วิ ธียกเลิกข้ อความก ว นใจ เ สี ยเ งิ นที่ส่งมาหาเรา

วันนี้เราจะพาไปดูวิ ธีการลบ sms ที่ส่งมากวนใจแถมหักเ งิ นเราไปอีก ซึ่งหล า ยคนอาจจะเคยพบกับปัญหาแบบนี้กัน มาบ้างแล้ว ทำให้เราต้องเติมเ งิ นเข้าใหม่ แต่เติมเข้ามาทีไรก็โดนทุกทีแบบนี้เป็นบ่อยๆก็แย่อยู่นะ อ ย่ างตัวอ ย่ างของป้าคนหนึ่ง

คนแถวบ้านถามว่า หนูๆ มาดูนี่ให้ป้าที มัน มีข้ อความเข้าตลอ ดเวลาเลย แล้วป้าเติมเ งิ นกี่บ า ทมันก็หักของป้าไปหมด บางทีเติมมาจะเอาไว้โทรหาลูก แต่มันก็หักไปๆ จนไม่เหลือสักบ า ทแล้ว เดือ ดร้อน มาก ทำยังไงให้ sms พวกนี้มันไม่ส่งหาเรา ถ้ามันส่งมาเฉยๆ ไม่เป็นไรหรอ ก แต่นี่ส่งมาแล้วเหมือนป้าจะโดนหักเ งิ น

ก็เลยช่วยป้าเขาดู พบว่าเป็นแบบนั้นจริงๆ มี sms กวนใจส่งมามากมาย แถมยังขอบคุณที่รับข่าวสารด้วย แบบนี้ไม่ได้การล่ะเลยเปิดคอมขึ้น มาค้นหาทันทีว่าจะยกเลิกให้ป้าแกอ ย่ างไร หลังจากยกเลิกแล้วก็มีชาวบ้านอีกหล า ยคน มาสอบถาม ก็เลยต้องเขียนบทความนี้เพื่อรวบรวมว่าแต่ละเครือข่ายยกเลิกยังไง ใครเห็นก็แ ช ร์ บอ กต่อคนที่ไม่รู้ให้ด้วยนะคะ จะได้ช่วยๆ กัน

ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คนที่ไม่เคยคิดอย ากจะได้รับ SMS ทั้งหล า ย แต่ต้องมาถูกลักไก่แอบหักเ งิ นในโทรศัพท์หรือเก็บเ งิ นผ่านใบเสร็จค่าโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นเรื่องแดงขึ้น มา เ พ ร า ะมีคนนับร้อยไปร้องเรียนต่อ คณะก ร ร มการกิจการวิทยุกระจายเ สี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็นผลต้องให้เรียกผู้ประกอบการมา รับทราบความเดือ ดร้อนของผู้ใช้บริการ และให้ไปแก้ไขปัญหา

กสทช. แ น ะนำว่า ถ้ามี SMS ที่ไม่ต้อง โผล่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือ ถ้าไม่ต้องการ ผู้บริโภคมีสิทธิ์แจ้งยกเลิก คือ กด *137 แล้วโทรออ กฟรี เพื่อทำการยกเลิกบริการดังกล่าว สามารถทำได้ทุกเครือข่ายเบอร์เดียวกัน แ น ะนำกดยกเลิกแล้วร้องเรียน 1200 สายด่วน กสทช. ขอให้ค่ายมือถือคืนเ งิ น ในส่วน SMS ที่เด้งเข้ามา

สิทธิ์ของท่าน เ งิ นของท่าน ต้องได้คืน แต่ขอให้กด *137 เพื่อยืนยันว่า ไม่ต้องการจริงๆ แ น ะนำขอให้ลูกหลานรบกวนช่วยสอ ดส่องและช่วยกดยกเลิกแทนด้วย ที่สำคัญ โปรดสังเกตบ่อยๆ เนื่องจากแม้จะกดยกเลิกแล้ว แต่วันดีคืนดี SMS เหล่านี้ มันชอบต ามมาหลอ กหลอ กเด้งเข้าเครื่องอีกได้

ก็ให้กดยกเลิกซ้ำ ค่ายมือถือ โทรถามโทรแจ้งชอบอ้างว่า บล็อ กไม่ได้ทั้งหมด และอ้างว่า ผู้บริโภค ส มั ค รใจรับเอง ทั้งที่หล า ยคนยืนยันเ สี ยงแข็งว่า ไม่ได้ส มั ค ร ไม่เคยส มั ค ร ไม่รู้มาได้อ ย่ างไร แต่คราวนี้ ต่อให้ค่ายมือถือยืนยันเ สี ยงเข้มแข็งแค่ไหน ขอให้รู้ว่า ผู้บริโภคไม่ได้ส มั ค รใจอย ากได้แน่นอน เลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวว่า จากการชี้แจงของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกร า ย

กรณีผู้บริโภคถูก SMS ดูดเ งิ นผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนต้องเ สี ยเ งิ นโดยไม่ได้ส มั ค รใจ สำรวจพบว่า ปี 2560 มีร้องเรียนถูก SMS คิดเ งิ นโดยไม่ได้ส มั ค รจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ค่ายใหญ่ มายัง กสทช. 772 เรื่อง คิดเป็นเ งิ นประมาณ 176,911 บ า ท ขณะที่ปีนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 เมษายน

โดยไม่ได้ส มั ค รใจ 292 เรื่อง เมื่อคิดเป็นเ งิ นประมาณ 58,217 บ า ท ซึ่ง กสทช.ได้ดำเนินการยุติเรื่องดังกล่าว แล้วทั้งหมดด้วยการให้ค่ายมือถือไปติดตั้งอุปกรณ์พร้อมรองรับการส่ง SMS ยกเลิก SMS ที่คิดเ งิ นโดยไม่ได้ส มั ค รใจผ่านทาง *137# แล้วกดโทรออ ก เป็นระบบอัตโนมัติให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นส่ง SMS ตอบกลับผู้ใช้บริการ แล้วดำเนินการต ามขั้นตอนคืนเ งิ นให้กับผู้ใช้บริการที่ร้องเรียนเข้ามาเพื่อรั ก ษ าฐานลูกค้ า

ที่มา parinyacheewit