วิ ธีปรุงดินให้โปร่งร่วน ปลูกผักในกระถางระบายน้ำได้ดี

ปลูกผักลงกระถางมักจะเจอ ดินแข็งแห้งจะพรวนดินก็ย ากเ พ ร า ะอาจทำให้ร า กเสียหายได้ดังนั้นการเตรียมดินก่อนใส่ลงกระถางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าดินแข็งก็จะทำให้ต้นไม้ที่ปลูกในกระถางไม่เจริญเติบโตดูดซึมน้ำอาหารได้ย ากขึ้น ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปรุงดินให้นิ่มสำหรับปลูกต้นไม้ในกระถางที่ง่ายแค่ใส่สิ่งนี้ผสมดินไปด้วยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. โฟมแผ่นเหลือใช้

2. ดินปลูก 3 ส่วน

3. กาบมะพร้าวสับ 2 ส่วน

4. แกลบเก่า 1 ส่วน

5. ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการปรุงดินด้วยการนำ ดินปลูก กาบมะพร้าวสับ แกลบเก่า และปุ๋ ยคอ ก ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2. จากนั้นให้มาบิโฟมเป็นชิ้นเล็กๆลงผสมไปด้วยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ด้วยลักษณะของโฟมมีความเบาและนุ่มเมื่อนำมาผสมแทรกกับดินปลูกก็จะช่วยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีทำให้ดินนิ่มโปร่งร่วนไม่แข็งแห้งกรัง

3. อีกหนึ่งวิ ธีคือ การนำบิโฟมชิ้นใหญ่หน่อยรองก้นกระถางก็จะช่วยระบายน้ำได้และร า กดูดซึมได้ดีขึ้น ที่สำคัญเมื่อนำกระถางไปวางไปบนพื้นปูนก็จะช่วยกันความร้อนจากพื้นปูน มาทำล า ยต้นไม้ในกระถางได้ค่ะ

เป็นวิ ธีการปรุงดินที่ใช้ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ใครปลูกผักในกระถางแล้วดินแข็งแห้งพืชไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรลองย้ายกระถางเปลี่ยนดินปรุงใหม่ลงไปนะคะ

ที่มา ดาว บ้านนา Villager Postnoname