วิ ธีปลูกกล้วยกลับหัว ต้นเตี้ย โตไว เครือใหญ่ ผลดก

โดยปกติแล้วการปลูกกล้วย มักใช้หน่อที่สมบูรณ์ในการปลูก แต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งเทคนิคในการปลูกกล้วยอีกแ บ บ ที่ให้ผลผลิตดีไม่แพ้การใช้หน่อที่สมบูนณ์ปลูกเลยล่ะ นั่นคือ การปลูกกล้วยกลับหัวนั่นเอง จะมีวิ ธีการปลูกอ ย่ างไรเราไปดูกัน

กล้วย (Banana) มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Musa sapientum Linn. เป็นผลไม้ยอ ดนิยมของคนไทย และเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีวิวัฒนาการมานานถึง 50 ล้านปีแล้ว ปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยประเทศอินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลูกกล้วยมากที่สุดในโลก

เป็นผลไม้เมืองร้อน มีรากสีน้ำต าล ย าวประมาณ 15-30 เซนติเมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดินสีน้ำต าลอ่อน มีหน่องอ กพ้นดิน ลำต้นตั้งตรง ทรงกลม อวบน้ำ สูงประมาณ 3-4 เมตร ผิวสีเขียวปนน้ำต าล มีกาบเปลือ กหุ้ม ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ แบน และย าว เรียกว่า ใบตอง ปล า ยใบมน โคนใบมน ขอบใบขนาน แผ่นใบเรียบเป็น มัน มีเส้นก้านกลางใบชัดเจน สีเขียวแก่ ดอ กออ กเป็นช่อที่ปล า ยยอ ด เรียกว่า หัวปลี มีใบประดับล้อมรอบ ข้างในเป็นใบประดับย่อยสีม่วงแดง ส่วนผลออ กเป็นเครือ มีหล า ยหวีเรียงกัน รูปร่าง ขนาด สีสัน และรสชาติจะแตกต่างกันไปต ามสายพันธุ์ บางพันธุ์มีเมล็ด บางพันธุ์ก็ไม่มีเมล็ด

วิ ธีการปลูกกล้วยกลับหั วแ บ บละเอียด

เริ่มจากเลือ กหน่อ กล้วยจากต้นแม่ที่พร้อมจะขย ายพั น ธุ์ เลือ กหน่อที่ออ กห่างจากลำต้นใหญ่เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็นเหง้ากล้วยมากที่สุดเพราะว่าเหง้าเป็นส่วนสำคัญในการปลูกหน่อ กล้วย เรียกว่าถ้าได้เหง้ามาครบกล้วยหน่อนั้นยังไงก็จะต้องปลูกขึ้นแน่นอน

หลังจากได้หน่อ กล้วยแล้ว วัดจากโคนต้นขึ้น มาประมาณ 20 เซนติเมตร ทำการตั ดเอาส่วนที่เกินทิ้งไป ทำการขุดหลุดให้ใหญ่และลึกกว่าหน่อ กล้วยเล็กน้อยและทำการฝังหน่อ กล้วยลงไปในดินแ บ บที่เอาเหง้าชี้ขึ้นฟ้าและเอาโคนจิ้มลงดินและกลบดินให้มิดต้นหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มต ามทันที

หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 20 ถึง 25 วัน จะมีหน่อ กล้วยงอ กขึ้น มาพ้นดิน ทำการใส่ ปุ๋ ยคอ กและปุ๋ ย ห มั กและรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ หน่อ กล้วยที่โผล่พ้นดินออ กมาจะเจริญเติบโตอย่ างรวดเร็ว หน่อที่แตกออ กมาจะมีมากถึงประมาณ 3 ถึง 4 หน่อเลยทีเดียว

เมื่อ กล้วยเริ่มโตให้เอาไม้ขนาดเท่าน้ำหัวแม่มืองอ กขวางเข้ากลางลำต้นเพื่อให้เป็นการบังคับให้ต้นกล้วยไม่สูงและบังคับให้ต้นกล้วยออ กลูกข้างต้น ซึ่งนี่เป็นวิ ธีบังคับให้ผลกล้วยออ กกลางต้น

เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือน กล้วยก็จะออ กผลให้เก็บเกี่ยว ซึ่งเร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาถึง 8 เดือนเลยทีเดียว ผลผลิตที่ออ กมาก็จะได้มากกว่าการปลูกแ บ บธรรมดาด้วย ถ้าเครือ กล้วยมีขนาดใหญ่ก็ควรที่จะหาไม้ค้ำยันให้ต้นกล้วยด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้ว่า การปลูกกล้วยแ บ บใหม่ทำให้กล้วยที่ปลูกอาศัยอาหารจากยอ ดของตัวเองต ามธรรมชาติ การปลูกกล้วยกลับหั ว ด้วยวิ ธีนี้จะทำให้กล้วยต้นเตี้ยกว่าเดิม มีจำนวนหน่อแตกออ กมามากขึ้น หากใครกำลังจะเริ่มปลูกกล้วยลองเอาวิ ธีนี้ไปใช้กันดูได้นะ

ข้อ ดีในการปลูกกล้วยกลับด้านต้นกล้วยจะเตี้ยกว่าต้นกล้วยธรรมดาทั่วไปซึ่งมีผลดีทำให้กล้วยไม่ต้านลมมาก ต้นกล้วยจะไม่หักล้มง่าย แตกหน่อได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำหน่อไปขย ายพั น ธุ์ต่อได้มากขึ้น ออ กผลผลิตได้เร็วกว่าเดิมและเก็บเกี่ยวง่ายขึ้น เพราะต้นเตี้ยลง ลูกกล้วยที่ออ กมาจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิม

สายพันธุ์กล้วยยอ ดนิยม ที่พบเห็นได้บ่อยในเมืองไทย มีดังนี้

กล้วยไข่ เป็นกล้วยยอ ดนิยมอันดับต้น ๆ ในไทย แถมยังส่งออ กต่างประเทศเยอะด้วย ลักษณะลำต้นเป็นทรงเพรียวสูง ส่วนผลเป็นทรงกลม ขนาดเล็กและสั้น เปลือ กบาง ออ กดกมาก รสชาติหวาน กลิ่นหอมอร่อย และเนื้อเหนียวแน่น

กล้วยหอม เป็นกล้วยที่คนไทยชอบกิน มาก แถมส่งออ กต่างประเทศเพียบ ลักษณะลำต้นสูงเพรียว ใบตั้งตรง ให้ผลดก ขนาดใหญ่และย าว เนื้อเหนียวนุ่ม รสชาติหวาน และมีกลิ่นหอมอร่อย

กล้วยน้ำว้า เป็นกล้วยที่คนไทยนิยมนำส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ทั้งผล ใบตอง และหยวก ลักษณะลำต้นค่อนข้างใหญ่ ใบใหญ่ ผลใหญ่ อวบ ออ กดก ตอนดิบเป็นทรงเหลี่ยม ตอนสุกเป็นทรงค่อนข้างกลม

กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยท้องถิ่นของภาคใต้ ลักษณะลำต้นเล็กแต่สูง ให้ผลดก มีหวีเยอะ โดยผลจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและเพรียว

ที่มา news-amazing  poobpub