วิ ธีปลูกมะนาวแบบแช่น้ำ ลูกใหญ่ด กน้ำเยอะ

มะนาวเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดอยู่แถบเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ซึ่งเป็นผู้ที่เรียนรู้การใช้มะนาวเป็นอ ย่ างดีรวมทั้งประเทศไทยด้วย มะนาวเป็นพืชที่ออ กผลตลอ ดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าแล้งจะออ กผลน้อยกว่าปกติ มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศได้มากมายในแต่ละปี เพราะมะนาวนั้นสามารถนำไปปรุงอาหารได้มากมายและยังสามารถนำมาเป็นเครื่องดื่ ม หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่ มต่าง ๆ ได้

มะนาวถือเป็นไม้ผลที่ชอบน้ำ ยิ่งได้รับน้ำมากเท่าไหร่ก็จะออ กผลด กน้ำเยอะมาก วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกมะนาวแบบแช่น้ำในถังซึ่งวิ ธีนี้นอ กจากทำให้มะนาวออ กลูกด กแล้ว ยังสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปีและประหยัดพื้นที่อีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ผ้าย างสีดำ

2. ถังน้ำขนาด 100 ลิตร

3. ปุ๋ ยห มั ก

4.กิ่งพันธุ์มะนาว

5. ดินปลูก

6. กระถางต้นไม้พลาสติก

7. ขุยมะพร้าว

8. น้ำห มั กชีวภาพ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มจากการเตรียมกระถางโดยการเจาะรูให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร รอบๆกระถาง

2. จากนั้นให้นำขุยมะพร้าวใส่ลงในกระถางหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร ต ามด้วยปุ๋ ยคอ กโรยบางๆและใส่ขุยมะพร้าวอีกชั้นหนึ่งให้สูงขึ้น มาประมาณ 2 ใน 3 ของกระถาง

3. นำกิ่งพันธุ์มะนาวมาลงปลูกกลางกระถางแล้วกลบดินปลูกทับอีกทีจนเต็มกระถางแล้วคลุมดินด้วยขุยมะพร้าวอีกทีเป็นชั้นสุดท้าย

4. จากนั้นให้นำถังน้ำมาเจาะรูที่ฝาถังให้มีขนาดที่สามารถใส่กระถางปลูกมะนาวลงไปพอ ดี แล้วทำการเติมน้ำสะอาด 20 ลิตร ผสมกับน้ำห มั กชีวภาพ 1 ลิตร เทใส่ลงในถังน้ำ

5. นำกระถางมาสวมเข้ากับฝาถังน้ำและตั้งถังน้ำปลูกไว้ในที่ร่มอ ย่ าให้โดนแดดจัด โดยไม่ต้องรดน้ำบ่อย หมั่นผสมน้ำห มั กชีวภาพกับน้ำเติมน้ำในถังน้ำอ ย่ าให้แห้ง

6. เมื่อปลูกได้เป็นเวลา 3 เดือน ให้ระบายน้ำในถังออ กแล้วนำผ้าย างสีดำมาคลุมเป็นเวลา 20 วัน จึงค่อยเอาผ้าย างออ กแล้วรดน้ำและให้ปุ๋ ยคอ กเพิ่ม ก็จะสังเกตได้ว่าใบกับดอ กก็จะออ กพร้อมกันแล้วค่ะ

ทำไมจึงต้องคลุมต้น มะนาว

การคลุมต้นจะกระตุ้นทำให้มะนาวมีลูกพร้อมเพียงกันและทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่ต้องทำอีก มะนาวก็จะเร่งออ กผลในทุกรุ่นและได้มะนาวคุณภาพดี เนื่องจากการปลูกวิ ธีนี้จะทำให้ต้นได้รับน้ำและปุ๋ ยสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการปลูกมะนาวแช่น้ำ

มะนาวเป็นพืชที่ต้องการน้ำเยอะไปบำรุงส่วนต่างๆและทำให้ออ กผลได้ดีและมะนาวมีน้ำเยอะ การปลูกมะนาวแช่น้ำจะช่วยให้มะนาวได้รับน้ำเต็มที่ตลอ ดเวลา แก้ปัญหามะนาวข า ดน้ำ และช่วยให้ออ กผลด กทั้งปีอีกด้วยค่ะ

คำแนะนำเพิ่มเติม

ใรช่วงที่มะนาวออ กผลรุ่นแรกให้ตัดแต่งเด็ดผลมะนาวให้เหลือเพียง 10 ลูก/ต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มะนาวมีคุณภาพและโตเต็มที่

ที่มา คุณชิต ขวัญคำ Postnoname