วิ ธีปลูกอะโวคาโดไว้ทานเองที่บ้าน

สวัสดีจ้าเพื่อนๆไหนใครบ้างที่ชอบทานอะโวคาโด สำหรับคนที่ชอบทานกันเป็นประจำอย ากจะปลูกไว้ทานเองสักต้น เราเลยจะพามาดูวิ ธีปลูกกัน จะเป็นอย่างไรมีวิ ธีอย่างไรเราไปดูกัน

อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มาก ๆ ทานแล้วอิ่มท้อง สายสุ ข ภ า พมักจะนิยมทานกัน สำหรับใครที่ชอบและอย ากจะมีไว้เป็นของตัวเองสักต้นก็ลองปลูกกันได้ เพียงแค่ 1 ต้นก็ให้ผลผลิตดีเหมือนกัน วันนี้เรามีไ อ เ ดี ยการปลูกมาแนะนำ ซึ่งสำคัญเลยคือต้องเตรียมดินให้ดี ต้นกล้าต้องแข็งแ ร ง จะทำให้รอ ดได้ง่าย โตอย่ างสมบูรณ์ วัสดุคลุมดินก็ต้องใช้เพื่อช่วยรัก ษาความชื้น รวมถึงหาอะไรมาพลางแสงด้วย มาดูขั้นตอนการปลูกกันได้เลย

การปลูกอะโวคาโด

ดินจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเลย แล้วนำต้นกล้ามาปลูกกลบโคนให้เรียบร้อย แล้วรดน้ำให้ชุ่มได้เลย จากนั้นหาอะไรมาคลุมดินไว้ด้วย ปักไม้หลักยึดป้องกันการโยกล้มพร้อมหาแสลน มาพลางแสง สิ่งสำคัญเลยคือน้ำจะต้องไม่ข า ด มีความสม่ำเสมอทุกวันจนกว่าจะตั้งต้นได้ น้ำนั้นให้ทุก 3 – 4 วัน ในช่วงระยะ 1 เดือน จะให้ประมาณ 20 – 40 ลิตร/ต้น แต่ถ้าหากไม่มีฝนจะให้ถี่กว่านี้ได้ ช่วงหน้าร้อนนั้นให้น้ำ 40 – 60 ลิตร/ต้น โดยให้ทุกสัปดาห์ไปจนถึงอายุ 1 ปีเลย

การให้ปุ๋ ยต้นอะโวคาโด

พอหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 1 เดือน จะใช้เป็นปุ๋ ย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม โดยจะให้ในอัตรา 3 : 1 : 1 หรือจะให้เป็นปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ผสมกับยูเรียในอัตราส่วน 1 : 1 แล้วคลุกให้เข้ากันเลย จากนั้นใส่ไป 200 กรัม/ต้น ให้แบ่งใส่ ครั้ง/ปี หรือทุก 3 เดือน แต่พอเข้าปีที่ 2 นั้นปุ๋ ยจะปรับเป็น 300 กรัม แล้วแบ่งใส่ 4 ครั้ง/ปี พออะโวคาโดอายุได้ 3 ปี ก็จะมีผลผลิตให้เราได้เก็บแล้ว ซึ่งเราก็เพิ่มปริมาณปุ๋ ยเพิ่มไปอีก

พอเข้าระยะต้นปีที่ 3 ปุ๋ ยก็ให้ใส่เหมือนปีที่ 2 เลย แต่ว่าปริมาณปุ๋ ยนั้นเพิ่มเป็นต้นละ 400 กรัม แล้วแบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นหน้าฝนกับกลางฝน แต่พอปล า ยฝนแล้วใช้เป็น 8 – 24 – 24 หรือ 9 – 24 – 24

สำหรับดินร่วนปนทราย แต่ถ้าเป็นดินเหนียวให้ใช้เป็นสู ต ร 12 – 24 – 12 ในอัตรา 500 กรัม/ต้น จะช่วยบำรุงดอ กและผล โดยใส่ในอัตรา 3 : 1 : 1 ผลจะสมบูรณ์มากขึ้นให้ใช้ยูเรียผสม 15 – 15 – 15 อัตรา 1 : 1 เพิ่มอีก 500 กรัม/ต้น ส่วนปีต่อ ๆ ไปนั้นจะต้องวัดระยะจากโคนต้นไปรอบทรงพุ่มว่ากว้างเท่าไหร่ จะทำให้คำนวณปริมาณการให้ปุ๋ ยได้เหมาะสม

การให้น้ำต้นอะโวคาโด

ในส่วนของการให้น้ำนั้น ช่วงปลูกใหม่ ๆ จะต้องสม่ำเสมอเพื่อให้รากดูดซึมไปเลี้ยงได้ทั่วถึง และดินจะต้องมีความชุ่มชื้นแต่ว่าจะต้องไม่แฉะ ไม่มีน้ำขัง ในช่วงปลูกใหม่นั้นอะโวคาโดต้องการน้ำ 15 ลิตร/ต้น ถึงจะเพียงพอ แต่ถ้าหากให้แบบวันเว้นวันก็ให้เป็น 30 ลิตร/ต้น ถึงจะพอ ส่วนระบบน้ำนั้นเลือ กต ามสะดวกเลยจะเป็นน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ก็ได้ แต่พอถึงระยะการออ กดอ กให้งดน้ำก่อน รอให้ช่อ ด อ กเจริญเติบโตแล้วค่อยให้น้ำปกติ

การจัดทรงตัดแต่งกิ่งและการเก็บเกี่ยว

ต้นอะโวคาโดนั้นไม่ต้องทำการแต่งทรงหรือแต่งกิ่งก็ได้ หากเป็นช่วงที่มีการออ กด อ ก ติดผล ก็อาจตัดแต่งนิดหน่อย เหมือนทำเพื่อเปลี่ยนลักษณะทรงพุ่มเท่านั้นก็พอ ซึ่งก็อยู่ที่สายพันธุ์อะโวคาโดด้วย ถ้าต้นสูงไปเก็บย ากก็ตัดแต่งได้ เวลาจะเก็บเกี่ยวนั้นก็ดูว่าเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีอะไร ถ้าหากเป็นสีน้ำต าลแล้วก็แปลว่าเหมาะสำหรับเก็บเกี่ยวแล้ว เวลาเก็บนั้นให้เอาขั้วติดผลมาด้วย ร ะ วั งอย่ าให้ขั้วหลุดเ พ ร า ะอาจทำให้ผลเสียห า ยได้ง่าย

เวลาเก็บนั้นถ้าสูงจะต้องหาอะไรมาช่วยเพื่อให้ปีนขึ้นไปเก็บเกี่ยวได้และหาภาชนะมารองใส่แบบที่มีฟองน้ำรองด้วยป้องกันความเสียห า ยและเพื่อให้ต้นอะโวคาโดที่เราปลูกนั้นสมบูรณ์แข็งแ ร ง หาสู ต รบำรุงมาใช้ด้วยก็ได้แต่เน้นแบบที่เป็นอินทรีย์ก็ได้ การปลูกอะโวคาโดนั้นอาจใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะเห็นผลผลิตแต่ว่าถ้าปลูกรอ ดยังไงก็ได้ผลสำเร็จแน่นอน

ที่มา kasetchaoban