วิ ธีปลูกผักชี เก็บกินง่าย ไม่ต้องทำแปลงให้ยุ่งย าก

ผักชีเป็นพืชส มุ น ไ พ รและเครื่องเทศที่หล า ยๆครัวต้องมี เพราะหลากหล า ยเมนูที่ต้องมีใส่ในอาหาร และในบางเดือนนั้นผักชีมีร า ค าที่สูงจะซื้อใส่อาหารทีต้องคิดแล้วคิดอีก ฉนั้นหากเราไม่อย ากให้อาหารเราต้องข า ดผักชีหรือใส่ไม่พอ เราลองมาปลูกไว้ใช้เองจะดีไหม

ในช่วงที่ค่าแรงเบาหวิวแต่ข้าวของร า ค าอยู่สูง อะไรที่เราพอจะทำแล้วประหยัดงบไปได้ก็น่าทำนะ ผักสวนครัวน่าปลูกเอาไว้มาก ๆ ยิ่งยุคนี้พืชผักแพงมากขึ้นกว่าเดิมหล า ยเท่าเลย อย่ างการปลูกผักก็ไม่จำเป็นจะต้องขุดแปลงให้เหนื่อยก็ได้ เนื่องจากสมัยนี้ก็นิยมปลูกในกระถางกันเยอะ โดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่น้อยปลูกแบบมีกระถางจะสะดวกมากกว่า วันนี้ก็เลยชวนทุกคน มาปลูกผักชีในกระถางกัน

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กระถางหรือภาชนะปลูก

2 ฟางข้าว/หญ้าแห้ง

3 ดินปลูก (ดิน + ปุ๋ ยคอ ก + แกลบดำ)

4 เมล็ดพันธุ์ผักชี

ขั้นตอนการปลูก

เอาดินปลูกที่ผสมเสร็จแล้วเรียบร้อย ต่อไปเอาเมล็ดผักชีมาบดให้แตกออ กเป็น 2 ซีก จากนั้นนำไปแช่น้ำไว้ 2 – 3 ชั่ วโมง พอแช่ครบแล้วก็เอาไปผึ่งลม ผสมกับทรายหน่อย ๆ พอเมล็ดเริ่มงอ กแล้วก็นำไปลงกระถางได้เลย เอาฟางมาคลุมบาง ๆ หรือหญ้าแห้งก็ได้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มได้เลย

ในการรดน้ำนั้นควรรด 2 ครั้ง/วัน ตอนเช้าและเย็นเลยไปจนกว่าผักชีจะแตกใบ จากนั้นค่อยใส่ปุ๋ ยหมั กหรือจะเป็นสูตร 15 – 15 – 15 ก็ได้ในปริมาณ 1 – 2 ช้อนแกง ก็ปรับไปต ามขนาดของแปลงปลูกได้เลย ต้นผักชีนั้นจะค่อนข้างชอบอากาศเย็น ชอบแดดอ่อนตอนเช้า

พอเราปลูกไปได้ประมาณ 30 – 45 วัน สามารถเก็บเกี่ยวมาประกอบอาหารได้เลยหรือจะนำไปจำหน่ายก็ได้ แล้วก็ควรจะถอนไปทั้งรากเลย ล้างให้สะอาดก่อนทำอาหาร อย ากจะได้ผักชีทานเยอะแค่ไหนก็ปลูกต ามปริมาณที่ต้องการได้เลย

ที่มา kasetchaoban