วิ ธีล้างองุ่น ไม่มีค ร า บข า ว

สำหรับอาหารก่อนที่เราจะทานก็ต้องนำมาล้างทำความส ะ อ า ดก่อน แต่การล้างให้ส ะ อ า ดของอาหารแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไม่ใช่แค่การล้างผ่านน้ำเฉยๆ วันนี้เราก็มีวิ ธีการล้างองุ่น มาฝากกัน จะเป็นอย่างไรไปดูกัน

องุ่นที่ขายกันต ามท้องตลาดนั้นไม่ว่าจะเป็นจากที่ไหนก็มักจะเป็นผลองุ่นที่มีค ร า บสีข า วเกาะอยู่ซึ่งล้างด้วยน้ำเปล่ากี่รอบก็ไม่ออ ก แม้ค ร า บข า วนี้จะไม่เป็นอั น ต ร า ยต่อร่างกายแต่ก็ดูไม่สวยงาม เราเก็บเอาเ ท ค นิ คการกำจัดค ร า บข า วนี้ออ กได้ง่ายๆด้วยการใช้แป้งข้าวโพดที่เราใช้ทำอาหารในครัวกันนี่เอง

แป้งข้าวโพดล้างองุ่นใสหมดจด

เริ่มด้วยการ ตั ด อ งุ่ น ออ กจากพวงทีละลูกหรือทีละช่อ โดยให้ร ะ วั งไม่ให้ตัดโดนเปลือ กหรือเข้าเนื้อองุ่นเ พ ร า ะจะทำให้องุ่นเสียง่ายและเสียเร็วขึ้น ให้ตัดโดยที่ยังเหลือขั้วขององุ่นเอาไว้นิดหน่อย

เทแป้งข้าวโพดลงบนองุ่นที่ใส่ไว้ในภาชนะเตรียมล้าง

เติมน้ำส ะ อ า ดลงไปให้ท่วมองุ่น ทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่ง จึงเทน้ำออ ก

จะเห็นว่าค ร า บข า วๆเริ่มจางไป ให้เราล้างด้วยน้ำเปล่าซ้ำอีกครั้งให้ส ะ อ า ดดีแล้วนำขึ้นสะเด็ดน้ำ เพียงเท่านี้ค ร า บข า วก็จะหลุดออ กไปจากองุ่น ช่วยให้ผลองุ่นเงาใส ดูน่ารับประทาน อีกหนึ่งประโยชน์ของแป้งข้าวโพดก็คือ ใช้ล้างหอยนางรม กุ้งสด หรืออาหารทะเลได้เช่นเดียวกัน

เทแป้งข้าวโพดลงในหอยนางรมเติมน้ำเล็กน้อย

คลุกแป้งไปมาให้ทั่วอ ย่ า ง เบามือ

ทิ้งไว้สักครู่แล้วใช้น้ำเปล่าล้างแป้งข้าวโพดออ กให้หมด

เพียงเท่านี้ก็ได้หอยนางรมหรืออาหารทะเลที่พร้อมปรุงหรือพร้อมทานสดๆได้แล้ว โดยแป้งข้าวโพดจะไม่ทำให้รสชาติของหอยนางรมเสียอีกด้วย

ที่มา krustory