วิ ธีปลูกมะเขือให้งามไว ผล ด กเก็บกินแทบไม่ทัน

มะเขือเปราะเป็นพืชผักที่มีอายุยืน สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด สามารถปลูกได้ตลอ ดทั้งปี หล า ยๆคนชอบทาน ไม่ว่าจะทานคู่กับน้ำพริกแบบสดๆ หรือจะนำมาทำแกงเขียวหวานไก่ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยละ

วันนี้ชวนทุกคน มาปลูกมะเขือเปราะกัน โดยปลูกให้ได้ลูก ด ก ๆ เต็มต้นเลยจะได้มีเก็บไว้ทานเก็บข า ยด้วย มีเ ค ล็ ด ลั บการปลูกอ ย่ า งไรนั้น มาอ่านติดต ามกันได้ต ามด้านล่างนี้เลย รับรองว่าทำได้ทุกคน มันไม่ย า กเลย

การเ พ า ะ กล้า

เริ่มที่การเตรียมดินจะต้องเป็นดินที่มีความละเอียด ผสมกับปุ๋ ย ค อ กในอัตรา 2 : 1 ผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาใส่ในถาดพลาสติกสำหรับเพาะกล้า แล้วหาไม้เล็ก ๆ เท่าไม้จิ้ ม ฟั น

มากดลงไปในดินที่บรรจุในถาด โดยให้มีความลึกที่ 0.5 เซนติเมตร แล้วเอาเมล็ดของมะเขือเปราะนั้น มาหยอ ดลงไปในหลุมนั้นได้เลย ให้ใส่ลงไป 1 – 2 เมล็ด/หลุมแล้วกลบหน้าดินให้เรียบร้อย

พอเรากลบดินเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม เอาปูนข า วมาโรยให้เป็นเส้นล้อมถาดเอาไว้ด้วย จากนั้นพอเราเพาะไปได้สัก 7 – 10 วันจะเห็นการงอ กของต้นกล้ามะเขือเปราะแล้ว

เราก็ควรจะรดน้ำทุกวัน 1 – 2 ครั้ง/วัน เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี จะรดเป็นช่วงเช้าและเย็นไปจนกว่าต้นกล้าจะแข็งแรงตั้งต้นได้ดี พอต้นกล้าอายุได้สัก 25 – 30 วันก็ย้ า ยลงแปลงปลูกกระถางปลูกได้เลย

การปลูกมะเขือเปราะ

สำหรับการปลูกในแปลงนั้นให้เตรียมดินโดยการขุดหน้าดินลึก 15 – 20 เซนติเมตรแล้วก็ย่อยดินให้ละเอียด ๆ เลย จั ด การใส่ ปุ๋ ย ค อ กหว่านลงไปผสมเข้ากับดินในปลูกก่อนค่อยปลูก

สำหรับคนที่ปลูกลงกระถางก็เอาดินปลูกไปผสมในกระถางเลย จากนั้นเราก็เอาต้นกล้าที่สมบูรณ์แล้วมาปลูกลงไปเลย และอ ย่ าลืมรดน้ำทุกวันสม่ำเสมอเพื่อให้ต้น มะเขือเติบโตได้ดี

หลังการย้ า ยต้นกล้ามาปลูกได้ 7 – 10 วัน ให้ใส่ปุ๋ ย บำ รุ งด้วยสู ต ร 15 – 15 – 15 โดยใส่ในอัตรา 1 ส่วน 4 ช้อนชา/ต้น โดยให้โรยห่างจากบริเวณโคนต้นสัก 2 – 3 เซนติเมตร และต้องรดน้ำต ามในทันทีเลย แล้วก็ใส่ปุ๋ ย สู ต รเดิมนี้อีกทุก ๆ 15 วันเลย แล้วหลังจากย้ า ยมาปลูกได้ 45 – 60 วันจะเริ่มทยอยเก็บผลผลิตได้แล้ว

พอเราเก็บผลผลิตไปได้สัก 2 เดือนให้จั ด การตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อย เพื่อให้ต้น มะเขือเปราะนั้นแตกกิ่งใหม่ออ กมา ทำให้เรามีมะเขือเปราะเก็บได้ตลอ ด มีผล ด กเสมออีกด้วย พอหลังตัดแต่งแล้วอ ย่ าลืมบำรุงต้นด้วยปุ๋ ย เหมือนเดิมเพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอ

ที่มา  kasetchaoban