วิ ธีปลูกผักสวนครัวระยะสั้น 6 ชนิด ปลูกง่าย ใช้เวลาไม่นานก็เก็บกินได้

ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน  คนส่วนใหญ่จึงใช้เวลาอยู่บ้าน อีกหนึ่งกิจก ร ร มที่อย ากแนะนำให้ลองหาเวลาทำกันดู นั่นคือ การปลูกผักไว้รับประทานเอง นอ กจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มีผักสะอาด ปลอ ดสารเคมีไว้รับประทานเองแล้ว หากปลูกเป็นจำนวน มากและมีเหลือก็สามารถข า ยได้ด้วย แต่ว่าการจะปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในช่วงเวลานี้ เราอย ากแนะนำผักสวนครัวอายุสั้น ซึ่งหมายถึงผักที่ใช้เวลาปลูกไม่นาน เราสามารถได้รับประทานภายในเวลา 1-2 เดือน

การปลูกผัก จะมีผักที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่เท่ากัน ซึ่งจะถูกแบ่งออ กเป็น 3 ระยะใหญ่คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะย าว ซึ่งผักระยะสั้นก็จะใช้เวลาปลูกเพียงสั้นๆไม่กี่วัน หรืออาจจะไม่เกิน 1 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว วันนี้เราจึงนำผัก 6 ชนิด ที่สามารถปลูกได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ ก็เก็บไปประกอบอาหารมาฝากทุกคนกันค่ะ จะมีผักชนิดไหนบ้างไปดูกันเลย

1. ต้นหอม

วิ ธีปลูก สามารถปลูกได้ง่ายๆ โดยการตัดส่วนหัวที่มีรากติด จากนั้นก็นำไปแช่ทิ้งไว้ 3-4 วัน จะสังเกตเห็นรากและยอ ดอ่อนงอ กขึ้น มา แล้วรอให้ยอ ดย าวอีกสักหน่อย จากนั้นค่อยนำลงปลูในดิน

ระยะเวลา วิ ธีการปลูกแบบหัวปลูก จะใช้เวลาปลูกน้อยแบบใช้เมล็ด ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประมณ 1 เดือน

2. ผักชี

วิ ธีปลูก นำลำต้นของผักชีไปแช่น้ำ แล้วนำไปวางไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึง จากนั้นก็รอให้รากงอ ก แล้วนำไปปลูกลงดินหรือในกระถางที่เตรียมไว้

ระยะเวลา ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ต้นอ่อนของผักชีจะงอ กออ กมา

3. ต้นอ่อนทานตะวัน

วิ ธีปลูก ให้นำเมล็ดทานตะวันไปแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นก็โรยใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ซึ่งภาชนะต้องมีดินอยู่ข้างใน แล้วใช้สเปรย์ฉีดน้ำลงดินให้ชุ่มก่อนนำเมล็ดลงหว่านให้ทั่วภาชนะ แล้วปิดฝาทิ้งไว้

ระยะเวลา ใช้เวลาประมาณ 7 วัน ก็สามารถตัดต้นอ่อนทานตะวัน มาทานได้เลย

4. ผักบุ้งจีน

วิ ธีปลูก ผักบุ้งจีนเป็นผักที่หล า ยคนชอบรับประทาน หากเราปลูกผักชนิดนี้ไว้ ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยวิ ธีการปลูกก็คือ ให้นำเมล็ดผักบุ้งจีน มาแช่ทิ้งน้ำไว้ 1 คืน แล้วห่อด้วยผ้าต่ออีก 2 คืน จะสังเกตเห็นรากของผักบุ้ง งอ กออ กมา ก็ให้นำไปลงปลูกในดิน 1 เมล็ด/หลุม กลบดินปิดปากหลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่ม จะนำฟางมาคลุมหน้าดินเพื่อรั ก ษ าความชื้นไว้ก็ได้

ระยะเวลา ใช้เวลา 20-25 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดมารับประทานได้เลย

5. ขึ้นฉ่าย

วิ ธีปลูก สำหรับขึ้นฉ่าย ให้เพาะด้วยเมล็ด โดยการใช้เมล็ด 1 ช้อนชาผสมกับทราย 1 ถัง คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นก็นำไปหว่านลงในที่เพาะที่เตรียมไว้ คลุมด้วยฟางแห้ง แล้วรดน้ำ 3 ครั้งต่อวัน ให้พอชุ่มแต่ไม่ต้องถึงกับน้ำขัง เมื่อต้นกล้างอ กและมีความสูงประมาณ 3-4 นิ้ว ก็ค่อยย้ายไปปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้

ระยะเวลา ใช้เวลา 40-50 วัน ก็สามารถเก็เกี่ยวได้แล้ว

6. โหระพา

วิ ธีปลูก สามารถปลูกได้ทั้งแบบเพาะกล้า และการปักชำ

การเพาะกล้าและย้ายปลูก ให้ทำการหว่านเมล็ดแล้วใช้แกลบคลุม จากนั้นก็รดน้ำต ามทันที หมั่นรดน้ำเช้า-เย็น ใช้เวลา 20-25 วัน แล้วถอนกล้าออ ก แล้วเด็ ด ยอ ดเพื่อย้ายปลูก หากนำไปปลูกในกระถางให้ปลูก 1-2 ต้น/กระถาง หากปลูกลงแปลงก็ให้เว้นระยะห่าง 20-30 ซม.

การปักชำโหระพา ให้ตัดกิ่งโหระพาที่โตเต็มที่ หรือที่มีความย าว 5-10 ซม. เด็ดใบออ ก ให้เหลือไว้เพียง 3-4 ใบด้านบน จากนั้นก็นำไปปักลงในแปลงหรือ กระถางได้เลย แล้วใช้ฟางคลุมรดน้ำต ามทันที

ระยะเวลา สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 30-35 วัน โดยตัดกิ่งให้ห่างจากยอ ดลงมาประมาณ 10-15 ซม. และยังสามารถเก็บได้ทุก ๆ 15-20 วัน ไปจนถึงอายุ 7-8 เดือน ผักระยะสั้นอื่นๆ ที่แนะนำ ได้แก่ ถั่วงอ ก  ผักกาดหอม  เห็ดนางฟ้า  คะน้า  ต้นหอม  กวางตุ้ง   พริก  มะระ  แตงกวา เป็นต้น

ที่มา kasetchaoban sanook  bitcoretech