วิ ธีปลูกผักชีแบบแขวนถุง โตเร็วเก็บกินง่าย

การปลูกผักชีสามารถปลูกได้หล า ยวิ ธีและปลูกได้กับหล า ยภาชนะ ซึ่งผักชีเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำเยอะแต่กลับไม่ชอบน้ำขั งเพราะอาจจะทำให้เมล็ดและต้นเ น่ าได้ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกผักชีแขวนถุงหรือผักชีลอยฟ้า ซึ่งปลูกวิ ธีนี้สามารถระบายน้ำได้ง่ายน้ำไม่ขั งแน่น่อน และช่วยให้ผักชีโตเร็วอีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. แกลบ

2. ดินร่วน

3. น้ำส ะ อ า ด

4. เมล็ดผักชี

5. ถุงพลาสติกหูหิ้วเหลือใช้

6. ท่อหรือไม้ไผ่สำหรับทำราวแขวน

7. ปุ๋ ยคอ ก

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการผสมดินปลูก ขุยมะพร้าว แกลบ ในอัตราส่วน 2:2:1 ต ามลำดับแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2. จากนั้นนำถุงพลาสติกมาหูหิ้วเหลือใช้มาใส่ดินที่ผสมไว้จนเกือบเต็มถุง

3. ทำราวแขวนจากไม้ไผ่หรือท่อให้สูงจากพื้นดินสูงจากพื้นดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร

4. จากนั้นให้นำถุงปลูกมาแขวนโดยให้ใช้หูหิ้วของถุงคล้องไว้กับท่อหรือไม้ไผ่

5. ขั้นต่อมาให้เตรียมเมล็ดผักชีซึ่งแนะนำให้ใช้ขวดบดเมล็ดให้แตกออ กเป็นสองซีกเ สี ยก่อน เพื่อเพิ่มอัตร า การงอ กของเมล็ด

6. จากนั้นให้นำเมล็ดผักชีปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ โรยไปในถุงพลาสติกโดยเกลี่ยให้เมล็ดกระจายทั่วถุง แล้วนำดินที่ผสมไว้โรยกลบด้านบนบางๆอีกชั้น

7. ใช้กรรไกรเจาะที่ก้นถุงสัก 4-5 รู เพื่อนเป็นการระบายน้ำ แล้วรดน้ำส ะ อ า ดต ามลงไปให้ชุ่มดี ในระหว่างปลูกให้รดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น

8. เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน ผักชีก็จะเริ่มงอ กร า กและต้นอ่อนออ กมาให้เห็น

9. เมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน ต้นอ่อนของผักชีก็เริ่มมีใบใหญ่ขึ้นและขึ้นแน่นเต็มถุง

10. เมื่อเวลาผ่านไป 20 วัน ก็จะพบว่าผักชีโตเต็มที่งามเต็มถุงก็สามารถเก็บกินได้เลยค่ะ

ข้ อ ดีของการปลูกผักชีแขวนถุง

1. น้ำไม่ขั งช่วยระบายน้ำได้ดีทำให้ร า กและเมล็ดไม่เ น่ า

2. ประหยัดพื้นที่ในการปลูก

3. ช่วยลดต้นทุนในส่วนของภาชนะปลูกเนื่องจากใช้ถุงเหลือใช้

4. ช่วยลดขยะในครัวเรือน

5. ผักชีโตเร็วและใบเขียวสวย

การปลูกผักชีในถุงพลาสติกสามารถปลูกได้ง่ายและเป็นเร็วถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กในการปลูกผักชีที่น่าสนใจค่ะ

ที่มา Postnoname