วิ ธีปลูกข่าให้แ ต กกอใหญ่ ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ทั้งปี

ข่าเป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน (เหง้า) และยังประกอบไปด้วย ใบ ดอ ก ผล และเมล็ด โดยจัดอยู่ในตระกูลขิง เป็นพืชส มุ น ไ พ รชนิดหนึ่งที่บ้านเราและอินโดนีเซียนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารต่าง ๆ

ใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อช่วยแต่งกลิ่นอาหาร ใช้ปรุงรสในอาหารต่าง ๆ อ ย่ างต้มข่า ต้มยำ ผัดเผ็ด เป็นต้น นอ กจากนี้ดอ กและลำต้นอ่อนยังใช้รับประทานเป็นผักสดได้อีกด้วย

ข่านั้นเป็นไม้กอปลูกง่าย สำหรับคนที่อย ากจะป ลู ก ข่ าให้แ ต กกอเยอะ ได้หน่อที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกแล้วมีให้เก็บผลผลิตได้กว่า 10 ปีเลย และข่ านั้นตลาดต้องการตลอ ดเพราะว่าอาหารหล า ย ๆ

อ ย่ า งนั้นจะข า ดข่าไม่ได้เลย ใครคิดอ ย า กจะปลูกข่าข า ยนั้นได้ร า ยได้ดีอ ย่ างแน่นอน แต่ก็อ ย่ าลืมศึกษาตลาดก่อนนะ และวันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บการปลูกข่าให้ต้นสวยสมบูรณ์มาฝาก

การปลูกข่า

ข่าจะงามนั้นจะต้องเตรียมดินปลูกให้ดี ดินปลูกจะต้องระบายน้ำได้และไม่ทำให้น้ำขัง โดยให้พรวนดินอ ย่ า งน้อย 50 เซนติเมตร แล้วก็โรยปุ๋ ย แกลบ กลบแล้วก็ต ากดินเอาไว้ประมาณ 7 วัน แล้วก็เอาฟางมาคลุมหน้าดิน แล้วก็หาต้นกล้าข่ามาไว้ปลูก

โดยจะใช้ข่าอายุ 1.6 ปีในการปลูกจะเป็นช่วงอายุที่เหมาะสม พอเราได้ต้นข่ามาแล้วก็ล้างให้สะอาดเลย นำไปแช่ไว้ในน้ำย าเร่งร า กสัก 20 นาที

จากนั้นเอาไปเพาะชำได้เลย ดินเพาะชำนั้นก็ใช้เป็นดินปลูกผสมขุยมะพร้าว จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม รอสัก 10 – 15 วัน ก็นำย้ า ยไปปลูกได้เลย

การบำรุงดูแล

การให้น้ำดูแลไม่ต้องให้บ่อยก็ได้ โดยข่าจะให้น้ำเพียง 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ก็เป็นวันที่ 16 โดบน้ำจะค่อย ๆ ซึมลงไปถึงร า กข่าเอง และคอยสังเกตหน้าดินอยู่หากช่วงไหนที่ดินยังชุ่ ม ชื้ น อยู่กไม่จำเป็นจะต้องรดแม้ว่าจะถึงรอบในการรดน้ำแล้วก็ต าม แม้ว่าข่าจะชอบความชื้นแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบแฉะเลย

ในส่วนของปุ๋ ยนั้นในระยะเวลาข่าอายุ 1 – 4 เดือน จะใช้เป็นปุ๋ ย 46 – 0 – 0 และพอข่าอายุได้ 5 – 7 เดือน ก็จะใส่เป็นสู ต ร 0 – 0 – 60 เวลาใส่นั้นให้โรยรอยกอห่างจากกอข่าประมาณ 10 เซนติเมตร จะทำให้บำรุงได้ถึงร า กข่า ไม่ควรจะโรยปุ๋ ยใกล้โคนข่ามากเกินไป

เวลาเก็บเกี่ยวหรือขุด หั ว ข่ า นั้ น ก็จะต้องกลบหลุมให้เรียบร้อยโดยจะใช้แกลบดำในการกลบ กลบไปจนพูนขึ้น มาเลยจะช่วยข่าแ ต กกอออ กมาได้ดีและยังทำให้สีของข่าแดงอมชมพูสวยงามมากและเป็นที่ต้องการของตลาด ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับการปลูกข่าให้แ ต กกอเยอะแ ต กกอ ดีและมีหน่อสมบูรณ์

ที่มา  kasetchaoban