วิ ธีปลูกมันเทศแบบหัวเดียวให้ได้หล า ยต้น

มันเทศ มีลำต้นเลื้อยเป็นเถา มีความย าวอาจถึง 6 เมตร สีของเถาจะผันแปรได้ตั้งแต่เหลือง เขียว หรือม่วงแดง เถามีลักษณะกลมมากกว่าเหลี่ยม ใบของมันเทศอาจมีสีทอง สีเขียว และอมม่วง เถาจะเลื้อยไปต ามผิวดิน และจะออ กร า กบริเวณข้ อที่เลื้อยไปต ามผิวดินทุกข้ อ และร า กนี้เองเมื่อเจริญอยู่ใต้ดินจะมีการสะสมอาหารโป่งออ ก ก็คือหัวมันเทศนั่นเอง มันเทศเป็นพืชตระกูลเดียวกับผักบุ้งเดิมมันเทศเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้ คนพื้นเมืองใช้มันเทศเป็นอาหาร เนื่องจากมันเทศเป็นพืชที่สะสมแป้งไว้ในหัวมาก และเก็บไว้ได้นาน และหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 3-4 เดือนก็ขุดหัวได้

มันเทศสามารถปลูกได้หลากหล า ยวิ ธีไม่ว่าจะเป็นการใช้ต้นหรือ การใช้หัวมัน วันนี้จึงขอเสนอวิ ธีการปลูกมันเทศโดยการใช้หัวมันหัวเดียวสามารถขย ายพันธุ์ต่อได้อีกหล า ยต้นค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. หัวมันเทศ

2. ดินสำหรับปลูก

3.ปุ๋ ยคอ ก

4. ภาชนะปลุก

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการหั่นหัวมันเทศให้เป็นท่อนๆ ท่อนละประมาณ 1-2 นิ้ว

2. จากนั้นให้เตรียมดินปลูกใส่ลงในภาชนะปลูกเช่น กระถาง กะละมัง เข่ง แล้วนำท่อนหัวมันฝังลงดินแล้วกลบดินให้มิด

3. ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้โรยปุ๋ ยคอ กด้านบนบางๆแล้วรดน้ำต ามลงไปให้ชุ่ม นำไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไร ก็เป็นอันเสร็จ

4. เมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน ก็จะพบว่ามียอ ดมันเทศแตกแ ท งยอ ดออ กมาให้เห็นแล้วค่ะ ไม่นานก็สามารถขุดหัวมันกินได้เลย ถือเป็นวิ ธีการปลูกมันแบบง่ายๆที่ได้ผลดีลองไปปลูกกันดูนะคะ

ที่มา Postnoname plookphak