วิ ธีปลูกกล้วยน้ำว้าจากชาวสวน ให้ได้ผลผลิตดี มีแต่เครือใหญ่ๆ

กล้วยน้ำว้า คือ ผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสำรองชั้นดี กล้วยน้ำว้าจัดว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านของคนไทย มีผลออ กตลอ ดทั้งปี สามารถหากินได้ง่าย ที่สำคัญภายในกล้วยน้ำว้ายังมีส า รอาหารและคุณค่าที่มากกว่าที่หล า ยคนคาดคิด

กล้วยน้ำว้าสามารถแปรรูปได้หลากหล า ย อ ย่ างกล้วยน้ำว้าสุกสามารถใช้ทำเป็นขน ม ของหวานต่างๆ อาทิ กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี มีลักษณะสีเหลืองทั้งเปลือ ก และเนื้อ มีรสหวาน เหนียวนุ่ม นำมารับประทานเป็นผลไม้ และทำขน มหวาน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล้วยต าก หรือ ข้าวต้มมัด เป็นต้น

กล้วยน้ำว้าปลูกอ ย่ า งไรให้ติดผลดกเครืองามลูกใหญ่ ๆ เป็นที่ต้องการของตลาด วันนี้เรามีสู ต รการปลูกมาแนะนำ ทุกคนสามารถนำไปปรับทำต ามกันได้เลยนะ รับรองว่าทำไม่ย า กเลย เป็นการตัดแต่งหน่ออ ย่ า งง่าย ๆ สำหรับใครที่อ ย า กจะทำเกษตรปลูกกล้วยน้ำว้าต้องลอง

การปลูกกล้วยน้ำว้า

ในช่วงฤดูที่เหมาะสำหรับการปลูกนั้นแนะนำว่าควรจะเป็น หน้าฝน เพราะว่าจะมีฝนคอยช่วยรดน้ำด้วยทำให้หน่อ กล้วยฟื้นตัวได้เร็ว โดยใช้หน่อใบแคปหรือต้นกล้วยน้ำว่าพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้

ต่อไปเป็นหลุมปลูกนั้นให้เตรียมเป็นหลุมขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร แล้วก็ผสมดินปลูกด้วย ปุ๋ ย ค อ ก 5 กิโลกรัม คลุกผสมให้เข้ากันในก้ นหลุมเลย ทำให้สูงขึ้น มาสัก 2 – 3 เซนติเมตร

จากนั้นเราก็เอาต้นกล้ากล้วยน้ำว้ามาลงในหลุมเลย โดยให้ระดับดินในถุงกล้านั้นสูงกว่าปากหลุมนิดหน่อย อ ย่ าลืมกรีดเอาถุงออ กไปให้หมดก่อนจะกลบ ร ะ วั ง อ ย่ าให้ดินแตกแล้วก็จัดการกลบดินลงไปเลยโดยกลบให้แน่น ๆ ที่โคน

แล้วจากนั้นหาฟางข้าวหรือหญ้าแห้งมาคลุมไว้ก็ได้ เสร็จแล้วรดน้ำได้เลย ส่วนระยะการปลูกกล้วยนั้นอยู่ที่ 2.5 x 3 เมตร หรือจะเป็น 2.5 x 2.5 เมตรก็ต ามสะดวกเลย ก็จะได้จำนวนต้นกล้วยประมาณ 200 – 250 ต้น/ไร่

การดูแล

ในส่วนของการดูแลนั้นเราจะใช้เป็นปุ๋ ย สู ต ร 13 – 13 – 21 หรือจะเป็น 15 – 15 – 15 ในอัตราส่วน 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยจะต้องแบ่งใส่ด้วยกัน 4 ครั้ง ใส่ไปครั้งละ 250 กรัม

ก็จะเป็นใส่ปุ๋ ยครั้งแรกหลังปลูก 1 สัปดาห์ โดยใช้สู ต ร 15 – 15 – 15 ต่อไปก็ใส่หลังปลูกไป 3 เดือนด้วย ปุ๋ ย สู ต รเดิม ครั้งที่ 3 ก็นับไปอีก 3 เดือน ครั้งที่ 4 นับไปอีก 3 เดือนด้วยสู ต ร 13 – 13 – 21 เท่านี้ก็เรียบร้อย

ส่วนการให้น้ำนั้นก็ให้ดูที่พื้นที่แต่ละที่ด้วย หากดินยังชื้น มากก็ไม่ต้องรดเยอะ แต่ก็ไม่ควรปล่อยไว้ให้ดินแห้งเกินไปเพราะว่ารากจะหาอาหารไม่ได้ ทำให้การเจริญเติบโตถูก ช ะ งั ก ลง

ต่อไปเป็นการตัดแต่งหน่อก็ให้จัดการตัดแต่งหลักปลูกประมาณ 3 – 4 เดือนแล้ว ดูหน่อรอบ ๆ เลย แล้วก็ตัดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเริ่มแ ท งปลีออ กมาหรือหลังปลูกแล้วสัก 7 – 8 เดือน ก็ควรจะมีการไว้หน่อทดแทนไว้หน่อยสัก 1 – 2 หน่อ แต่ก็ควรให้ห่างกันสัก 4 เดือน เพื่อให้กล้วยออ กมาสวยสมบูรณ์

การตัดแต่งใบนั้นก็ควรจะเริ่มตัดแต่งตั้งแต่กล้วยเริ่มจะโตไปจนถึงตอนเก็บเกี่ยวเลย และใบที่เป็น โ ร ค ก็ตัดเลยอ ย่ าให้เหลือ โดยให้เหลือไว้สัก 7 – 12 ใบก็พอ ตัดเพื่อลดการโค่นของใบด้วยโดยเฉพาะในช่วงออ กปลี ทำให้กล้วยบำรุงผลได้อ ย่ า งดี

การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า

ในการเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้านั้นก็อยู่ที่ระยะการขนส่งด้วย ว่าเราส่งไปข า ยที่ไหน เราก็เลือ กกล้วยที่แก่สัก 75 เปอร์เซน เพื่อจะได้ไม่สุกเร็วเกินไป โดยการดูว่ากล้วยพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวหรือยังก็ดูที่ลูกกล้วย เหลี่ยมกล้วยถ้าไม่มีเหลี่ยมก็แปลว่าพร้อมแล้วนั่นเอง

ในการปลูกกล้วยน้ำว้าก็จะประมาณนี้ ซึ่งก็ไม่มีขั้นตอนอะไรซักซ้อน อย า กจะได้กล้วยเครืองาม ๆ เราก็จะต้องรู้วิ ธีการปลูกการดูแลและเอาใจใส่อ ย่ างดี สำหรับมือใหม่ก็อ ย่ า

ลืมหาข้ อมูลไปด้วยพร้อมกับลงมือทำไปด้วยเพราะปัญหาบางอ ย่ า งเราจะแก้ได้เมื่อมันเกิดแล้วเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเองด้วย ทำเกษตรมันไม่ย า กแต่ก็ไม่ได้ง่ายเท่าไรนัก

ที่มา  kasetchaoban