วิ ธีปลูกผักชีห นีน้ำ แม้ฝนตกบ่อยร า กไม่เ น่ า

ผักชี เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีก ลิ่ นหอมเฉพาะตัว เป็นพืชล้มลุกอายุประมาณ 40 ถึง 60 วัน ผักชีที่นิยมปลูกในบ้านเรา คือ พันธุ์สิ ง ค โ ป ร์ / สิ ง ค โ ป ร์ เ ม ล็ ด ดำ และพันธุ์ไ ต้ ห วั น ในการปรุงอาหารคนไทยใช้ผักชีเป็นเครื่องเทศ สำหรับใส่ในน้ำซุปและเป็นเครื่องเคียงอื่นๆ ผักชีสามารถนำมาปรุงอาหารได้ทุกส่วนของต้น และยังช่วยดับก ลิ่ นคาวจากเนื้อสั ต ว์ได้อ ย่ างดีอีกด้วย

ในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมผักที่มักมีร า ค าสูงขึ้นหล า ยเท่าตัวคงหนีไม่พ้น ผักชี ซึ่งเป็นผักที่เป็นที่นิยมรับประทานในบ้านเรา ผักชีถึงแม่เป็นผักที่ชอบน้ำแต่ก็ไม่ชอบน้ำขังแฉะเป็นเวลานาน ดังนั้นเเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำขังต้นผักชีจึงไม่รอ ด ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีปลูกผักชีหนีน้ำให้น้ำไม่ท่วมและระบายน้ำได้ดีเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆ เหมาะกับปลูกในช่วงฝนตกหนักหรือในพื้นที่ๆมีน้ำขังค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เมล็ดผักชีพันธุ์ดี

2. เข่งหรือตะกร้า

3.หนังสือพิมพ์

4. กาบมะพร้าวสับ

5. ดินปลูก

6. แกลบเก่า

7. ปุ๋ ยคอ ก

8. ฟางข้าวหรือเศษใบไม้แห้ง

วิ ธีการปลูกผักชีหนีน้ำ

1.เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำเมล็ดผักชีพันธุ์ดีมาทำให้แตกออ กเป็นสองซีกแล้วทำการแช่น้ำไว้ 1 คืน เลือ กเมล็ดที่จมมาห่อ กระดาษหรือผ้าแล้วใส่ในกล่องปิดฝาบ่มเมล็ดไว้ 2 วัน

2.จากนั้นให้ผสมดินปลูกด้วยการนำ ดินปลูก 3 ส่วน แกลบเก่า 2 ส่วน กาบมะพร้าวสับ 2 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

3.ขั้นต่อมาให้นำกาบมะพร้าวสับรองก้น แล้วดินใส่ลงในเข่งหรือตะกร้าแล้วใช้แผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์วางแปะภายในตะกร้าหรือเข่ง เพื่อ กันดินร่วงในกรณีที่ตะกร้าหรือเข่งมีช่องใหญ

4.ใส่ดินให้เต็มตะกร้าหรือเข่งจนเต็มดีแล้วให้นำเมล็ดผักชีที่บ่มไว้มาโรยให้ทั่วเข่งโดยเกลี่ยอ ย่ าให้เมล็ดซ้อนทับกันแล้วโรยทับด้วยดินปลูกบางๆอีกหนึ่งรอบเพื่อ กลบเมล็ด

5.จากนั้นให้รดน้ำต ามให้ชุ่มเบาๆอ ย่ าให้เมล็ดผักชีโผ่ลออ กมาให้เห็นแล้วนำไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไร โดยวางตะกร้าหรือเข่งไว้บนอิฐก้อนหินหรือท่อนไม้อ ย่ าวางไว้กับดินโดยตรง

6.ทำการรดน้ำอ ย่ างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยอ ย่ ารดน้ำเยอะจนเกินไปและในช่วงหน้าฝนหรือฝนตกหนังน้ำท่วมจะสังเกตได้ว่าการปลูกผักชีแบบนี้น้ำจะระบายออ กได้ดีไม่ท่วมขังภายในและโดยรอบภาชนะปลูก ทำให้ผักชีเจริญเติบโตได้ดี ถือเป็นการปลูกผักชีที่เหมาะอ ย่ างยิ่งในช่วงฤดูฝนหรือในช่วงฝนตกหนักโดยถ้าน้ำขังหรือท่วมผักชีก็ยังสามารถอยู่ได้และระบายน้ำได้ดีกว่าการปลูกแบบปกติอีกด้วยค่ะ

ที่มา ทองปานปลูกผัก Postnoname