วิ ธีปลูกถั่วพูไว้ทานเอง ใช้เวลาไม่นาน ฝักดก หวานกรอบอร่อย

ผักถั่วพู จัดเป็นพืชในเขตร้อน มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ลาว พม่า อินเดีย ฟิลิปปินส์ และปาปัวนิวกินี และในปัจจุบันถั่วพูก็เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในฟลอริดาของอเมริกา

ต้นถั่วพู จัดเป็นไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้แต่มีอายุหล า ยปี ลำต้นเลื้อยพัน เป็นพืชที่มีลำต้นสีเขียวและเขียวปนม่วง ส่วนของรากเป็นรากที่สะสมอาหารอยู่ใต้ดิน มีปมซึ่งเป็นที่อยู่ของเ ชื้ อไ ร โ ซ เบีย มจำนวน มาก ถั่วพูเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ยกเว้นในดินที่มีน้ำขัง

ถั่วพูนั้นปลูกง่ายมากทานทั้งสดและสุกได้หมดแต่ว่าก็นิยมจะทานแบบสดกัน ทานเป็นผักสดกับอาหารอย่ างอื่นหรือจะทานกับน้ำพริกก็อร่อยเข้ากัน เป็นผักที่เหมาะจะปลูกเป็นผักสวนครัวที่ควรมีทุกบ้านเลย ปลูกง่ายมากดูแลไม่ย ากด้วย สำหรับใครที่อย ากจะปลูกมาอ่านวิ ธีกันได้เลย เป็นพืชระยะสั้นปลูกประมาณ 60 – 110 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

การเตรียมดินปลูก

ดินปลูกนั้นจะต้องผสมปุ๋ ยห มั กชีวภาพ แกลบดำผสมดินในปริมาณเท่า ๆ กันเลย ซึ่งการใช้ดินแบบนี้จะทำให้อัตราการงอ กของต้นถั่วพูมีมากขึ้น แต่ก่อนจะเอามาเพาะก็นำไปแช่น้ำอุ่นก่อนสัก 1 คืน แล้วจากนั้นค่อยเอาลงไปปลูกในกระถางหรือลงแปลงได้เลย

ขั้ น ตอ นการปลูกถั่วพู

1 อย่ างแรกเลยจะต้องเพาะเมล็ดถั่วพูให้งอ กออ กมาก่อน ซึ่งเราก็หยอ ดเพาะไปสัก 2 – 3 เมล็ด/หลุม โดยหยอ ดลึกไม่มากแล้วกลบดินบาง ๆ

2 เสร็จแล้วก็รดน้ำวันละ 1 ครั้ง จากนั้นดูแลไปจนต้นถั่วพูงอ กออ กมา พอต้นถั่วพูโตแล้วย้ ายไปปลูกลงกระถางจริง ลงแปลงจริงแล้วก็ทำค้างให้กับต้นถั่วพูด้วย เพราะว่าเป็นพืชไม้เลื้อย และบำรุงด้วยปุ๋ ยห มั กชีวภาพ 100 กรัม/ต้น โดยให้ใส่ปุ๋ ย 15 วันไปจนกว่าจะออ กฝักเลย

3 พอเราปลูกถั่วพูไปประมาณ 20 วันก็จะมีฝักออ กมาให้เก็บเกี่ยวแล้ว ซึ่งก็ปลูกไปอีกสัก 45 วันฝักก็พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว ซึ่งก็ทยอยเก็บกันได้เลย

ประโยชน์ของถั่วพู

1 ฝักก็ทานได้สด ๆ ฝักสดนั้นเอาไปต ากแห้งแล้วบดละล า ยน้ำ นำมาดื่ มก่อนอาหาร 3 เวลา จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกาย เพราะในนั้น มีวิต ามินเพียบเลย

2 หัวของถั่วพูเป็นส มุ น ไ พ รช่วยแก้ร้อนในแก้กระห า ยน้ำได้เป็นอย่ างดี

3 ใบของถั่วพูเป็นตัวช่วยแก้อาการค ลื่ นไ ส้ อาเ จี ย น แก้เ วี ย นหั ว

4 ส่วนรากของต้นถั่วพูก็ใช้แก้ลมพิ ษกำเ ริ บได้ดี

ถั่วพูไม่ใช่แค่ผักธรรมดาแต่ยังเป็นส มุ น ไ พ รชั้นดีอีกด้วย ทานบ่อย ๆ ได้เลย หากยังไม่ค่อยได้ทานแนะนำให้หามาปลูกไว้ หรือจะปลูกขายก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตลาดยังต้องการอยู่เสมอ ปลูกและดูแลอย่ างดีนำไปขายจะได้ราคาดีเป็นพิเศษเลย

ที่มา  kasetchaoban  medthai