วิ ธีปลูกถั่วพูแบบง่ายในกระถาง ใช้พื้นที่น้อย ฝักดกเก็บกินได้นาน

ถั่วพูเป็นผักที่นำมาประกอบอาหารไทยได้หล า ยอ ย่ าง ซึ่งเป็นผักที่หล า ยๆคนชอบทานกัน ซึ่งบางครั้งก็หากินได้ย าก ฉนั้นถ้าหากเราปลูกกินเองได้เราจะมีถั่วพูกินได้ตลอ ด วันนี้เราจะชวนทุกคน มาปลูกถั่วพูกินเองกัน

เมื่อ กล่าวถึงถั่วพูหล า ยคนอาจคิดว่าปลูกย ากต้องใช้พื้นที่ในการเ พ า ะปลูกเยอะ เนื่องจากต้องมีค้างในการปลูกเพราะถั่วพูเป็นไม้เลื้อยต้น มีที่ให้เติบโตเยอะและต้องอาศัยการดูแลบำรุงมาก วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกถั่วพูแบบง่ายๆซึ่งสามารถปลูกลงกระถางได้ และได้ผลผลิตที่ดีเหมาะอ ย่ างยิ่งสำหรับใครที่อย ากปลูกถั่วพูรับประทานเองในครอบครัว

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ปุ๋ ยคอ ก

2. ดินปลูก

3. ต้นกล้าถั่วพู

4. เศษใบไม้แห้ง

5. กระถางสำหรับปลูก

6. เชือ กสำหรับทำค้าง

7.ไม้ไผ่สำหรับทำค้าง

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำกระถางมาใส่ใบไม้แห้งลงไปรองก้นกระถางแล้วเติมดินต ามลงไปประมาณครึ่งกระถาง

2. จากนั้นให้ทำการนำกล้าถั่วพูลงปลูกโดยวางไว้กึ่งกลางของกระถางแล้วกลบดินต ามลงไปให้เต็มกระถาง

3. ขั้นต่อมาให้โรยปุ๋ ยคอ กเล็กน้อยแล้วโรยใบไม้แห้งคลุมดินเพื่อรั ก ษ าความชื้นพร้อมกับรดน้ำต ามให้ชุ่มดีแต่อ ย่ าให้ขังแฉะ

4. ทำค้างให้ถั่วพูเลื้อยโดยการปักไม้ไผ่ลงในกระถางปักเป็น 3 ขาแล้วใช้เชือ กผูกเป็นกระโจมไว้ด้านบน เมื่อถั่วพูเจริญเติบโตก็จะเริ่มพันต ามแนวไม้ขึ้นด้านบน

5. ทำการรดน้ำต้นถั่วพูทุกวันวันละครั้งแต่อ ย่ าให้ขังแฉะ เมื่อเวลาผ่านไป 10 สัปดาห์ ก็สามารถเก็บฝักถั่วพูได้แล้ว

วิ ธีการเ พ า ะเมล็ดถั่วพู

1. เริ่มจากการการนำเมล็ดถั่วพูแช่น้ำไว้ประมาณ 6 ชั่ วโมง แล้วเลือ กเอาแต่เมล็ดที่จมน้ำเมล็ดที่ลอยน้ำให้ทิ้งไป

2. นำผ้าชุบน้ำหมาดๆมาห่อเมล็ดแล้วใส่กล่องปิดฝาไว้ ประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงนำไปปลูกลงกระถางเ พ า ะหรือในถุงเ พ า ะ จะช่วยให้เมล็ดงอ กเร็วขึ้น

3. เตรียมถุงเ พ า ะหรือ กระถางเ พ า ะด้วยการใส่ดินสำหรับปลูกแล้วค่อยๆคัดต้นที่งอ กดีลงไป หมั่นรดน้ำอ ย่ าให้ดินแห้งแต่อ ย่ าให้แฉะมากจนเกินไป

4. เมื่อต้นกล้าโตก็สามารถนำมาปลูกลงแปลงหรือลงกระถางต่อได้เลยค่ะ ต้นกล้าที่ได้ก็จะแข็งแรงและเติบโตรวดเร็ว

เป็นการปลูกถั่วพูแบบไม่ย ากและสามารถใช้พื้นที่น้อยด้วยการปลูกในกระถางก็สามารถมีฝักถั่วพูเก็บกินได้เรื่อยๆ

ที่มา Postnoname