วิ ธีปลูกพริกแบบไม่ต้องรดน้ำบ่อย ต้นพริกโตเร็ว

พริกเป็นพืชผักสวนครัวที่ใช้ประกอบอาหารในครัวเพิ่มความแซ่บ แต่ในบางครั้งร า ค าพริกก็สูงเอามากๆจนแทบไม่กล้าซื้ อ กิน ฉนั้นวันนี้เราจะขอชวนเพื่อนๆมาปลูกพริกไว้กินเองที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆ ซึ่งใครที่บอ กว่าไม่มีเวลารดน้ำก็สามารถปลูกได้

การจะปลูกพริกนั้นต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่และต้องมีการรดน้ำให้ปุ๋ ยเพื่อบำรุงดินและต้นไม้ วันนี้จึงขอนำเสนอเ ท ค นิ คการปลูกพริกโดยลดการรดน้ำลงนอ กจากไม่ต้องดูแลมากและยังช่วยประหยัดน้ำอีกด้วยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ต้นกล้วย

2. ต้นกล้าพริก

3. ฟางข้าว

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเลือ กพื้นที่การปลูกโดยให้แดดส่องรำไรจากนั้นให้ขุดหลุมขนาด 20*20*20 เซนติเมตร

2. จากนั้นให้นำต้นกล้วยมาตั ดเป็นท่อน ให้พอ ดีกับหลุมที่ขุดเอาไว้แล้วนำต้นกล้วยใส่ลงไปที่ก้นหลุม

3. ขั้นต่อมาให้ให้นำดิน มากลบต้นกล้วยจน มิดแล้วนำต้นกล้าพริกลงปลูกข้างๆต้นกล้วย

4. จากนั้นให้นำฟางข้าวหรือเศษใบไม้แห้งมาคลุมดินไว้เพื่อรั ก ษ าความชื้นแล้วจึงค่อยรดน้ำที่ต้นพริกให้ชุ่มก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ วิ ธีนี้ต้นกล้วยจะช่วยเก็บกักน้ำและความชื้นไว้ได้เป็นอย่างดีทำให้รดน้ำครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้นานค่ะ

ที่มา Sivakorn Channel  postnoname