วิ ธีปลูกสะระแหน่แบบใหม่ โตเร็วประดับสวนได้

สะระแหน่เป็นพืชล้มลุกลำต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลื้อยไปบนดินหรือใต้ดินขย ายกิ่งก้านสาขาออ กไปโดยใช้ไหลหรือลำต้นใต้ดิน ใบรูปกลม ขอบใบหยัก ไม่มีขน ดอ กเกิดบนช่อ ดอ ก กลีบดอ กสีข า ว ปกติสะระแหน่ในประเทศไทยไม่ค่อยออ กดอ ก แต่เราสามารถกระตุ้นให้ออ กดอ กได้โดยเปิดไฟให้สะระแหน่

สะระแหน่หรือใบมิ้นถือเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกง่ายเป็นเร็ว หล า ยบ้านนิยมปลูกเป็นผักสวนครัวไว้รับประทานเนื่องจากทำอาหารได้หลากหล า ยและเป็นเครื่องดื่ มที่มีประโยชน์ วันนี้จึงขอนำเสนออีกหนึ่งวิ ธีปลูกสะระแหน่แบบใหม่ไม่ซ้ำใครซึ่งนอ กจากเทคนิคนี้สะระแหน่จะโตเร็วโตไวแล้วยังสวยงามเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนได้อีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ยอ ดสะระแหน่เลือ กยอ ดที่สมบูรณ์

2. ขวดน้ำพลาสติกขนาด 3-5 ลิตร

3. ดินร่วน+ดินทราย สำหรับปลูก

4. ท่อพีวีซี

5. ขวดพลาสติกเล็ก

6. ลวดสำหรับแขวน

วิ ธีการปลูกสะระแหน่ในขวด

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำขวดพลาสติกขนาด 3-5 ลิตร มาเจาะรูรอบๆให้ทั่วขวดเพื่อใช้สำหรับเ สี ยบยอ ดสะระแหน่เข้าไป

2. จากนั้นช่วงใกล้กับคอขวดให้ทำช่องขนาดเท่ากำมือไว้สำหรับใส่ดินปลูกในช่องนี้ ดังรูป

3. เตรียมท่อพีวีซีให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เล็กกลางปากขวดและมีความย าวสูงกว่าขวดประมาณ 2 นิ้ว แล้วทำการเจาะรูให้ทั่วท่อ

4. จากนั้นให้ทำการใส่ท่อพีวีซีลงในขวดแล้วเจาะฝาขวดปิดฝาให้แน่น ดังรูป ท่อพีวีซีนี้จะทำหน้าที่ลำเลียงและกระจายน้ำที่เรารดให้ทั่วถึงสะระแหน่ทุกต้นค่ะ

5. นำดินปลูกที่เตรียมไว้มาใส่ให้เต็มขวดพลาสติกอัดให้แน่น โดยใส่ทางช่องที่เราเจาะเตรียมไว้

6. จากนั้นให้มาจัดการกับยอ ดสะระแหน่โดยตัดยอ ดให้ให้ย าว 3-4 นิ้ว แล้วริดใบด้านล่างออ กให้เหลือแต่ยอ ด 4-5 ใบ

7. นำยอ ดสะระแหน่มาเ สี ยบเข้าไปในรูที่เจาะเตรียมไว้อ ย่ างเบามือขั้ น ต อ นนี้ต้องระวังรากข า ดหรือเ สี ยห า ย มิเช่นนั้นต้นสะระแหน่อาจไม่โตได้

8. เมื่อเ สี ยบยอ ดครบแล้วก็ให้ร้อยลวดแล้วนำไปแขวนไว้ในที่แดดส่องรำไรอ ย่ าให้แดดจัดมากนัก การให้น้ำและปุ๋ยน้ำก็สามารถกรอ กใส่ปากขวดผ่านท่อวีซีได้เลย น้ำก็กระจายไปทั่วถึงทุกต้น

9. เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ก็จะพบว่ายอ ดสะระแหน่ที่ปักเจริญเติบโตดีเป็นต้นที่แข็งแ ร งและชูยอ ดสวยงามแล้วค่ะ ถือเป็นการปลูกสะระแหน่แบบใหม่ที่นอ กจากจะได้ผลดีแล้วยังสวยงามประดับสวนได้อีกด้วย

ที่มา  postnoname