วิ ธีปลูกพริกไร้ดิน โตไวผล ดก ไม่นานเก็บกินได้

พริกเป็นผักสวนครัวที่ทุกบ้านจะต้องมีติดครัวไว้ เพื่อใส่ปรุงอาหารให้มีรสแซ่บใครที่ชอบทานเผ็ดยิ่งต้องมีไว้ วันนี้เราเลยจะชวนเพื่อนๆมาปลูกพริกแนวใหม่เอาไว้เก็บกินเองกัน อย ากจะบอ กว่าปลูกง่ายมาก ปกติการปลูกพริกจะปลูกในดินถึงจะได้แร่ธาตุและได้ผล ดี อีกหนึ่งวิ ธีปลูกพริกไร้ดิน ซึ่งสามารถปลูกได้ง่ายๆและได้ผล ดีไม่แพ้ปลูกลงดินเลยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ถังหรือ กระป๋องใส่น้ำ

2. แผ่นโฟมหนาขนาด 1.5-2 นิ้ว

3. เมล็ดพริกสภาพสมบูรณ์

4. ฟองน้ำ

5. ถ้วยสำหรับปลูก

6. ปุ๋ ยน้ำหาซื้ อได้ต ามร้ า ยข า ยอุปกรณ์การเกษตร

วิ ธีการปลูกพริกไร้ดิน

เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการะเ พ า ะเมล็ดพริกให้เกิดกล้า เมื่อมีใบงอ กประมาณ 4-5 ใบ แล้วจึงค่อยย้ายไปปลูกในน้ำ ซึ่งทำให้ต้นพริกโตไวมาก ขั้ น ต อ นต่อมาให้ตัดแผ่นโฟมขนาดพอ ดีกับปากกระป๋องนํ้า แล้วจาะรูให้ใส่ถ้วยไว้สำหรับการปลูกที่ได้เตรียมไว้

จากนั้นให้เตรียมน้ำปุ๋ ย ต ามวิ ธีที่ใช้โดยให้ใส่ปุ๋ ย A ลงในน้ำก่อน 4 ชั่ วโมง แล้วต่อมาจึงค่อยใส่ปุ๋ ย B ต ามลงไป นำถ้วยปลูกใส่ฟองน้ำลงด้านใน แล้วนำกล้าพริกใส่ลงไปต้นละถ้วย แล้วจึงนำไปไว้ใส่ในกระป๋องเ พ า ะ

เสร็จแล้วนำกระป๋องเ พ า ะไปตั้วไว้ที่มีแสงแดดรำไร ในทุกสัปดาห์แล้วหมั่นเปิดดูร า กและเติมนํ้าและปุ๋ ยบ่อยๆอ ย่ าให้นํ้าแห้ง เมื่อต้นพริกเริ่มออ กดอ ก ให้เพิ่มฮ อร์ โม นไข่หรือฮ อ ร์โ ม นน มสดเพื่อให้ต้นแข็งแรงและออ กดอ ก ออ กผลได้เร็ว

ที่มา ธรรมะเกษตรก้าวหน้า  sangkomonline