วิ ธีปลูกสะระแหน่ให้งามไว แตกยอ ดดี มีให้เก็บกินได้ทั้งปี

พบกันเช่นเคยกับแนวทางการทำเกษตร ปลูกพืชผักดูแลยังไงให้ได้ผลผลิต ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำเอาวิ ธีการปลูกสะระแหน่มาฝากเพื่อนๆกัน ใครที่ปลูกกินเองหรือจะปลูกข า ยสร้างร า ยได้ก็สามารถนำเอาวิ ธีนี้ไปใช้ได้เลย จะมีวิ ธีการปลูกยังไงนั้นเราไปดูกัน

ต้นสะระแหน่นั้นเป็นผักสวนครัวที่น่าปลูกเอาไว้ในทุกบ้าน โดยเฉพาะบ้านไหนที่ประกอบอ า ห า รบ่อย ๆ แล้วต้องใช้ผักสะระแหน่ มีขั้ น ต อ นการปลูกง่าย ดูแลง่าย และยังเป็นผักที่โตเร็วอีกด้วย หรืออย ากจะปลูกเพื่อจำ หน่ า ยก็ได้เหมือนกัน สามารถปลูกได้ทั้งในกระถางและลงแปลงด้วย สะระแหน่นั้นไม่ชอบน้ำขัง แต่ก็แล้งไปก็ไม่ดี ชวน มาปลูกสะระแหน่กันแบบง่าย ๆ มาติดต ามพร้อมกันได้เลย

การปลูกสะระแหน่

แปลงปลูกนั้นให้ยกร่องสูงเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง จัดการกลบดินให้เรียบร้อยพร้อมเอาวั ช พื ชออ กไปให้หมด จากนั้นเอาปุ๋ ยคอ กมาหว่านโรย ระยะห่างของร่องกว้าง 1.5 – 2 เมตร ความสูง 15 – 20 เซนติเมตร ส่วนระยะความย าวแปลงก็ต ามสะดวกเลย

ต่อไปเตรียมกิ่งสะระแหน่ที่สมบูรณ์เอาไว้สำหรับปักชำ ความย าวกิ่ง 8 – 10 เซนติเมตร แล้วเด็ดยอ ดกับใบออ ก อาจจะเอาไปแช่น้ำย าเร่งร า กก่อนหรือปักชำเลยก็ได้ ส่วนการบำรุงรดน้ำสะระแหน่นั้น น้ำจะต้องเพียงพอ ดิน มีความชื้นตลอ ดแต่อย่ าให้น้ำขัง ซึ่งให้รดน้ำหลังการปลูกทันทีและรด 1 – 2 ครั้ง/วัน

โดยรดแบบนี้ไปจนถึงช่วงที่กิ่งเริ่มแตกใบ แตกยอ ดออ กมา แล้วค่อยปรับมาเป็นการรดน้ำแบบวันเว้นวัน ส่วนปุ๋ ยนั้นก็ให้หลังการปลูกประมาณ 1 สัปดาห์ โดยให้ปุ๋ ย 15 – 15 – 15 จากนั้น 2 อาทิตย์ ก็ปรับมาให้ 24 – 12 – 12 ในอัตราเดียวกัน เพื่อเร่งใบเขียวดกมากขึ้น พอเก็บแล้วค่อยเอาปุ๋ ยคอ กมาบำรุงร่วมด้วย

การเก็บเกี่ยวสะระแหน่

พอเราปลูกผักสะระแหน่ประมาณ 45 – 50 วัน ก็ทยอยเก็บยอ ดได้เลย เวลาเก็บเกี่ยวก็เอากรรไกรมาตัด หรือจะใช้มือเราถอนเลยก็ได้เหมือนกัน เราจะเก็บได้อีกครั้งตอน 15 – 20 วัน แล้วแนะนำให้ทยอยเก็บบ่อย ๆ จะทำให้แตกใหม่เสมอ ทำให้ต้นไม่โทรมง่าย

การปลูกผักสะระแหน่ก็มีขั้ น ต อ นง่าย ๆ แค่นี้เลย ใครอย ากจะมีผักกลิ่นหอม ๆ เอาไว้ในบ้าน เป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ก็อ ย่ าลื มผักชนิดนี้ไว้ด้วย ปลูกง่าย โตเร็ว และมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย นำไปทำเป็นน้ำส มุ น ไ พ รได้ ประกอบอาหารได้หรือจะทานเป็นผักสดก็ได้เหมือนกัน

ที่มา kasetchaoban