วิ ธีปลูกมะม่วงในบ่อปูน ดอ กออ กไวผลด ก

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคน มาปลูกมะม่วงไว้กินเองแบบง่ายๆ ออ กดอ กออ กผลไว ลูด ก แถมยังนำพืชผักมาปลูกด้วยได้อีกด้วย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันดีกว่า

มะม่วงถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ต้องมีพื้นที่มากในการปลูก หล า ยคนที่พื้นที่น้อยหรืออยู่หมู่บ้านที่มีพื้นที่ไม่มากจึงไม่สามารถปลูกมะม่วงไว้กินได้ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกมะม่วงในบ่อปูนซีเมนต์ซึ่งทำให้สามารถปลูกได้ในพื้นที่เล็กๆและได้ผลดี พร้อมแซมด้วยผักสวนครัวให้พืชเกื้อ กูลกันด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กิ่งพันธุ์มะม่วงเลือ กกิ่งสมบูรณ์

2. วงบ่อปูนซีเมนต์

3. ดินสำหรับปลูก

4. ปุ๋ ยคอ ก

5. กาบมะพร้าวหั่นเต๋า

6. ฟางข้าว

7. ผักสวนครัวที่ต้องการปลูก เช่น ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง กะเพรา โหระพา และอื่นๆ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำบ่อซีเมนต์แบบไม่ต้องมีก้นบ่อแล้วเทกาบมะพร้าวหั่นเต๋าลงไป

2. จากนั้นให้ทำการเทดินลงไปครึ่งหนึ่งของบ่อปูนแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์มะม่วงที่เตรียมไว้ลงปลูกบริเวณกลางหลุมแล้วเทดินให้เต็มบ่อซีเมนต์

3. ขั้นต่อมาให้โรยปุ๋ ยคอ กหนึ่งกำมือรอบๆต้น มะม่วงโดยให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยอ ย่ าให้ชิดโคนจนเกินไปนัก แล้วรดน้ำให้ชุ่มดี

4. นำกล้าผักสวนครัวที่เตรียมไว้มาปลูกบนบ่อปูนรอบๆต้น มะม่วงที่เหลือพื้นที่ไว้แล้วคลุมดินด้วยฟางข้าวเพื่อรั ก ษ าความชื้นและป้ อ ง กั น ศั ต รู พื ช แ ล ะ วั ช พื ชก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

คำแนะนำในการปลูก

1. ในช่วงแรกให้หาแสลน มาคลุมบังแดดอ ย่ าให้ต้นโดนแดดจัด

2. รดน้ำทุกๆ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

3. เมื่อลงปลูกได้ 1 เดือน ให้เริ่มใส่ปุ๋ ยคอ กเพื่อบำรุงทุกๆ 14 วัน

4. หมั่นถอนหญ้าหรือวั ช พื ชต่างๆที่ขึ้นรอบๆ

ข้ อ ดีของการปลูกมะม่วงในบ่อปูน

1. ออ กดอ กเร็วและติดผลง่ายกว่าการปลูกลงดินโดยตรง

2. พื้นที่น้อยก็สามารถปลูกมะม่วงได้ ควบคุมขนาดของต้นได้ดี เก็บผลผลิตง่าย

3. ควบคุมปริมาณน้ำและอาหารของพืชได้สะดวก

4. วิ ธีนี้สามารถปลูกไม้ผลเมืองร้อนได้แทบทุกชนิด

5. มีการรบกวนของวั ช พื ชและศั ต รู พื ชน้อยกว่าเมื่อปลูกลงในบ่อปูน

ที่มา Postnoname