วิ ธีปลูกกะเพราแดงไว้กินเองที่บ้าน ปลูกง่ายงามไว เก็บได้นาน

หากใครยังมีพื้นที่ว่างเหลือที่บ้าน อย ากชวน มาดูแลตัวเอง ด้วยการปลูก กะเพรา ส มุ น ไ พ รไทย เพื่อใช้เป็นอาหารบริโภคในครัวเรือน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนที่คุณรัก หากใครสนใจปลูกกะเพราเป็นอาชีพเสริมรายได้ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลยล่ะ

ต้นกะเพราแดงนั้น มีก ลิ่ นหอมมากเมื่อเทียบกับกะเพราเขียว เป็นผักที่ปลูกง่ายมากทีเดียว ทุกบ้านควรจะมี ใครที่ปลูกผักสวนครัวอยู่ก็ไม่ควรจะพลาดการปลูกต้นกะเพราด้วย ประโยชน์เยอะมาก ๆ เป็นผักเป็น ส มุ น ไ พ ร ใกล้ตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงที่เดียว วิ ธีการปลูกทำอ ย่ า งไรมาติดต ามอ่ า น กันได้เลย

การปลูกผักกะเพรา

การปลูกกะเพรานั้น มีหล า ยวิ ธีเหมือนกัน อย่ างแรกเลยก็เอาเมล็ดมาหว่านลงแปลงหรือ กระถางโดยตรงเลย แล้วรดน้ำให้ชุ่ม เอาแกลบขาวแกลบดำมาโรยคลุมแปลง แล้วเอาฟางแห้ง หญ้าแห้งมาคลุมบาง ๆ

ช่วยรัก ษาความชื้น เสร็จแล้วรดน้ำต ามได้เลย ประมาณ 15 – 20 วัน จะเริ่มเห็นการงอ กแล้ว พอต้นกล้ากะเพราโตก็ถอนแยกออ กให้ได้ระยะห่าง 20 x 20 เซนติเมตร เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี

หรือจะเป็นการปลูกโดยการซื้ อต้นกล้ากะเพรามาเลยก็ได้ จะโตเร็วไม่ต้องเพาะให้ย ากลดเวลาในการหว่านเมล็ดไปได้เลย หรือจะเพาะเองก็ได้ต้นกล้าอายุ 20 – 25 วันก็ย้ ายลงไปปลูกลงแปลงได้เลย และควรจะย้ ายไปปลูกในตอนเย็น ๆ

หลุมปลูก 20 x 20 เซนติเมตรเช่นกัน ทำการเด็ดยอ ดแล้วลงปลูกได้เลย หาฟางมาคลุมไว้แล้วรดน้ำทุกวัน อีกหนึ่งวิ ธีการปลูกกะเพราที่ง่ายแสนง่ายคือ การปักชำกิ่ง เราก็เลือ กเอากิ่งกะเพราะที่แข็งแ ร ง ขนาดไม่แก่หรืออ่อนเกินไปมา

โดยเอามาจากต้นที่มีอายุมากกว่า 8 เดือน แล้วให้มีความย าว 5 – 10 เซนติเมตร ทำการเด็ดยอ ด เด็ดใบออ กแล้วนำไปปักชำลงแปลงปลูกได้เลย ส่วนระยะการปลูกอยู่ที่ 20 x 20 เซนติเมตร แล้วหาหางมาคลุมเพื่อรั ก ษ าความชื้น เสร็จแล้วรดน้ำในทันทีเช่นกัน

การบำรุงดูแลต้นกะเพรา

เราปลูกต้นกะเพราได้อายุประมาณ 10 – 15 วัน ก็ใช้เป็นปุ๋ ยยูเรียหรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟตประมาณ 1 – 2 ช้อนชาผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตรรดทุก 5 – 7 วันได้เลย จากนั้นพอต้นกะเพราอายุได้ 25 – 30 วัน ก็ใช้ปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ปริมาณ 1 ช้อนชา/ต้น โดยให้ทุก 20 – 25 วัน เวลาโรยให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 – 2 นิ้ว หรือจะใช้เป็นปุ๋ ยคอ กก็ได้ ปุ๋ ยห มั กก็ได้ต ามสะดวก ส่วนน้ำก็ให้อย่ างสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืชศั ต รูพืชด้วย

การเก็บเกี่ยวกะเพรานั้นหลังการปลูกไปประมาณ 30 – 35 วันก็ทยอยเก็บเกี่ยวมาประกอบอาหารได้เลย โดยการเอากรรไ ก รตั ดกิ่งมาตั ดที่มียอ ดอ่อน ๆ หากต้นกะเพรามีด อ กจนแก่ต้นจะโทรม ฉะนั้นหากเรายิ่งตั ดก็จะยิ่งแตกยอ ด แตกกิ่ง ทำให้เรามีต้นกะเพราเก็บได้อีกย าวนานเลย

ที่มา kasetchaoban  today.line