วิ ธีปลูกตะไคร้ไว้กินเองในเข่ง พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

ตะไคร้เป็นพืชผักสวนครัวและส มุ น ไ พ รสามารถทำประโยชน์ได้หล า ยๆด้าน วันนี้ขอนำวิ ธีการปลูกตะไคร้ในเข่งหรือในตะกร้าให้ได้กอใหญ่และไม่ต้องขุด ดินระบายอากาสได้ดีร่วนซุยและสามารถย้ายที่ปลูกได้ง่ายๆค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ตะไคร้ต้นสมบูรณ์ 4-5 ต้น

2.เข่งพลาสติกขนาดเบอร์1 หรือ เบอร์2

3.ไม้จิ้มฟัน 4-5 อัน

4.ดินปลูก 1 กระสอบ

5.น้ำส ะ อ า ด

วิ ธีการทำ

1. เริ่มเลือ กต้นตะไคร้ที่มีต้นสมบูรณ์และโคนอวบมาตัดให้เหลือเฉพาะโคนให้มีความย าวประมาณ 1 นิ้ว

2. ขั้นต่อมาให้นำไม้จิ้มฟันปักเข้าไปที่กึ้งกลางโคนปักลึกครึ่งหนึ่งของไม้จิ้มฟันซึ่งจะช่วยให้รากงอ กดีขึ้น

3. จากนั้นให้นำโคนตะไคร้มาแช่ไว้ในน้ำส ะ อ า ดแล้วแช่ทิ้งไว้ 4-5 วัน เมื่อเวลาผ่านไปก็จะพบว่าตะไคร้แตกใบอ่อนและมีรากอ่อนงอ กออ กมาให้เห็น

4. เตรียมดินในเข่งโดยใช้ดินปลูกที่มีความชื้น มาเทลงในเข่งจนเต็ม แล้วพรวนดินให้นร่วนซุยถ้าดินแข็ง

5. นำตะไคร้มาลงปลูกโดยปักให้ห่างกันและปักเป็นวงกลมต ามทรงของเข่ง ตอนปีกอ ย่ าให้รากอ่อนเ สี ยห า ย

6. รดน้ำให้ชุ่มแล้วนำเข่งปลุกไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไรเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ

การปลูกตะไคร้ในเข่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กสำหรับคนพื้นที่น้อยนอ กจากนี้ยังสามารถประยุกต์ปลูกในกระถางได้อีกด้วยซึ่งไม่ต้องขุดดินให้ยุ่งย ากค่ะ

ที่มา Postnoname Thaiarcheep