วิ ธีปลูกกล้วยแบบใหม่ ไม่ขุดหลุม แตกหน่อได้ดี

วันนี้เรามีเคล็ดลับการปลูกกล้วยแบบไม่ต้องขุดหลุมมาฝาก จะเป็นอ ย่ างไรเราไปติดต ามดูพร้อมๆกันเลย

หากเอ่ยถึงผลไม้โปรดของคนไทย กล้วย น่าจะติดท็อปอันดับต้น ๆ เ พ ร า ะอร่อย หาง่าย ราคาไม่แพง แถมประโยชน์เพียบ สายพันธุ์กล้วยยอ ดนิยมที่พบเห็นได้บ่อยในเมืองไทย มีดังนี้

กล้วยหอม เป็นกล้วยที่คนไทยชอบกิน มาก แถมส่งออ กต่างประเทศเพียบ ลักษณะลำต้นสูงเพรียว ใบตั้งตรง ให้ผลด ก ขนาดใหญ่และย าว เนื้อเหนียวนุ่ม รสชาติหวาน และมีก ลิ่ นหอม อร่อย

กล้วยน้ำว้า เป็นกล้วยที่คนไทยนิยมนำส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ทั้งผล ใบตอง และหยวก ลักษณะลำต้นค่อนข้างใหญ่ ใบใหญ่ ผลใหญ่ อวบ ออ กด ก ตอนดิบเป็นทรงเหลี่ยม ตอนสุกเป็นทรงค่อนข้างกลม

กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยท้องถิ่นของภาคใต้ ลักษณะลำต้นเล็กแต่สูง ให้ผลด ก มีหวีเยอะ โดยผลจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและเพรียว

กล้วยไข่ เป็นกล้วยยอ ดนิยมอันดับต้น ๆ ในไทย แถมยังส่งออ กต่างประเทศเยอะด้วย ลักษณะลำต้นเป็นทรงเพรียวสูง ส่วนผลเป็นทรงกลม ขนาดเล็กและสั้น เปลือ กบาง ออ กด กมาก รสชาติหวาน ก ลิ่ นหอม อร่อย และเนื้อเหนียวแน่น

วิ ธีการนี้ไม่ต้องขุดหลุม ไม่ต้องผสมวัตถุอินทรีย์ในการเตรียมดิน ลดแ ร ง ลดเวลาในการปลูก อาจารย์แนะนำว่าวิ ธีการนี้สามารถปลูกได้กับพืชเกือบทุกชนิดสำหรับการปลูกกล้วยนั้นจะไม่เพียงข ายลูกเพียงอย่ างเดียวแต่ให้ข ายหน่อพั น ธุ์ด้วย

ข้ อ ดีของวิ ธีการนี้คือ การขุดหน่อข ายจะรื้อหน่อออ กได้ง่าย หน่อจะเยอะ ต้นอ้วนและลูกด ก การปลูกนั้นจะใช้หนึ่งหลุมต่อ กล้วย 3 ต้น ระยะห่าง 50-60 เซนติเมตร ส่วนเรื่องของการวางตำแหน่งในการปลูกนั้น

เราจะเน้นในเรื่องของการรับแสงเป็นสำคัญ การวางจะวางเป็นรูปสามเหลี่ยมทำให้เงาของกล้วยแต่ละต้นไม่ทับกัน สามารถรับแสงได้เต็มที่และไม่แย่งแสงกัน ทำการดึงถุงดำออ กจ า กต้นกล้วย โดยทำการคว่ำต้นลงแล้วดึงต้นออ ก ทำแบบนี้จะทำให้รากไม่ช้ำ

ดินที่นำมาปลูกนั้นจะมีส่วนผสมของดินที่ขุดมาจ า กป่าที่ปกคลุมด้วยใบไม้ ดินที่จะใช้จะลึก 1 นิ้วและมาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ ยพืชสดในอัตราส่วน 11 ในที่นี้เราจะตวงด้วยถังสีนะ ปริมาณใช้ 2 ถังสี จ า กนั้นทำการเทดินรอบๆ ต้นกล้วยให้ทั่ว

เทคนิคอีกอ ย่ างคือ การเอียงต้นกล้วยออ กจ า กกันเพื่อจัด การในเรื่องทิศทางการตกเครือให้อยู่คนละทาง ทำการพูนดิน มาใส่โคนต้น หาเศษฟาง เศษหญ้าที่แห้งแล้วทำการคลุมให้ทั่วโคนต้นกล้วย ข้ อ ดีจะช่วยรั ก ษ าความชื้น ป้องกันแสงแดดแ ร งๆ เป็นที่อยู่ของจุ ลิ น ท รี ย์อีกด้วย

เตรียมจุ ลิ น ท รีย์สังเคราะห์แสง 1 ขวด 1.5 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่ว การใช้จุ ลิ นทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นจะใช้มากหรือใช้น้อยไม่เป็นผลเ สี ยต่อพืชเ พ ร า ะมีฤ ท ธิ์เป็นด่าง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ

ปล. กล้วยชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำและอากาศดี มีความชุ่มชื้นพอเหมาะ หรือที่เรียกกันว่า ดินน้ำไหลทรายมูล ฉะนั้นถ้าหากปลูกในดินเหนียว ควรผสมปุ๋ ยคอ กเพื่อช่วยให้ดินโปร่งขึ้น หรือยกร่องเพื่อช่วยระบายน้ำด้วย นอ กจากนี้ยังชอบอากาศร้อนชื้นและแสงแดดพอสมควร แต่ต้องระวังหากมีลมแ ร งมาก เ พ ร า ะใบกล้วยค่อนข้างใหญ่ จึงมีความต้านลมสูง โดยการขย ายพันธุ์สามารถทำได้ทั้งเพาะเมล็ด แยกหน่อ ทั้งหน่ออ่อน หน่อใบแคบ และหน่อใบกว้าง และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่จะนิยมใช้หน่อมากที่สุด และขอแนะนำให้เริ่มปลูกกล้วยในช่วงหน้าฝน

ที่มา ช่องยูทูปบ้านสวนเรคคอร์ด poobpub