วิ ธีรดน้ำต้นไม้ พืชผักให้ถูกในฤดูหนาว อากาศเย็น

เป็นคำถามจากกระทู้ใน pantip.com สมาชิกได้ถามเอาไว้ว่า ฤดูหนาวควรรดน้ำอ ย่ างไรดี จึงจะถูกวิ ธี

จากคำถาม เป็นต้นไม้ในสวนรอบบ้านจัดสรร ซึ่งประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ขนาดกลาง ไม้คลุมดิน ไม้ดอ กไม้ประดับทั่วไป มีไม้แขวนบ้าง ไม้ใส่กระถางไม่เยอะ

คล า ยข้ อสงสัย หน้าหนาวจะเป็นช่วงที่อากาศแห้งหรือมีความชื้นในอากาศต่ํา เราจําเป็นต้องรดน้ําต้นไม้ให้ถี่ขึ้นหรือให้น้ําแบบสปริงเกลอร์ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง โดยเว้นช่วงให้ผิวดินแห้งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ร า กพืชได้อากาศ หากดิน มีความชื้นอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําซ้ำ ฤดูนี้แม้อากาศจะแห้ง แต่น้ําในดินก็ไม่ระเหยเร็วเหมือนตอนฤดูร้อน ดังนั้นหากรดน้ํามากเกินความจําเป็นอาจทําให้เกิดเ ชื้ อ ร าได้ และควรคลุมแปลงปลูกด้วยวัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว เปลือ กถั่ว กาบมะพร้าวสับ และแกลบดิน เพื่อรั ก ษ าความชื้น

นอ กจากนี้ฤดูอื่นๆ ก็มีการรดน้ำต้นไม้ที่แตกต่างกัน อ ย่ างเช่น

ฤดูฝน ก็ควรสังเกตและรดน้ำต ามความเหมาะสม ใช่ว่าฝนตกแล้วจะไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ เพราะบางครั้งปริมาณน้ำฝนอาจไม่เพียงพอที่จะซึมลงถึงร า กพืชก็จำเป็นต้องให้น้ำเพิ่มเติม

ช่วงฤดูร้อน ตอนกลางวันจะแดดร้อนจัดมาก อุณหภูมิของน้ำที่ค้างอยู่ในท่อและอุณหภูมิภายในดินจะค่อนข้างสูง เมื่อรดน้ำลงไปก็เปรียบเสมือนการนำน้ำร้อน มารดต้นไม้ ยกเว้นต้นไม้ที่อยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ก็สามารถทำได้ หรือหากจำเป็นอาจนำน้ำมาพักในถังให้เย็นตัวลงและรดบริเวณโคนต้นไม่ให้เกิดหยดน้ำตกค้างบนใบ เพราะจะกล า ยเป็นเลนส์นูนเมื่อ กระทบแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจทำให้ใบไหม้ได้ ทางที่ดีควรรดในปริมาณที่มากขึ้นช่วงเช้าและเย็น โดยรดให้ชุ่มตั้งแต่เรือนยอ ดต้นไม้ลงมาชะล้างสิ่งส ก ป ร กตกค้างบนใบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมซับน้ำ และล ดการคายน้ำ ทั้งยังช่วยในการสังเคราะห์แสงให้ดีขึ้นด้วย

ที่มา postnoname