วิ ธีปลูกพริกให้ดกเต็มต้น เก็บกินไม่ทัน

พริกถือเป็นอีกหนึ่งผักสวนครัวที่หล า ยคนอย ากปลูกติดบ้านไว้ แต่การปลูกพริกให้ได้ผลดีนั้นต้องอาศัยการดุแลเอาใจใส่และรู้เทคนิคต่างๆในการปลูก วันนี้จึงขอนำเสนอหนึ่งเทคนิคในการบำรุงต้นพริกให้ออ กดอ กออ กผลต้นงามเป็นพุ่มเก็บผลผลิตกันไม่ทันเลยค่ะ

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พริกไม่ออ กดอ กและมีผลผลิตให้เก็บหนึ่งในนั้นคือ เ ชื้ อ ร า สำหรับใบพริกใบเหลืองมักเกิดจากเ ชื้ อ ร า ใบหงิกงอเกิดจากเ ชื้ อ ไ ว รั ส มี แ ม ล ง เช่น ม ดเป็นพาหะทำให้เกิดใบหงิกใบงอ ทำให้เป็นสาเหตุให้ต้นไม่แข็งแ ร งไม่มีผลลผลิตได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. น้ำซาวข้าว

2. ปูนข า ว

3. เกลือ

4. ผงชูรส

วิ ธีการปลูก

1. เริ่มจากการเตรียม ดินปลูกด้วยการเทดินร่วนลงในกระถางประมาณ 1/2 กระถาง ถ้ามีปุ๋ ยคอ กสามารถใส่ลงผสมเล็กน้อยได้

2. จากนั้นให้ทำการโรยปูนข า ว 1 ช้อนโต๊ะ ต่อพริกหนึ่งต้นหรืออีกหนึ่งกระถาง แล้วเทดินทับลงไปอีกครั้งจนเต็มกระถาง แล้วโรยปูนข า วบางๆทับอีกครั้งด้านบนสุด

3. ให้ทำการนำกล้าพริกมาปลูกแล้วรดน้ำต ามให้ชุ่ม ดีแต่อ ย่ าให้ขัง ทำการรดน้ำทุกๆ 3-5 วัน อ ย่ าให้ดินแห้งและพริกข า ดน้ำ

4. เมื่อปลูกได้เป็นเวลา 10-15 วัน ก็ให้บำรุงใส่ปุ๋ ยคอ กหรือฮ อ ร์โ ม นต่างๆเพิ่มได้เลยค่ะ การเตรียม ดินแบบนี้จะช่วยปรุงดินให้พร้อมปลูกและป้องกันการเกิดโ ร ค เ ชื้ อ ร า

สูตรเร่งดอ กผลพริก

น้ำซาวข้าว 1 ลิตร ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ และเกลือ 1-1/2 ช้อนชา แล้วคนส่วนผสมทั้งหม ดให้เข้ากันแล้วนำไปราดรดโคนต้นพริกหรือนำไปฉีดพ่นต ามใบ จะช่วยในเรื่องการกระตุ้นการออ กดอ กผลช่วยให้ต้นแข็งแ ร งและสดชื่น ใช้รดหรือฉีดพ่นในช่วงเช้า สัปดาห์ละครั้งก็เห็นผล

ที่มา สาคู ชาแนล Postnoname