วิ ธีปลูกข่าให้แ ต กกอ ดี หัวใหญ่ ปลูกครั้งเดียวเก็บได้หล า ยปี

ข่าเป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน และยังประกอบไปด้วย ใบ ดอ ก ผล และเมล็ด โดยจัดอยู่ในตระกูลขิง เป็นพืชส มุ น ไ พ รชนิดหนึ่งที่บ้านเราและอินโดนีเซียนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารต่าง ๆ

ใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อช่วยแต่งกลิ่นอาหาร ดับกลิ่นคาวของเนื้อสั ต ว์ต่าง ๆ ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงหรือน้ำพริกต่าง ๆ ใช้ปรุงรสในอาหารต่าง ๆ อ ย่ างต้มข่า ต้มยำ ผัดเผ็ด เป็นต้น นอ กจากนี้ดอ กและลำต้นอ่อนยังใช้รับประทานเป็นผักสดได้อีกด้วย

ข่าเป็นพืชผักส มุ น ไ พ รในครัวที่หล า ยบ้าน มีเหง้าหัวติดครัวไว้ป ร ะ ก อบ อ า หาร เพิ่มความเ ผ็ ด ร้ อ น ห อ ม และกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น ตลาดยังต้องการข่าเสมอและช่วงนี้หากข่าเกิดด่างขึ้น

มาก็ ข า ยได้ทั้งต้นเลยราคาสูงพอสมควรเลย แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการปลูกข่าปกติเลยให้แ ต กกอ ดีมีเหง้าใหญ่อวบสวยสมบูรณ์ มีขั้นตอนการปลูกอ ย่ า งไรมาติดต ามกันได้ด้านล่างนี้เลย

การเตรียมดินปลูก

ข่าที่พูดถึงนี้เป็นข่าต าแดง และเป็นไม้ที่ชอบดินระบายน้ำได้ดีและมีความรุ่นซุย ไม่ขังน้ำพื้นที่ในการปลูกจะต้องไม่ทำให้น้ำท่วมขังถ้าเป็นแบบนั้นเสี่ยงข่าเน่าได้ง่าย ๆ เลย

พื้นที่จะต้องเรียบเสมอ กัน แล้วจัดการพรวนดินได้เลย จากนั้นโรยด้วยแกลบ เสร็จแล้วต ากดินเอาไว้ 7 วัน แล้วหาฟางมาคลุม ส่วนหลุมปลูกนั้นก็ใช้ขนาด 50 x 50 ก็เหมาะสำหรับการปลูกข่าแล้ว

การเตรียมต้นข่า

ต้นพันธุ์ข่าที่จะนำมาปลูกนั้นจะต้องเป็นต้นที่มีอายุ 1.6 ปี จะพอ ดีสำหรับการนำมาปลูก ทำให้เ จ ริ ญเติบโตได้ดี ทำให้แ ต กแขนงได้ดีมีต าเยอะ เอามาแยกแง่ง ตัดใบ ตัดร า กออ กไปให้หมดเลย

เสร็จแล้วล้างให้สะอาดก็เอาไปปลูกได้เลย หากสังเกตว่าเหง้าไหนใหญ่เกินไปก็ทำการตัดแบ่งออ กจะได้หล า ยต้นเลย ส่วนที่เป็นรอยหั่นก็ทาปูนแดงลงไปกันรา พอปูนแห้งก็เอาไปชำในแกลบดำหรือขุยมะพร้าว 15 วันร า กก็งอ กแล้ว

การปลูกข่าในแบบต่าง ๆ

หากมีข่าที่ 500 กิโลกรัม ก็ปลูกได้ 1 ต้น/หลุม จะทำให้เราได้ข่า 2,350 กอ สำหรับระยะห่างในการปลูกจะอยู่ที่ 80 x 60 เซนติเมตร ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิต 1,500 กิโลกรัม หรือจะแบบที่สองก็ใช้ข่า 1,000 กิโลกรัม จะปลูกที่ 2 ต้น/หลุม ระยะห่างในการปลูกเท่ากันกับแบบแรกแต่จะได้ผลผลิตที่ 3,000 กิโลกรัม และในแบบที่สามนั้นจะใช้ข่าที่ 1,500 กิโลกรัม ปลูกได้ 3 ต้น/หลุม แล้วเราจะได้ข่า 1,500 กอ ระยะการปลูกอยู่ที่ 100 x 100 เซนติเมตร จะทำให้ได้ผลผลิตที่ 4,500 กิโลกรัม

การบำรุงดูแล

โดยเราจะให้น้ำข่าแบบไม่ต้องบ่อยนัก 1 เดือนให้แค่ 2 ครั้งพอ อาจจะแบ่งให้เป็นรดวันที่ 1 กับ 16 ของแต่ละเดือนก็ได้ โดยเปิดน้ำให้ทั่วเลย น้ำจะไหลซึมลงไปเอง โดยให้สังเกตหน้าดินว่าชื้นพอหรือยัง หากช่วงไหนที่ฝนตกอาจจะไม่ต้องรดก็ได้ แต่ถ้าหากดินเริ่มแห้งแล้วเราก็จะต้องกลับมาให้น้ำ ส่วนปุ๋ ยนั้นก็ให้ใช้เป็นปุ๋ ย คอ กไก่แกลบเท่านั้นจะเหมาะกับข่า

พอข่าโตได้สัก 8 เดือนแล้วเราก็จะแบ่งใส่เป็นระยะ โดยในช่วงแรก ๆ เลยเดือนแรกไปจนถึงเดือนที่ 4 นั้นจะใช้เป็นปุ๋ ยสู ต ร 46 – 0 – 0 ต่อไปในช่วงเดือนที่ 5 – 7 นั้นก็ปรับมาใช้เป็นสู ต ร 0 – 0 – 60 โดยโรยรอบกอข่าให้ห่างจากกอสัก 10 เซนติเมตร แต่ถ้าปลูกไว้ทานเองก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ ยเพิ่มก็ได้แค่ ปุ๋ ย ค อ กก็เพียงพอแล้ว

ในตอนที่เราเก็บเกี่ยวข่าเราขุดออ กมาแล้ว ก็ควรจะกลบหลุมให้เรียบร้อยโดยใช้แกลบดำให้พูน ๆ เลย พูนเป็นหลังเต่าให้ทั่วทั้งกอข่าเลย จะช่วยให้ข่านั้นแ ต กหน่อ แ ต กเหง้าออ กมามีสีสวยอวบสมบูรณ์นั่นเอง ใครที่กำลังอย า กจะปลูกข่าให้สวย ๆ ก็มาลองปลูกกันได้เลย

ที่มา kasetchaoban  medthai