเรียบร้อยแล้วมาลงลวกในหม้อต้มน้ำเดือ ดคนประมาณ 2-3 ครั้งแล้วให้รีบตักขึ้นแช่น้ำเย็นจัดทันที

3.จากนั้นให้นำกะเพราโหระพาที่แช่น้ำเย็นเรียบร้อยมาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วบีบน้ำออ กพอหมาดแล้วเก็บใส่ในถุงซิปลอค

4.แล้วนำถุงซิปลอคที่ใส่กะเพราโหระพาไปแช่ในช่องแช่แข็งจะเก็บไว้ได้นานข้ามปีเลยค่ะ

วิ ธีการนำผักแช่แข็งออ กมาทำอาหาร

นำกะเพราโหระพาออ กมาต ามแค่ความต้องการจะใช้แล้วลงละล า ยในแช่ในน้ำธรรมดารอจนกพเพราและโพระพาแตกตัวก็นำเอาไปทำอาหารได้เลยค่ะ วิ ธีการนี้แม้กะเพราโหระพาจะไม่มีก ลิ่ นหอมเท่าเดิมแต่ก็สามารถทดแทนย ามไม่มีกะเพรากิานกันได้นะคะ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่อยู่เมืองนอ กมากๆเลย

ที่มา tukata001 Postnoname