วิ ธีปลูกพืชผักก้ นกระถาง ผักงามโตไว

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ สำหรับใครที่อย ากจะปลูกพืชผักไว้กินเองวันนี้เรามีไ อ เ ดี ยดีๆในการปลูกมาฝากกัน หล า ยคนคงจะเคยเห็นการปลูกผักในกระถางกัน มาแล้ว แต่วันนี้เราจะพามาดูการปลูกผักในก้นกระถางกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

การปลูกผักก้ นกระถาง เป็นอีกหนึ่งทางเลือ กของเกษตรกร โดยการปลูกวิ ธีนี้หล า ยคนอาจจะคิดว่าจะดีกว่าการปลูกพืชผักแบบเดิมได้อ ย่ างไร วันนี้เรามีวิ ธีทำและประโยชน์ของการปลูกพืชก้ นกระถางมาฝากกันค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ดินปลูก

2. ขุยมะพร้าว

3. กระถางสำหรับปลูกหรือภาชนะปลูกอื่นๆ

4. กระเบื้อง ฝาปิดกระถาง หรือต าข่าย

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำขุยมะพร้าวมาผสมเข้ากับดินปลูกแล้วนำใส่ลงในกระถางให้เต็ม

2. จากนั้นให้นำกระบื้องกระเบื้อง ฝาปิดกระถาง หรือต าข่าย มาปิดด้านบนของกระถางไว้แล้วจับกระถางคว่ำลงโดยให้ก้ นกระถางอยู่ด้านบน

3. ขั้นต่อมาให้นำต้นกล้าพืชลงปลูกในรูของก้ นกระถางแล้วรดนำต ามลงไปให้ชุ่ม ระหว่างปลูกสามารถใส่ปุ๋ ยบำรุงได้ต ามปกติ

4. เมื่อปลูกจนต้น มีความสูงประมาณ 1 ฟุต ก็สามารถเจาะรูที่ขอบกระถางร้อยลวดเพื่อแขวนได้เลยค่ะ

5. เมื่อแขวนกระถางแล้วก็สามารถนำกระเบื้องที่ปิดด้านบนของกระถางออ กได้ โดยส่วนด้านบนก็สามารถปลูกผักสวนครัวเล็กๆได้อีกด้วยค่ะ

ประโยชน์ของการปลูกพืชก้ นกระถาง

1. ช่วยลดวั ช พื ชและโ ร คต่างๆที่จะเข้ามาทำล า ยพืชได้ดี

2. ใบของพืชสามารถรับแสงได้อ ย่ างเต็มที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง

3. ช่วยผลักให้น้ำและแร่ธาตุไหลไปเลี้ยงส่วนยอ ดและใบของพืชได้มากกว่าปกติ ต ามแ ร งโน้มถ่วง

4. สามารถปลูกพืช 2 ชนิดได้ในกระถางเดียวไม่สิ้นเปลืองพื้นที่และวัสดุปลูก

เป็นวิ ธีปลูกผักแบบใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศและมีการทดลองว่าได้ผลดีกว่าปลูกแบบปกติ ลองไปปลูกกันดูค่ะ

ที่มา garden-lagoona  postnoname