วิ ธีปลูกมะระหวาน ปลูกกินเองก็ดี สร้างร า ยได้ก็งาม

มะระหวานเป็นพืชเลื้อยมีลักษณะเป็นต้นเถาดูคล้ายกันกับแตง เพราะเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน เป็นพืชที่มีรสจืดอมหวานโดยธรรมชาติ จึงนิยมนำมาประกอบอาหาร อีกทั้งยังสามารถทำได้ทุกเมนู เนื่องจากชาติที่ไม่กลบวัตถุดิบอื่น ด้วยเนื้อสัมผัสที่เหมือนกับมะระทั่วไป และผลสดสามารถทานได้จะให้รสชาติที่ดูคล้ายกับมันฝรั่ง วันนี้เรามีวิ ธีการปลูกมะระหวาน มาฝากเพื่อนๆ มะระหวานทานได้ทั้งยอ ดและผล ยอ ดที่เราได้ยินบ่อยๆ คือฟักแม้วนั่นเอง วิ ธีการมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

การปลูกมะระหวาน หรือ ฟักแม้ว

เนื่องจากฟักแม้วที่มีอายุข้ามปี 3-4 ปี จึงไม่นิยมปลูกด้วยการปักชำเถา เพราะมีการแตกกิ่งน้อยการปลูกฟักแม้วจึงใช้การปลูกด้วยเมล็ดเป็นหลัก แต่จะเ พ า ะต้นกล้าด้วยการเ พ า ะทั้งผล

การเตรียมวัสดุเ พ า ะ และการเ พ า ะ

วัสดุเ พ า ะกล้าเตรียมได้ด้วยการใช้ดินผสมกับปุ๋ ย ค อ กหรือผสมร่วมกับแกลบดำในอัตราส่วนดินต่อปุ๋ ย ค อ กที่ 1:3 หรือใส่แกลบดำเพิ่มอีก 0.5 ส่วน หลังจากนั้น คลุกส่วนผสมให้เข้ากัน ก่อนจะบรรจุลงถุงเ พ า ะชำขนาดใหญ่ พรน้อมกับนำผลฟักแม้วลงในถุงเ พ า ะชำใ ห้ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร หลังจากนั้น รดน้ำให้ชุ่ม และดูแลให้น้ำต่อประมาณ 1-1.5 เดือน ก็พร้อมนำต้นกล้าลงปลูกในแปลงได้

วิ ธีการปลูก

หลังจากต้นกล้าฟักแม้วมีอายุได้ 1-1.5 เดือน ให้นำลงปลูกในแปลงได้ โดยขุดหลุมปลูกขนาด 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างระว่างหลุมประมาณ 70-100 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1.5-2 เมตร หรืออาจมากกว่า พร้อมรอง ก้ นหลุมด้วยปุ๋ ย ค อ ก ประมาณ 3 กำมือ และปุ๋ ย 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ

การทำค้าง

หลังจากปลูกกล้าฟักแม้วแล้ว ให้รีบทำค้างทันที เพราะฟักแม้วจะเริ่มแ ท งยอ ดเป็นเถาหลังการปลูกเพียงไม่กี่วัน ด้วยการปักหลักระหว่างหลุมในระยะประมาณ 2 เมตร/หลัก หลักสูงประมาณ 2 เมตร พร้อมขึงลวดโยงหลัก หรือใช้ไม้พาดโยงในแต่ละหลักก็ได้

การใส่ปุ๋ ย

ใส่ปุ๋ ย ค อ กรอบโคนต้นหลังการปลูก 1 เดือน หลุมละ 2-3 กำมือ ใส่ปุ๋ ย สู ต ร 24-12-12 สำหรับปลูกเพื่อเก็บยอ ด หลังการปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ ย สู ต ร 12-12-24 หรือ 6-6-12 สำหรับการเก็บผล หลังการปลูก 2 เดือน และหลังการใส่ปุ๋ ย ครั้งแรก 1 เดือน

การเก็บเกี่ยว

สำหรับการเก็บยอ ดอ่อนสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ 2 เดือน หลังการปลูก มีระยะการเก็บ 2-3 วัน/ครั้ง ส่วนการเก็บผลสามารถเก็บผลได้ประมาณ 4-5 เดือน หลังการปลูก ซึ่งด อ กฟักแม้วจะออ กด อ กหลังการปลูกประมาณ 3-4 เดือน และติดผลจนผลเริ่มเก็บได้อีกประมาณ 1 เดือน หลังด อ กบาน ทั้งนี้ ฟักแม้วสามารถให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องนาน 3-4 ปี

การเก็บรั ก ษ า

ยอ ดอ่อน และผลอ่อนของฟักแม้ว หลังเก็บมาแล้วให้ล้างน้ำทำความสะอาด หากเก็บเพื่อรับประมานในครัวเรือน ควรเก็บไว้ในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บได้ประมาณ 60-90 วัน และที่อุ ณ ห ภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส จะเก็บได้ประมาณ 2-4 อาทิตย์ ส่วนการเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องด้านนอ กจะเก็บยอ ดได้นาน 2-3 วัน ผลได้นานประมาณ 5-7 วัน เพื่อนๆท่านไหนสนใจปลูกไว้ทาน หรือ ปลูกไว้ข า ยลองไปทําต ามวิ ธีนี้กันได้เลยนะคะ

ที่มา jo-workman cwk-food  sangkomonline