วิ ธีปรุงดินไว้ปลูกพืชในบ่อปูนซีเมนต์ ปลูกอะไรก็งาม

สำหรับวันนี้เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับการผสมดินปลูกมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยการปลูกพืชในวงบ่อซีเมนต์ให้เจริญเติบโตนั้นจะต้องปรุงดินให้มีธาตุอาหารที่เพียงพอ ต้องปรุงดินให้ดีเหมือนกัน เ พ ร า ะว่าดินดีนำพาให้ต้นไม้น้อยใหญ่ต่าง ๆ นั้นเติบโตอย่ างเต็มที่เลย

และแต่ละต้นไม้มีความชอบดินและน้ำที่ต่างกันออ กไป ก่อนจะปลูกต้นอะไรก็ควรศึกษาให้ดีก่อนเพื่อให้ต้นไม้นั้นรากเดินสะดวก ซึ่งในการเตรียมดินปลูกลงในวงบ่อนั้นก็ทำ 2 อย่ างได้ ก็เป็นการเตรียมแล้วปลูกเลย หรือเตรียมแล้วหมั กไว้ก่อน แต่วันนี้เราจะมาแนะนำการเตรียมดินปลูก เพื่อปลูกต้น ฝ รั่ ง แต่อย่ าลืมเลือ กขนาดว งบ่อให้เหมาะกับขนาดของต้นไม้ด้วย เอาเส้นผ่ านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 1 เมตร แต่ถ้าเป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่เกินไปก็ไม่เหมาะแก่การปลูกในวงบ่อเ พ ร า ะอนาคตพอต้นไม้โตบ่อจะแตกเอาได้ง่าย ๆ เลย

ขั้ น ต อ นในการทำ

ก่อนอื่นเลยมาเตรียมวงบ่อซีเมนต์ให้พร้อม

จากนั้นก็เอาหน้าดินแถวโคนต้นไม้มา 8 ส่วน

ใส่ถังแล้วยกมาเทเลย

เสร็จแล้วต ามด้วยปุ๋ ยห มั กอีก 1 ส่วน

แล้วต่อด้วยใบไม้แห้ง 1 ส่วน

นําบัวรดน้ำมาใส่น้ำในนั้น

ใบไม้แห้งต ามไปเลย

ต่อไปก็เทหน้าดินลงไปในบ่อเลย

ต ามด้วยปุ๋ ยห มั ก

จากนั้นไปก็เอาต้นกล้า ฝ รั่ ง มาเตรียมไว้

จอบเอาคลุกผสมให้วัสดุปลูกทั้งหมดเข้ากัน

เอามือแหวกเหมือนขุดหลุมปลูกขนาดเล็กแล้วเอาต้นพันธุ์วางลงไปเลย

กดดินบริเวณโคนต้น ฝ รั่ งให้แน่น

แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มได้เลย

ในการบํารุงดูแลในช่วงแรกของการปลูกนั้นจะต้องรดนํ้า 2 สัปดาห์ พอต้นเริ่มแข็งแรงแล้วก็ปรับมาเป็นให้น้ำ 3 วัน/ครั้ง แล้วก็ปลูกไปได้ 2 สัปดาห์ก็ให้ปุ๋ ยน้ำหมั กชีวภาพได้เลย สำหรับการผสมดินปลูกในวงบ่อก็มีขั้ น ต อ นเพียงเท่านี้ คุณสามารถ นำไปปรับใช้กับการปลูกพืชผลต้นไม้ได้เลย จะเป็นพืชผักสวนครัวก็ใช้สู ต รนี้ได้เหมือนกัน การปลูกแบบนี้ทำให้ดูแลง่าย จัดการวัชพืชออ กไปง่ายอีกด้วยเหมือนกัน

ที่มา kasetchaoban  sangkomonline