วิ ธีปลูกผักหวานป่าให้รอ ดแบบครอบตะกร้า เก็บกินได้หล า ยปี

จำได้ว่าสมัยก่อน ผักหวานป่า หากินย ากมาก เ พ ร า ะจะมีอยู่แต่ในป่าและได้กินเฉพาะช่วงหน้าร้อน-หน้าฝน เท่านั้น แต่หล า ยปีมานี้มีการนำเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่ามาปลูกกันอ ย่ างแพร่หล า ย ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบผักชนิดนี้มีกินได้ตลอ ดทั้งปี ในราคาที่จับต้องได้

ผักหวานป่าถือเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยซึ่งสามารถปลูกง่ายแต่จะให้รอ ดจนเก็บยอ ดมารับประทานได้นั้นถือว่าย ากทีเดียวเ พ ร า ะต้องอาศัยการดูแลรั ก ษ าและต้องเอาใจใส่ในการปลูกและมีเคล็ดลับในการปลูกที่รับรองว่าปลูกแล้วรอ ดแน่นอนอยู่ย าวเป็น 10 ปี

วิ ธีการปลูกผักหวานป่าให้รอ ด

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเลือ กเมล็ดผักหวานป่าพันธุ์ดีมาปลูกซึ่งการปลูกด้วยเมล็ดนั้นจะได้ผลดีกว่าการปลูกด้วยกิ่งตอน

2. จากนั้นสถานที่จะปลูกควรปลูกไว้ใต้ต้นไม้ตระกูลถั่วเช่น แค มะขามเทศ กระถิน เป็นต้น จะเรียนต้นไม้พวกนี้ว่าพืชพี่เลี้ยง

3. การปลูกผักหวานป่าต้องดูทิศทางการส่องของแดดให้ดี เ พ ร า ะต้นผักหวานป่านั้นไม่ถูกกับแสงแดดจัด การพึ่งร่มเงาของไม้พี่เลี้ยงนั้นสำคัญมาก

4. ทำการขุดหลุมสำหรับปลูกผักหวานป่าให้เตรียมดินร่วมผสมกับปุ๋ ยคอ กรองก้นหลุมไว้ก่อนนำกล้าผักหวานป่าลงปลูก

5. โดยการแกะถุงเ พ า ะชำออ กนั้นสำคัญให้ตัดถุงให้เปิดออ กจากด้านล่างเท่านั้นแล้วค่อยๆหย่อนถุงเ พ า ะลงโดยไม่ต้องแกะถุงด้านอื่นออ กเนื่องจากอาจกระทบรากแก้วซึ่วบอบบางมากสามาถเปราะหักง่ายถ้าหักแม้นิดเดียวผักหวานจะไม่รอ ด

6. เรียบร้อยแล้วให้นำเศษใบไม้กกิ่งไม้แห้งมาคลุมโคนต้นไว้เพื่อรั ก ษ าความชื้น จากให้ให้หาตะกร้าทรงสูงมาคลุมไว้เพื่อพรางแสงแดดในช่วงแดดจัด ครอบไว้แบบนี้จนกว่าอายุจะครบ 6 เดือน จึงค่อยนำตะกร้าออ ก

7. การบำรุงดูแลให้รดน้ำ 7 วัน/ครั้ง และให้ปุ๋ ยคอ กรอบๆโคนต้น 30 วัน/ครั้ง ในช่วงแรกต้นผักหวานจะโตช้าและอ่ อ น แ อแต่เมื่อโตขึ้นก้จะทนทานต่อสภาพอาอาศและสิ่งเร้ามากขึ้น

ที่มา baansunkoo-organic  postnoname