วิ ธีปลูกเสาวรสให้ได้ผลผลิตเยอะ รสช า ติหอ มทานอ ร่ อ ย

หล า ย ๆ ท่านคงชอบจะชอบทานเสาวรสเพราะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย จึงทำให้หล า ย ๆ ท่านอย ากจะลองปลูกติดบ้านไว้รับประทานกันด้วยใช่ไหมล่ะ เราจึงอย ากจะชวนเพื่อนๆมาปลูกเสาวรสไว้ทานกันหรือจะปลูกสร้างรายได้ให้ครอบครัวก็ดี

เสาวรสนั้นเป็นไม้เลื้อย เวลาปลูกจะทำค้างให้หรือจะปล่อยให้เลื้อยเกาะต้นไม้ยืนต้นอื่น ๆ ก็ได้ แต่เวลาเก็บเกี่ยวจะย า กหน่อยทำค้างให้จะง่ายกว่าเยอะ วันนี้จะพาทุกคน มาดูวิ ธีในการปลูกต้นเสาวรสกัน จะทำให้ได้ผลผลิตเยอะ มีเก็บกันจนไม่ทันเลยทีเดียว ซึ่งผลเสาวรสนั้นเอามาทานก็อร่อยจี๊ดจ้าดมากทีเดียว มีขั้ น ต อ นในการปลูกอ ย่ า งไรมาติดต ามได้เลย

การเตรียมเมล็ดเสาวรส

เวลาที่เลือ กผลเสาวรสมาเพื่อจะเอาเมล็ดพันธุ์นั้นควรจะเป็นลูกที่สมบูรณ์ไม่มีรอยแม ลงกัด ไม่เป็นโ ร คไม่มีราด้วย แล้วผ่ าออ กมาตักเอาเมล็ดด้านใน แล้วเอาใส่ผ้าขาวบางไปขยี้น้ำเพื่อให้ที่เคลือบอยู่นั้นหลุดไป จากนั้นก็ล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง ต ากไปเลยสัก 7 วัน แล้วก็ห่อผ้าขาวไว้ในที่ร่มสัก 1 – 2 เดือน ค่อยนำมาเ พ า ะ ในเสาวรส 1 ลูกนั้นจะมีเมล็ดถึง 200 เมล็ดโดยประมาณ ก็ขึ้นอยู่กับขนานของผลด้วย

พอถึงเวลาเ พ า ะเมล็ดก็เอามาแช่น้ำไว้ก่อน 1 คืน จากนั้นก็เอาเมล็ดเสาวรสออ กมาเ พ า ะชำได้เลย โดยให้หยอ ดลงกะบะเ พ า ะได้ พอต้นกล้าเริ่มโตแล้วค่อยถอนแยกไปลงในถุงเ พ า ะชำอีกที รอให้ต้นกล้าโตและแข็งแรงมากพอค่อยถอนย้ ายจากถุงเ พ า ะไปลงแปลงจริงอีกที

การทำค้าง

หากไม่อย ากจะทำค้างก็ปล่อยให้เลื้อยขึ้นต้นไม้ก็ได้อย่ างที่เคยเกริ่นไปต้นเรื่อง แต่ว่าหากจะปลูกเพื่อ การค้างหรือเพื่อความสะดวกเวลาเก็บเกี่ยวนนั้นการทำค้างจะเหมาะมากกว่า ค้างนั้นก็ทำไม่ย ากจะใช้เสาไม้หรือเสาคอนกรีตก็ต ามสะดวกเลย แล้วหาลวดมาขึงโยงแต่ละเสาต ามแนวย าวไป หรือจะทำเป็นต ารางสี่เหลี่ยมก็ได้ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร พอต้นเสาวรสโตจะเริ่มเลื้อยและให้ผลนั้นย้อยลงมา ทำให้เราเก็บเกี่ยวได้ง่าย

การปลูกเสาวรส

แปลงปลูกนั้นให้เตรียมโดยการไถพรวนก่อน 2 รอบ ซึ่งจะต้องกำจัดวัชพืชออ กไปด้วย แล้วก็ขุดห ลุ มปลูกขนาด 30 x 30 เซนติเมตร แล้วระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ 2 – 3 เมตร ระยะห่างระหว่างห ลุ ม 2 – 3 เมตร แล้วจะต้องต ากห ลุ มเอาไว้ก่อน 3 – 5 วัน ไม่ใช่ว่าขุดแล้วจะปลูกได้เลย จากนั้นเอาปุ๋ ยคอ กมา 3 -5 กำมือ ปุ๋ ยสูตร 15 – 15 – 15 มา 1 หยิบมือ แล้วคลุกผสมเข้ากับดินก้นห ลุ ม แล้วค่อยนำต้ น ก ล้ า เ ส า ว ร สมาปลูก แล้วกลบดินให้แน่นพร้อมทำหลักไม้ปักให้ไม่ให้ต้นล้มง่าย

การเก็บเกี่ยว

หลังการปลูกต้นเสาวรสไปได้ประมาณ 50 – 70 วัน ก็จะเริ่มติดด อ กออ กผลแล้ว ซึ่งเสาวรสที่สุกจะเริ่มเป็นสีชัด บางสายพันธุ์จะเป็นสีเหลือง บางสายพันธุ์จะเป็นสีออ กม่วง ๆ หากเก็บผลสุกเสาวรสมาแล้วก็สามารถเก็บได้นาน 3 – 7 วันในอุณหภูมิห้องเลย และยิ่งแช่ในตู้เย็นจะทำให้เก็บได้นานขึ้นถึง 2 สัปดาห์เลยทีเดียว

การปลูกต้นเสาวรสก็มีขั้ น ต อ นแค่นี้เลย หากชอบทานก็หามาปลูกไว้ที่บ้านสักต้นสองต้นก็เ พี ย ง พ อ แล้ว เพราะว่าเวลาที่เสาวรสติดผลทีต้นเดียวก็หล า ยลูกมาก ๆ เรียกว่าแทบจะเก็บทานกันไม่ทันเลยทีเดียว บางทีก็สุกพร้อมกันอีกด้วย นอ กจากกินสุกแบบสด ๆ เลย ยังสามารถนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ก็อร่อยไปอีกแบบ

ที่มา kasetchaoban