วิ ธีปลูกผัก 10 อ ย่ างในกระถาง มีผักสดเก็บกินได้ทุกวัน พื้นที่น้อยก็ทำได้

วิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้พื้นที่น้อยนั้น จะสามารถทำให้คุณประหยัดเ งิ นประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ และสิ่งที่สำคัญก็คือ เราจะมีผักหมุนเวียนเอาไว้กินตลอ ดทั้งปีโดยไม่ต้องเ สี ย เ งิ นออ กไปซื้อผักอีกเลย

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาวิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัว แต่มีพื้นที่ไม่มาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หน้าบ้าน พื้นที่ข้างบ้าน หรือพื้นที่หลังบ้านก็ต าม หากคุณมีพื้นที่สักเล็กน้อยก็สามารถนำมาปลูกในกระถางและไปตั้งวางไว้ได้เลย

1 วิ ธีปลูกต้นหอม

ขั้นตอนแรกคือนำเปลือ กถั่วลิสงบดและผสมกับดินร่วน จากนั้นนำดินใส่ในกระถางปลูก แล้วนำต้นหอมมาตัดตั้งแต่รากขึ้นไปยังลำต้นประมาณ 1.5-2 นิ้ว ให้เหลือท่อนเล็ก ๆ ก่อนปักชำลงในกระถางที่เตรียมไว้ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังจากใบงอ กแข็งแ ร งแล้ว ให้เปลี่ยน มารดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้งก็พอ

2 วิ ธีปลูกพริก

นำเมล็ดพริกไปแช่น้ำไว้ 1 วัน ผึ่งให้แห้ง แล้วหันไปผสมดินร่วน ทร า ย และปุ๋ ยห มั ก เพื่อเทลงในกระถางเ พ า ะกล้า จากนั้นหย่อนเมล็ดพริกลงไปปลูกในดิน ดูแลรดน้ำให้ต้นโตสูงประมาณ 6 นิ้ว คัดเลือ กเอาต้นกล้าที่แข็งแ ร งที่สุดไปปลูกในกระถางที่มีดินร่วนปนทร า ยและปุ๋ ยห มั ก รดน้ำเช้า-เย็น และตั้งให้โดนแดด

3 วิ ธีปลูกมะกรูด

นำเมล็ดมะกรูดมาล้างน้ำแล้วต ากให้แห้ง เ พ า ะลงในกระถางที่มีดินร่วนปนทร า ยผสมปุ๋ ยคอ ก เมื่อมีใบงอ กออ กมา 3-4 ใบ ให้ย้ายมาปลูกในถุงเ พ า ะ รอให้ต้นแข็งแ ร งแล้วค่อยย้ายลงไปปลูกในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ ยคอ ก รดน้ำแค่ตอนเช้าเท่านั้น และนำมาตั้งให้โดนแดดวันละ 8 ชั่ วโมง

4 วิ ธีปลูกผักชี

สำหรับการปลูกผักชีนั้น เริ่มต้นเราจะต้องนำดินสำหรับเ พ า ะปลูกมาต ากแดดให้แห้ง โดยดินที่เราจะใช้เอาไปผสมกับปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วนดิน 1 ส่วนและปุ๋ ยคอ ก 2 ส่วน หลังจากนั้นก็ใส่ไว้ในกระถางหรือว่าภาชนะสำหรับเ พ า ะ แล้วก็นำเมล็ดผักชีมาบดเบาๆให้แตกออ กเป็น 2 ส่วน หลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำไว้ 3 ชั่ วโมง แล้วก็นำมาผึ่งแดดต ากลมให้แห้ง ก่อนที่จะนำเม็ดผักชีลงไปปลูก แล้วก็คลุมดินด้วยฟาง รดน้ำให้ชุ่มแต่ว่าพย าย ามอ ย่ าให้มากเกินไป

5 วิ ธีปลูกผักบุ้ง

คัดเลือ กเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งที่สมบูรณ์ที่สุดมาปลูกลงในดินร่วนผสมปุ๋ ยคอ ก แล้วรากจะงอ กออ กมาภายใน 2-3 วัน จากนั้นควรดูแลเรื่องความชื้นของดินเป็นพิเศษ เ พ ร า ะผักบุ้งเป็นพืชที่ชอบความชื้น มาก อ ย่ าปล่อยให้ข า ดน้ำเด็ดข า ด มิเช่นนั้นต้นจะไม่รอ ด รออีกแค่ 1 เดือน ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมากินได้เลยค่ะ

6 วิ ธีปลูกกะเพรา

หลังจากทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังมีต้นกะเพราเหลืออยู่ อ ย่ าเพิ่งทิ้งค่ะ ให้นำก้าน มาลิดใบออ กจนหมด และตัดฐานก้านออ กเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำไปปักลงในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ ยคอ ก รดน้ำเช้า-เย็นให้ชุ่มและตั้งให้โดนแดด

7 วิ ธีปลูกแตงกวา

นำดินร่วนปนทร า ยมาผสมกับปุ๋ ยห มั กในอัตราส่วนที่เท่า ๆ กันในกระถางปลูก จากนั้นนำเมล็ดที่สมบูรณ์ลงไปปลูกในกระถางประมาณ 4-5 เมล็ด เมื่อต้นเริ่มโตเพียง 5-7 เซนติเมตร ให้เลือ กต้นที่แข็งแ ร งเก็บไว้ แล้วถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป หาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อย รดน้ำที่โคนต้นให้ชุ่ม นำมาต ากแดดวันละ 6 ชั่ วโมง และใส่ปุ๋ ยบำรุงดิน

8 วิ ธีปลูกมะระ

มะระเป็นพืชรสขมที่ใคร ๆ ก็เบือนหน้าหนี แล้วรู้หรือไม่ว่ามะระนั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิด แถมยังปลูกง่ายและโตไวอีกด้วย เพียงนำเมล็ดพันธุ์ 1-2 เมล็ด มาปลูกลงในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ ยคอ ก ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้ง และเมื่อต้นเริ่มงอ กก็อ ย่ าลืมหาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อยด้วยนะคะ

9 วิ ธีปลูกกวางตุ้ง

เริ่มจากการนำดินร่วมมาผสมปุ๋ ยคอ กในกระถางปลูกซะก่อน จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์กวางตุ้งที่สมบูรณ์ที่สุด มาหยอ ดลงในหลุมดินขนาด 1.5 เซนติเมตร กลบดินทับ และรดน้ำให้ชุ่ม และตั้งให้โดนแดด กวางตุ้งก็จะเจริญงอ กงามพร้อมให้เก็บกิน

10 วิ ธีปลูกมะนาว

ก่อนอื่นต้องนำเมล็ดมะนาวมาล้าง ต ากให้แห้ง และแช่ในน้ำเย็นอีก 1 คืน จากนั้นห่อเมล็ดด้วยกระดาษทิชชู นำไปใส่กล่องที่มีฝาปิด คอยพรมน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ รอให้รากงอ กภายใน 2-3 วัน แล้วค่อยย้ายเมล็ดมาปลูกในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ ยคอ ก รดน้ำให้ชุ่ม และตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร

ที่มา kapook Postsod