วิ ธีปลูกพริกหนุ่มให้ต้นงาม โตไว ผลผลิตดี

พริกหนุ่มคือ พันธุ์พริกชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพริกชี้ฟ้าแต่มีขนาดเล็กกว่าพริกหยวก คนทางภาคเหนือมักจะนำพริกหนุ่มมาทำน้ำพริกหนุ่มและโดยมากแล้วผู้คน มักจะทานน้ำพริกหนุ่มกับแคปหมู ในวันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆมาปลูกพริกหนุ่ม ให้ได้ผลผลิตดี งาม ทำสร้างรายได้ก็ดีเลยทีเดียว

วิ ธีเตรียมแปลง

ไถดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ต ากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน หว่านปูนขาวให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ ย ค อ ก/ปุ๋ ย หมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่ ไถยกร่องกว้าง 80 เซนติเมตร สำหรับปลูกแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างแปลงปลูก 1-1.5 เมตร ระยะระหว่างต้น 60 เซนติเมตร คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เ งิ น โดยสีเ งิ นอยู่ด้านบน

วิ ธีเ พ า ะเมล็ด

เตรียมดินสำหรับเ พ า ะเมล็ด พีทมอส

นำพีทมอสใส่ถาดเ พ า ะให้เต็มหลุม กระแทกถาดเ พ า ะ 1 ครั้งเพื่อให้วัสดุเ พ า ะลงถึงก้นหลุม แต่อ ย่ าพึ่งเติมให้เต็มหลุม นำเมล็ดที่เตรียมไว้หยอ ดลงหลุมละ 1-2 เมล็ด เติมพีทมอสอีกครั้งให้เต็มหลุม อ ย่ าให้แน่นเกินไป รดน้ำทุกวันเช้า-เย็น อ ย่ าปล่อยให้พีทมอสแห้ง เมื่อได้4-5วัน เมล็ดจะเริ่มงอ ก และเมื่อายุ25วัน ถึงจะย้ายลงแปลงปลูก

วิ ธีย้ายปลูก

เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 25 วันให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยก่อนย้ายลงแปลง ต้องให้น้ำในแปลงปลูกอ ย่ างเพียงพอ ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป แนะนำ ให้ย้ายในช่วงเย็นเพื่อให้ต้นกล้าฟื้นตัวในช่วงกลางคืน

วิ ธีให้ปุ๋ ย

ปุ๋ ย สู ต ร 25-7-7 เริ่มให้เมื่อหลังย้ายปลูก 7-10วัน อัตรา 20 กก./ไร่ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15 เริ่มให้หลังจากให้ปุ๋ ย ครั้งแรก15วัน และให้ทุกๆ10วันครั้ง และเมื่อเริ่มติดผลให้ผสมปุ๋ ยสู ต ร 13-13-21 กับ 15-15-15 อัตราส่วน 1:1 อัตรา 20-30 กก./ไร่

วิ ธีเก็บเกี่ยว

พริกเขียวจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เมืออายุ 70-80 วัน หลังหยอ ดเมล็ด และเก็บทุกๆ7-10วันส่วนพริกแดงจะเริ่มเกี่ยวผลผลิตได้80-90วันหลังหยอ ดเมล็ด และเก็บทุกๆ3-5วัน ข้ อ สำคัญในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องให้น้ำและบำรุงปุ๋ ย อ ย่ างสม่ำเสมอ และสามารถเก็บผลผลิตได้3-4เดือน นับจากหยอ ดเมล็ด

ที่มา jo-workman    sangkomonline