วิ ธีปลูกมะเขือย าวในกระถาง ออ กผลดก

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราจะพามาปลูกมะเขือย าว เมื่อพูดถึงมะเขือย าวหล า ย ๆ คน ต้องคิดแล้วว่า ใช้พื้นที่เยอะ แต่เพื่อนๆคิดผิ ดแน่นอน วันนี้เราจะพามาปลูกในกระถางนั่นเองซึ่งมะเขือย าวนั้นเป็นพืชที่ปลูกง่ายและยังปลูกได้ตลอ ดทั้งปีเลยด้วย สำหรับใครที่สนใจวิ ธีการปลูกก็มาอ่ า น บทความนี้แล้วลงมือทำกันได้เลย

ขั้ น ต อ นการปลูก

หาเมล็ดพันธุ์ของมะเขือย าวที่สมบูรณ์มาเตรียมไว้ก่อน จากนั้นก็หาภาชนะสำหรับการเพาะ อาจจะเป็นกะละมังเก่าหรือจะเพาะลงแปลงก็ต ามสะดวกเลย โดยดินที่จะใช้เพาะนั้นให้ใช้เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ ยคอ กและใบก้ามปูแห้งด้วย

ต่อไปก็เอาดินเพาะที่ผสมเสร็จแล้วนั้นใส่ลงในกระถางเลย จากนั้นก็เอาต้นกล้ามะเขือย าวที่เพาะไว้นั้น มาปลูก ซึ่งเราจะต้องเพาะจนต้นกล้ามีใบจริงออ กมาสัก 2 – 3 ใบ อายุประมาณ 25 – 30 วัน ก็ปลูกลงในกระถางได้เลย และอย่ าลืมหาสแลนกรองแสงด้วยหรือวางในที่มีแดดรำไรก่อน พอต้น มะเขือเริ่มโตแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ ยสูตร 15 – 15 – 15 ประมาณ 1 หยิบมือหรือจะไม่ใส่ก็ได้

จากนั้นเราจะต้องคอยดูแลรดน้ำต้น มะเขือย าวเป็นประจำทุกวัน และคอยกำจัดวัชพืชด้วย น้ำนั้นให้รด 1 – 2 ครั้ง/วัน และพอเราปลูกมะเขือไปได้อายุประมาณ 60 วัน จะเริ่มเห็นผลผลิตแล้ว เราก็ทยอยเก็บเกี่ยวมะเขือย าวมาประกอบอาหารได้เลย

มะเขือย าวก็เหมาะที่จะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวเหมือนกัน เนื่องจากปลูกง่าย ดูแลง่ายมาก ๆ ปลูกในกระถางก็ได้ เวลาอย ากจะทำเมนูอร่อย ๆ ที่ใช้มะเขือย าวเราก็แค่เดิน มาเก็บในสวนหลังบ้านตัวเองก็ช่วยประหยัดงบในการจ่ายตลาดไปได้เยอะเลย ลองไปปลูกกันได้เลยนะคะ

ที่มา sangkomonline