วิ ธีปลูกผักสวนครัว 10 อ ย่ างไว้กินเองในกระถาง

ยุคนี้อะไรก็ดูแพงไปหมด กว่าจะหาเ งิ น มาได้ก็ย ากแถมยังมาเจอข้าวของแพงอีก ฉนั้นเราควรจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการใช้จ่ายกัน มากขึ้น อะไรประหยัดได้ก็ควรทำ อ ย่ างเช่นการปลูกผักไว้กินเอง ก็ได้ทั้งความประหยัดแถมได้กินผักสดๆไม่ต้องเสี่ยงต่อส า รเ ค มี

ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมนำเสนอวิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางแบบง่ายๆมาฝาก โดยใช้พื้นที่น้อย อยู่คอนโดเล็กๆก็สามารถใช้วิ ธีนี้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองได้ ประหยัดเ งิ นในกระเป๋ามาก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายกันเลยทีเดียว

1 วิ ธีปลูกกะเพรา

กระเพราถือว่าเป็น พืชผักสวนครัวอ ย่ างหนึ่ง ที่นิยมกัน มาก การปลูกกระเพราง่ายมากๆแค่เราซื้ อ กระเพรามาจากตลาดนัด 10 บ า ท แล้วก็ใช้ใบกระเพราจนหมดแล้วอ ย่ าเพิ่งนำก้านไปทิ้ง ให้เราตัดฐานก้านออ กเพียงแค่เล็กน้อย หลังจากนั้นก็นำไปปักลงในกระถางที่มีดินร่วนผสมกับปุ๋ ยคอ ก รดน้ำเช้าเย็นภายในระยะเวลาประมาณ 7 ถึง 14 วันก็จะเริ่มแตกใบให้เห็น อ ย่ าลืมตั้งให้โดนแดดด้วย แต่ไม่ควรเป็นแดดแรงจัดเพราะจะทำให้ต้นแห้ง

2 วิ ธีปลูกต้นหอม

ลดขั้นตอนในการปลูกต้นหอมนั้น เริ่มต้นจากการนำเปลือ กถั่วลิสงมาบดผสมกับดินร่วน แล้วก็นำดินใส่ลงในกระถางปลูก ด้านล่างของกระถางนั้นแนะนำว่าให้ใส่เป็นหินหรือจะเป็นกากมะพร้าวก็ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินหล่นลงไปเวลาที่เรารดน้ำต้นไม้ หลังจากนั้นก็ให้เอาต้นหอมตัดตั้งแต่ลากขึ้นไปยันลำต้นประมาณ 2 นิ้ว ให้เหลือทอ ดเล็กๆเอาไว้ แล้วก็ปักชำลงในกระถางที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลย รดน้ำวันละ 2 ครั้งเช้าเย็นไม่ต้องลดมากจนเกินไป หลังจากที่ใบออ กแล้ว ให้เปลี่ยน มารดน้ำวันละครั้งก็เพียงพอแล้ว

3 วิ ธีปลูกมะนาว

ก่อนอื่นเลยจะต้องนำเม็ดของมะนาวมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วก็นำไปต ากแดดให้แห้ง หลังจากนั้นแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน แช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้ หลังจากนั้นก็นำเมล็ดมาห่อด้วยกระดาษทิชชู แล้วก็ใส่ในกล่องที่มีฝาปิด คอยพรมน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอรอให้รากงอ กดูจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 วัน ค่อยย้ายลงมาปลูกในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ ยคอ ก ตั้งกระถางให้โดนแดดแค่รำไร

4 วิ ธีปลูกผักชี

เริ่มต้นจากการนำดิน มาทำการต ากให้แห้ง แล้วก็นำไปผสมกับปุ๋ ยคอ กที่เราได้เตรียมเอาไว้ หลังจากนั้นก็นำเมล็ดพันธุ์พืชผักชีมาบดเบาๆให้แตกออ กเป็น 2 ส่วน แล้วก็แช่ไว้ในน้ำประมาณ 2-3 ชั่ วโมง หลังจากนั้นก็นำมาผึ่งลม แล้วก็คลุกเค้าเมล็ดกับทรายและขี้เถ้า แล้วก็นำไปหว่านให้ทั่วกระถางที่เราเตรียมดินเอาไว้ คลุมหน้าดินด้วยฟางเบาๆ หลังจากนั้นก็ลดน้ำให้ชุ่ม ไม่แฉะ

