วิ ธีปลูกฟักทอง ให้ออ กลูกดกเก็บกินไม่ทัน เ นื้ อเหนียวหวานอร่อย

ในประเทศไทยผลฟักทองสามารถนำมาใช้เป็นอาหารได้ โดยสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งคาว และหวาน รวมถึงยังสามารถนำใบอ่อนของฟักทองมาใช้ประกอบอาหารหรือลวกจิ้มกับน้ำพริกได้เช่นกัน และฟักทองยังมีแมกนีเซียมสูง และในปัจจุบันยังได้มีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกเช่น น้ำฟักทองพร้อมดื่ ม แป้งฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง เป็นต้น

ฟักทองปลูกได้ไม่ย าก วันนี้ได้นำเ ค ล็ ด ลั บเล็กๆน้อยๆสำหรับวิ ธีการปลูกฟักทองที่จะให้ออ กผลออ กดอ กได้ดี มาให้ทุกๆท่านได้นำไปทำต ามกันดูได้ เป็นวิ ธีที่หล า ยคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้ว แต่หล า ยท่านก็ยังคงไม่ทราบเราเลยได้นำมาแนะนำให้กับทุกท่านกัน

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ฟางแห้ง

2 ปุ๋ ยคอ ก

3 เ สี ยม

4 เมล็ดฟักทอง

ขั้ น ต อ นการปลูกฟักทอง

1 เมล็ดฟักทองที่ใช้นำมาปลูกนั้นจะต้องมีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ นำไปต ากแดดให้แห้ง เตรียมค้างไม้เอาไว้สำหรับการเลื้อยด้วย เมื่อเราได้ทำการเ พ า ะเมล็ดฟักทองแล้วประมาณ 10 วัน จะเริ่มมีร า กงอ กมีต้นกล้าออ กมาให้เห็น สำหรับดินปลูกในแปลงนี้ จะใช้เป็นดินร่วนที่ปนกับทรายจะช่วยในการระบายน้ำได้ดี โดยจะใช้เป็นดินร่วนผสมกับ ปุ๋ ย ห มั ก ปุ๋ ยคอ กด้วย

2 ส่วนหลุมที่ปลูกนั้นจะมีขนาดเล็ก 2 ถึง 5 เซนติเมตรให้หยอ ดเมล็ดลงไป 3 เมล็ดต่อหลุม แล้วกลบดินพร้อมกับการล ดน้ำให้มีความชุ่ม ใช้ฟางฟางคลุมด้านบนพอต้นกล้าโตก็ให้ถอนออ ก เหลือเอาไว้แค่ต้นที่สมบูรณ์ที่สุด หลุมละ 1 ต้นก็พอ

3 การถอนต้นกล้าฟักทองหลังจากที่ได้ 10 วันก็ถอนได้ จะเห็นว่ามีใบงอ กออ กมาสัก 3 ใบ สำหรับต้นไหนที่แข็งแรงที่มากที่สุด ก็ให้เหลือต้นนั้นเอาไว้ เ พ า ะปลูกไปสัก 30 วั นจะเริ่มมีการติดดอ ก ให้เตรียมน มผงเ ด็ ก 2 ช้อนโต๊ะผสม กับน้ำเปล่า 20 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไป ฉี ด พ่ นที่ต้นฟักทองเป็นการ ล่ อให้แ ม ล ง นั้นช่วยในการ ผสมเก สร

4 โดยหลังจากที่ได้ปลูกฟักทองประมาณ 2 เดือนก็จะเริ่มติดดอ ก ปลูกต่อไปต่อ 2 เดือน จะเห็นว่ามีผลเล็กๆออ กมาหากผสมติด เราก็จะได้ผลผลิตของฟักทองที่ ด กเป็นพิเศษเลย การให้แ ม ล งมาเป็นตัวช่วยก็จะง่ายมากกว่าการคอยผสม เ ก สรเอง

การบำรุงดูแลและการเก็บเกี่ยว

ต้นฟักทองจะต้องรดน้ำให้ชุ่ม แนะนำว่าให้ล ดในช่วงเวลาเช้าแต่ไม่ควร แ ฉ ะมากจนเกินไป ดินปลูกนั้นที่นำมาใช้ในการปลูกจะต้องมีการระบายน้ำได้ดี ใช้ ปุ๋ ย คอ กในการบำรุง คอยพรวนดินและคอยดึง วั ช พืชออ กไปด้วย หลังจากที่ได้ปลูก 150 -180 วันฟักทองจะมีผลผลิตให้เราได้ทยอยเก็บเงินได้เลย

ในการปลูกฟักทองให้ติดผลก็มีเ ค ล็ ด ลั บง่ายๆเท่านี้ เพื่อนๆที่สนใจก็ลองได้นำไปทำการปลูกต ามกันดูได้ จะให้ผลออ กมาได้ดีและการทานฟักทองนั้นก็ยังมีประโยชน์ที่ดี กับร่างกาย และยังสามารถนำมาทำเมนูอาหารต่างๆได้มากมาย ทั้งเมนูคาวและเมนูหวาน รวมถึงเครื่องดื่ ม

ที่มา postsod disthai