วิ ธีปลูกหอมแดงในถาดไข่ ทำง่าย โตเร็ว พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

สวัสดีจ้าเพื่อนที่รักการทำเกษตรทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะชอบปลูกผักหรือผลไม้ จะปลูกทานเองหรือปลูกไว้ข า ยก็ดี เราก็มีวิ ธีปลูกผักมาฝากเช่นเคย แต่วันนี้เรามีไ อ เ ดี ยดีๆสำหรับใครที่ชอบกินหอมแดง แต่ไม่อย ากซื้ อ เรามีวิ ธีปลูกแบบง่ายๆมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

หอมแดง เป็นพืชสมุนไพรที่คุ้นเคยกันดีในบ้านเรา และจะนิยมนำส่วนหัวมาประกอบอาหาร จัดเป็นพืชเ ศ ร ษ ฐ กิ จที่สำคัญ หาซื้ อได้ง่ายและสะดวก วันนี้เรามีไ อ เ ดี ยการปลูกหัวหอมแดงด้วยถาดไข่กระดาษ เพื่อจะได้มีหอมแดงไว้กินเองได้ที่บ้าน สะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องออ กไปซื้ อข้างนอ ก

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. หัวหอมที่มีคุณภาพ

2. ถาดไข่กระดาษ 5 ถาด

วิ ธีปลูกหอมแดงบนถาดไข่

1. ก่อนอื่นให้เตรียมพื้นที่ปลูก โดยการนำถาดไข่กระดาษมาวางซ้อนกันไว้ทั้ง 5 ถาด

2. หลังจากนั้นก็รดน้ำลงไปให้ถาดไข่ชุ่มน้ำไว้

3. นำหัวหอมมาใส่ลงไปต ามห ลุ มของถาดไข่ ใส่ลงไปให้ทั่วทุกห ลุ มได้เลย

4. ระหว่างปลูก ให้นำถาดที่ปลูกหัวหอมไปวางตั้งไว้ในที่แดดสามารถส่องถึง เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตที่ดี

5. แล้วทำการรดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น แล้วก็รอเวลาให้หัวหอมเจริญเติบโต

ข้ อควรร ะ วั ง สิ่งที่ต้องร ะ วั งเป็นอย่งามากก็คือ ในระหว่างที่ปลูกอ ย่ าให้ถาดไข่แห้ง ควรให้ถาดไข่มีความชื้นอยู่ตลอ ดเวลา การนำถาดไข่มาซ้อนเพิ่มจะช่วยให้ถาดไข่ รั ก ษ า ความชื้นได้ดีขึ้น ดังนั้นหากรู้สึกว่าถาดไข่แห้งเร็ว ให้นำถาดไข่มาซ้อนเพิ่มได้เลย

ประโยชน์ของหอมแดง

หอมแดงจัดเป็นพืชส มุ นไ พ รชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามกามาย รวมถึงส ร ร พคุ ณทาง ย า ต่างๆ

1. ป้องกัน โ ร ค หัวใจ หอมแดงอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงต่อ โ ร ค หลอ ดโลหิตหัวใจอุดตัน ทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น

2. ช่วยบำรุงส ม อ ง ในหอมแดงมีธาตุฟอสฟอรัสจำนวน มาก จึงมีส่วนช่วยในการบำรุงส ม อ ง ทำให้ความจำดี

3. ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เพราะหอมแดงมีฤทธิ์เผ็ดร้อน จึงช่วยเพิ่มอุณหภูมิภายในร่างกาย สำหรับใครที่ขี้หนาว แนะนำให้รับประทานหอมแดงบ่อยๆจะช่วยให้ดีขึ้นได้

4. ช่วยป้องกัน ม ะ เ ร็ ง จากการวิจัยพบว่า ส า ร เคอร์ซิติน และ ส า ร ฟลาโวนอยด์ ที่มีอยู่ในหอมแดง ช่วยต้านอนุมู ลอิ ส ระที่เป็นสาเหตุในการก่อ โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ได้

5. ช่วยให้เจริญอาหาร หอมแดงเหมาะสำหรับผู้ที่เบื่ออาหาร หรือรับประทานอาหารได้น้อย จะช่วยเพิ่มวคามอย ากอาหารได้

มีทั้งไ อ เ ดี ยการปลูกหอมแดงแบบง่ายๆ จากถาดไข่กระดาษ และยังมีประโยชน์กับร่างกายมากมายขนาดนี้ รีบหามารับประทานกันเพื่อบำรุงร่างกายกันนะคะ รวมถึงการเลือ กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออ กกำลังเป็นประจำ และที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน จะช่วยให้เราสุ ข ภ า พที่ดีได้ค่ะ

ที่มา  bitcoretech