5 วิ ธีปลูกพริก

การปลูกพริกไม่ง่ายและไม่ย ากอ ย่ างที่คิด แค่นำเมล็ดพริกไปแช่น้ำไว้ประมาณ 24 ชั่ วโมงหรือ 1 คืน พึ่งให้แห้งแล้วก็นำไปผสมกับดินร่วนดินทรายปุ๋ ยห มั ก แล้วก็เทลงในกระถางเพาะกล้า แล้วก็รดน้ำวันละ 2 ครั้งเช้าเย็นไม่ต้องชุ่มมาก พอลำต้นสูงได้ประมาณ 5-6 นิ้วก็ย้ายต้นกล้าที่แข็งแรงที่สุดไปปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้น โดยใช้ดินร่วนปนทรายผสมกับปุ๋ ยห มั กแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นให้โดนแดด

6 วิ ธีปลูกผักบุ้ง

การปลูกผักบุ้งจะเลือ กเม็ดผักบุ้งที่มีความสมบูรณ์ที่สุด นำมาปลูกผสมดินร่วนกับปุ๋ ยคอ ก แล้วรากจะงอ กออ กมาโดยใช้ระยะเวลาสั้น มากโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน เราควรดูแลเรื่องความชื้นของดินเป็นพิเศษเพราะผักบุ้งเป็นพืชที่ชอบความชื้น มาก อ ย่ าปล่อยให้ข า ดน้ำ รอแค่ 1 เดือนเราก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว

7 วิ ธีปลูกกวางตุ้ง

ใช้ดินร่วนและปุ๋ ยคอ กในการปลูก โรยเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปในดินประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วก็ใส่เมล็ดลงไป ใช้ดินกลบ ไม่ต้องใช้มือ กด แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มต ากแดดเอาไว้ ผักกวางตุ้งก็จะเจริญงอ กงามให้เราเก็บกิน

8 วิ ธีปลูกมะกรูด

ให้เรานำเมล็ดมะกรูดมาล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ต ากแดดให้แห้ง หลังจากนั้นผสมดินร่วนปนทรายแล้วก็ปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วก็นำไปปลูก เมื่อใบงอ กออ กมาประมาณ 4 ใบ ให้ย้ายไปปลูกในถุงเพาะชำ รอต้นแข็งแรงแล้วก็ย้ายไปปลูกอีกในกระถาง รดน้ำตอนเช้าเท่านั้นให้โดนแดดรำไรวันละ 8 ชั่ วโมง

9 วิ ธีปลูกแตงกวา

เราใช้ดินร่วนปนทรายผสมกับปุ๋ ยห มั ก ในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วแต่ความต้องการ เทใส่ลงในกระถางปลูก แล้วก็นำเมล็ดแตงกวาที่สมบูรณ์ลงในกระถางประมาณ 5-6 เมล็ด โดยใช้ระยะเวลาซักระยะหนึ่งในการเติบโต เมื่อโตได้ประมาณ 7 เซนติเมตร ให้เลือ กต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเก็บเอาไว้ แล้วก็ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปได้เลย หาไม้หลักมาปักไว้ให้ต้นเลื้อย รดน้ำที่โคนต้น โดนแดดวันละ 6 ชั่ วโมงแล้วก็ใส่ปุ๋ ยบำรุงดินได้

10 วิ ธีปลูกมะระ

การปลูกมะระหนังเราสามารถทำได้ง่ายๆแค่นำเมล็ดพันธุ์อ ย่ างดี 1-2 เมล็ดมาปลูกลงในกระถาง หนูจะใช้ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วนและดินร่วน 1 ส่วน ด้านล่างกระถางเราจะใช้เป็นกากมะพร้าวเพื่อเก็บความชุ่มชื่นและไม่ให้ดินหลุดออ กจากกระถาง หมั่นดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้งก็เพียงพอ เมื่อต้นเริ่มงอ กแล้ว ให้นำไม้หลักมาปัก เอาไว้ให้ต้นไม้เลื้อย เป็นอ ย่ างไรกันบ้างกับ 10 วิ ธีในการปลูกพืชผักสวนครัวสามารถทำเองที่บ้าน ไม่ต้องเ สี ยเ งิ นในการซื้ อผัก ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย

ที่มา Postsod