วิ ธีปลูกอะโวคาโด ไว้กินเอง

อะโวคาโด เป็นผลไม้ที่มีผิวที่มีลักษณะขรุขระ เปลือ กหนา มีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกจัดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือ ดำ เนื้ออะโวคาโดจะมีลักษณะเป็นครีม อ่อนนุ่ม มีรสชาติคล้ายเนย

ผลไม้สำหรับสายคนรักสุ ข ภ า พจะชอบทาน มาก ๆ และในท้องตลาดก็ถือว่าร า ค าดีไม่เบาเลย ใครปลูกอะโวคาโดข า ยนั้นกำไรค่อนข้างเยอะ ร า ค า ดีงามเสมอ สำหรับใครที่อย ากจะลองปลูกต้นอะโวคาโดไว้ทานเองในบ้านก็สามารถทำได้เองเหมือนกัน เรามี 3 วิ ธีในการปลูกมาแนะนำให้หล า ยคนได้ลองนำไปใช้กัน

วิ ธีการปลูกต้นอะโวคาโด

1 ปลูกแบบเอาเมล็ดมาลงดิน โดยให้พรวนดินแล้วผสมขุยมะพร้าวเข้าไปด้วย แล้วเอาเมล็ดอะโวคาโดมากดลงไปให้จมครึ่งเดียวแล้วไม่ต้องกลบดินเพิ่ม เปลือยเมล็ดไว้แล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน 2 เวลาเช้ากับเย็น

2 การปลูกแบบเพาะรากในน้ำโดยเราเอาไม้จิ้มฟั นเ สี ยบให้รอบเมล็ดเลย จากนั้นก็นำไปวางแช่น้ำในแก้ว โดยเมล็ดจะลอยอยู่เหนือน้ำ หรือจะใช้ปากข า ดวางก็ได้ ให้เมล็ดแช่น้ำอยู่สูงประมาณ 1 นิ้ว รอจนกว่าจะมีรากงอ กออ กมาก็ย้ ายไปปลูกได้เลย

3 นำเมล็ดไปเพาะก่อน โดยเอากระดาษทิชชู่มาห่อแล้วพรมน้ำให้ชุ่มครึ่งหนึ่ง แล้วปล่อยเอาไว้รอให้รากงอ กออ กมา แล้วเราค่อยย้ ายไปลงปลูกในดินได้เลย

การบำรุงดูแลต้นอะโวคาโด

ดินที่ใช้ปลูกนั้นให้ใช้เป็นดินร่วน ปนทร า ย ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับคลุกผสมกันเพื่อให้ระบายน้ำได้ดี และระวังอย่ าให้น้ำท่วมขัง ต้นอะโวคาโดไม่ชอบอากาศอบอ้าวแต่ชอบแสงแดด ฉะนั้นในช่วงแรกของการปลูกก็หาอะไรช่วยพลางแสงก่อนอาจจะปลูกไม้ต้นอื่นแซมด้วยก็ได้ และคอยให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอ

พอต้นอะโวคาโดนั้นสูงได้สัก 7 นิ้วโดยประมาณให้เด็ดยอ ดออ กเพื่อทำให้ต้นเร่งการแตกยอ ดใหม่ พอสูง 12 นิ้วก็ตัดยอ ดอีกเหมือนกัน จะทำให้มีกิ่งก้านและยอ ดใหม่แตกออ กมาเรื่อย ๆ และก่อนจะติดดอ กให้ตัดแต่งกิ่งด้วยเพื่อให้อาหารไปเลี้ยงส่วนที่จำเป็นจริง ๆ พอต้นสูงได้ 1 เมตร ก็หาปุ๋ ยมาบำรุงได้เลย คอยระวังศั ต รูพืชและวั ช พื ชถอนออ กได้เลย ประมาณ 3 ปี เราสามารถเก็บผลผลิตได้เลย

ที่มา kasetchaoban