วิ ธีปลูกถั่วพู 35 วันออ กฝัก เก็บกินได้เลย

เมื่อพูดถึงถั่วพูแล้วทุกท่านคงรู้จักและหล า ยๆท่านคงชื่นชอบอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ผักชนิดนี้นั้นนำมาทำอาหารได้หล า ยอ ย่ าง มีรสชาติอร่อย และยังมีประโยชน์มากอีกด้วย เราจึงมีวิ ธีปลูกถัวพูมาฝากพร้อมเทคนิคในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีอีกด้วย ไปดูวิ ธีทำกันเลยค่ะ

การเตรียมต้นกล้าถั่ว

อย่ างแรกเลยต้องมีต้นกล้าถั่วพูก่อน ดินเ พ า ะจะใช้ดินผสมเข้ากับปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน เสร็จแล้วเอาเมล็ดถั่วพูที่แข็ง ๆ ไปแช่น้ำอุ่นก่อน พอแช่แล้วนำมาหยอ ดเ พ า ะได้เลย นำดินกรอ กถุงเ พ า ะแล้วหยอ ดเมล็ดลงไปเลย รดน้ำให้ชุ่ม รอให้ต้นกล้ามีใบจริงออ กมาประมาณ 2 – 3 ใบ ก็นำไปปลูกได้แล้ว

การปลูกถั่วพู

ดินปลูกสำคัญเหมือนกัน แปลงปลูกด้วยให้ทำการพรวนแล้วยกร่อง เอาปุ๋ ยคอ กมาใส่รองพื้นหลุมปลูกด้วย ใช้ระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ 2 เมตร ระหว่างต้น 1 เมตร ความลึกเวลาไถดินอยู่ที่ 25 – 30 เซนติเมตร แล้วต ากไว้ก่อน 7 วัน ค่อยทำการพรวนแล้วยกร่อง โดยใน 1 หลุม ปลูกต้นกล้า 1 ต้นพอ ห่างกัน 2 x 2 เมตร หาไม้มาทำค้างถั่วพูด้วย 1 หลักก็พอฝังหลักให้แน่นแข็งแรง

อาจจะปลูกแบบใช้วิ ธีหยอ ดเมล็ดลงหลุมปลูกโดยตรงเลยก็ได้เช่นกัน 5 เมล็ด/หลุม ในความลึก 2 เซนติเมตรกลบดินบาง ๆ นำฟางข้าวมากลบอีกชั้นแล้วรดน้ำให้ชุ่ม รอให้โตได้อายุ 2 สัปดาห์ก็ถอนแยกเหลือแค่ต้นที่แข็งแรงไว้ 3 ต้น/หลุม ในการให้ปุ๋ ยคอ กควรให้ทุก 15 วัน ปริมาณ 100 กรัม/ต้น

การดูแล

ค้างสำคัญเหมือนกันถั่วพูเป็นไม้เลื้อย ควรหาไม้ทำค้างที่แข็งแรงจะทำออ กมาแบบไหนก็ต ามสะดวกเลย และควรรดน้ำสม่ำเสมอ ถั่วพูชอบน้ำรด 2 วัน/ครั้ง ตอนเช้าเย็นได้เลย ส่วนปุ๋ ยให้แค่ปุ๋ ยคอ กก็เพียงพอแล้ว แต่จะให้ปุ๋ ยอื่นด้วยก็ได้ อยู่ที่สภาพดินที่ใช้ในการปลูก พอปลูกไปได้ประมาณ 1 – 3 เดือน จะเริ่มติดดอ กออ กผลให้เราได้ทยอยเก็บไปจำหน่ายและประกอบอาหารได้แล้ว ควรเก็บในช่วงเช้าหรือเย็นแดดอ่อน ๆ เท่านั้น การปลูกถั่วพูก็ง่าย ๆ เท่านี้เลย เพื่อนๆท่านไหนที่อย ากมีผักสวนครัวเป็นถั่วพูไว้กิน หาเมล็ดพันธุ์มาปลูกกันได้เลย โตเร็วดูแลง่ายอีกด้วย

ที่มา kasetchaoban sangkomonline