วิ ธีปลูกชะอม ได้ผลดีแบบมืออาชีพ

วันนี้ขอพาทุกท่าน มาชมวิ ธีการปลูกชะอมแบบมืออาชีพ ที่หล า ยเ ค ล็ ด ลั บไม่เคยเปิดเผยที่ไหน มาก่อน โดยวิ ธีการพวกนี้ได้รับเผยแพร่มาจาก คุณสมยศ ศรีสุโร ซึ่งเป็นปราชญ์ด้าการเกษตรได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการปลูกชะอมที่มีหล า ยคนถามเข้ามา เนื่องจากคุณสมยศได้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการเกษตรไว้มากมายในปี 2009

ทั้งนี้จึงได้ขอสรุปเรื่องราวการปลูกชะอมที่น่าสนใจมาเผยแพร่กับเกษตรกรทุกท่านให้ได้เป็นวิทย าทานค่ะ สำหรับมือใหม่หัดปลูก สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องศึกษาร า ยละเอียดเบื้องต้นของชะอมก่อนว่าเป็นอ ย่ างไร ชะอมถือเป็นพืชยืนต้น นิยมรับประทานยอ ดและมีก ลิ่ นเฉพาะตัว ซึ่งชะอมมีทั้งแบบมีหนามและไม่มีหนาม

สรุปเ ค ล็ ด ลั บเด็ดในการปลูกชะอม

1.กิ่งตอนชะอมที่จะนำลงปลูกต้องมีความย าวประมาณ 26 หรือ 36 เซนติเมตร เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการปลูก

2.หลุดที่จะปลูกชะอมอ ย่ าขุดหลุมลึกเด็ดข า ด เ พ ร า ะมีผลต่อ การงอ กรากทำให้ต้นชะอมอึดอัด

3.ปลูกครบ 1 เดือน จึงเริ่มเล็มยอ ดชะอม

4.ปลูกครบ 2 เดือน ให้เริ่มตัดแต่งชะอมให้มีความสูงจากโคนต้นประมาณ 20 เซนติเมตร

5.ปลูกครบ 4 เดือน ให้ตัดต้นชะอมครั้งที่2 โดยให้มีความสูงจากโคนต้น 40 เซนติเมตร

6.หลังจากตัดยอ ดชะอมครั้งที่2 ชะอมจะแตกยอ ดออ กมาเยอะมากและเจริญเติมโตต้นสูงใหญ่ ในช่วงนี้เล็มเก็บยอ ดชะอมได้ปกติ และสามารถตัดแต่ต้นชะอมอ ย่ าให้สูงเกิน 80-90 เซนติเมตร จะถือเป็นความสูงที่เหมาะที่สุดของต้นชะอมค่ะ การเข้าใจดูแลใส่ใจในการปลูกพืชทุกชนิดถือเป็นหัวใจของเกษตรกร อย ากได้ผลผลิตที่ดีแต่ไม่ใส่ใจดูแล ก็ย ากที่จะได้ผลดีนะคะ ลองนำไปนำไปประยุกต์ใช้กับไร่สวนดูค่ะ

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน , คุณสมยศ ศรีสุโร  postnoname